"Les Rencontres" - Európai Városok és Régiók Kulturális Szövetsége [2006-11-13]


A "Les Rencontres" - Európai Városok és Régiók Kulturális Szövetsége a helyi és regionális döntéshozó szervek (önkormányzatok, egyéb közösségi testületek) európai hálózataként elsősorban a kultúra területét érintő, határokon átívelő politikai együttműködést és tapasztalatcserét hivatott elősegíteni. Az 1994-ben elindított kezdeményezés napjainkra hozzávetőlegesen 30 ország képviseletében 250 tagot számlál, s szinte a kontinens egészét lefedi.

A szövetség céljai között az együttműködések elősegítése mellett a kulturális politikával kapcsolatos eltérő nézetek megvitatása, egyes területek (pl.: az ifjúságpolitika) kiemelt képviselete, valamint az európai és nemzeti szintű döntéshozókkal lezajló állandó kommunikáció és egyeztetés is fontos szerepet játszik. Ezen célok elérése érdekében a "Les Rencontres" konferenciákat és szakmai találkozókat szervez, hivatalos deklarációkat és tanulmányokat állít össze, elektronikus hírlevelet terjeszt, valamint állandóan bővülő kultúrpolitikai adatbázist működtet.

A "Les Rencontres" az EU költségvetésének kulturális intézmények támogatására fenntartott A-3042 jelű sora alapján 2005-ben 60.750 eurónyi közösségi támogatásban részesült.

További információk a szövetség honlapján:
http://www.lesrencontres.org

Támogatóink: