Az EU Kultúra keretprogramjának 2007-re szóló kiírása (lezárult) [2007-05-18]

2006. november 7-én az Európai Bizottság közzétette a 2007-re szóló kulturális pályázati felhívásokat, melyek beadási határideje (típustól függően) 2006. december 22., illetve 2007. február 28. volt.


Rövid távú projektek (0-24 hónap
Hosszú távú projektek (3-5 év)
Műfordítási projektek
A kultúra területén európai szinten tevékenykedő szervezetek támogatása
Pályázat az EU kulturális örökség díjának kezelésére
Pályázat a kulturális területet érintő kutatásokra, tanulmányok készítésére

Eredmények


A Kultúra program Irányító Testületének (Management Committee) 2007. január 18-i ülése után helyesbítések és kiegészítések jelentek meg a pályázati dokumentumokkal kapcsolatosan. Ezeket az egyes pályázatok ismertetésénél pirossal emeltük ki.

A 2006. november 7-én megjelentetett pályázati felhívások külön tárgyalták a legfeljebb 24 hónapos és a 3-5 éves kulturális együttműködéseket, illetve a műfordítási projektek szabályait. Ugyancsak külön felhívás szólt a kultúra területén európai szinten tevékenykedő szervezetek támogatására, illetve az EU Kulturális Örökség Díját kezelő szervezet kiválasztására. A felhívások akkor lettek véglegesek (2006 végén), amikor az európai törvényhozás elfogadta a keretprogram alapját adó európai parlamenti és tanácsi közös határozatot, illetve megszületett az EU és a keretprogram költségvetése a 2007-től 2013-ig tartó időszakra. Ahogyan a korábbi években, 2007-ben is megtalálható volt a KultúrPont Iroda honlapján a pályázattal kapcsolatos minden információ és űrlap. A pályázatok beadási határidejét az egyes típusoknál adtuk meg.

Mivel a keretprogram létrehozása a vártnál több időt vett igénybe (elsősorban a költségvetési viták miatt), a 2007-es kiírás menetrendje így alakult:

 • a pályázati felhívás 2006. november 7-én jelent meg,
 • a beadási határidő 2007. február 28. volt (kivétel "A kultúra területén európai szinten tevékenykedő szervezetek támogatása" felhívás, melynek beadási határideje 2006. december 22. volt),
 • az értékelési folyamat után a nyertesek bejelentése 2007 szeptemberében-októberében várható.

RÖVID TÁVÚ PROJEKTEK (0-24 hónap) - határidő: 2007. február 28.


A Kultúra program Irányító Testületének (Management Committee) 2007. január 18-i ülése után helyesbítés jelent meg a rövid és hosszú távú programok költségvetés-kalkulációjával kapcsolatosan (Harmadik országokkal kapcsolatos költségek, illetve Külső könyvvizsgálat). A helyesbítés a következő dokumentumok egyes pontjait érinti:

 • részletes pályázati ismertető,
 • a pályázat kitöltési útmutatója,
 • a pályázati űrlap költségvetési része (Excel-táblázat).
A helyesbítés innen tölthető le.

A rövid távú pályázati kiírás szövege letölthető pdf formátumban
angol, cseh, dán , észt , finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, máltai, magyar, német, olasz, portugál, spanyol, szlovák, szlovén valamint svéd nyelven.

Innen tölthető le a rövid távú projektek részletes ismertetője angol, francia és német nyelven. Irodánk elkészítette az ismertető nem hivatalos magyar fordítását, ez Word és PDF formátumban egyaránt letölthető.

A rövid távú pályázatok űrlapjai három részből állnak:
 • I. rész: a pályázó és a társszervezők bemutatása,
 • II. rész: a projekt bemutatása (az I-II. rész egyetlen Word fájlban található, angolul, franciául és németül tölthető le),
 • III. rész: a projekt tervezett költségvetése (ez az Excel-fájl angolul, franciául és németül tölthető le, a hozzá tartozó Melléklet szintén angolul, franciául és németül érhető el). A Melléklet már tartalmazza a fentebb említett kiegészítést.
A pályázati költségvetés összeállításánál az euró-zónán kívüli tagállamok szervezetei az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006. november 7-i számában megjelent hivatalos euró-árfolyamot kell alkalmazzák (1 euró = 259,32 forint).

Az űrlapoknak magyar változata nem készül. A rövid távú projektek kitöltési útmutatója angolul, franciául és németül tölthető le.

Kötelezően csatolandó űrlapok: Kiegészítő dokumentumok a pályázáshoz:
 • szerződésminta a rövid távú pályázatokhoz (hamarosan letölthető lesz),
 • a Bizottság napidíj-táblázata (angolul).

HOSSZÚ TÁVÚ PROJEKTEK (3-5 év) - határidő: 2007. február 28.


A Kultúra program Irányító Testületének (Management Committee) 2007. január 18-i ülése után helyesbítés jelent meg a rövid és hosszú távú programok költségvetés-kalkulációjával kapcsolatosan (Harmadik országokkal kapcsolatos költségek, illetve Külső könyvvizsgálat). A helyesbítés a következő dokumentumok egyes pontjait érinti:

 • részletes pályázati ismertető,
 • a pályázat kitöltési útmutatója,
 • a pályázati űrlap költségvetési része (Excel-táblázat).
A helyesbítés innen tölthető le.

A hosszú távú pályázati kiírás szövege letölthető pdf formátumban
angol, cseh, dán , észt , finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, máltai, magyar, német, olasz, portugál, spanyol, szlovák, szlovén valamint svéd nyelven (egyébként megegyezik a rövid távú pályázatok felhívásával).

A hosszú távú (3-5 éves) projektek részletes ismertetője angol, francia és német nyelven érhető el. Irodánk elkészítette az ismertető nem hivatalos magyar fordítását, ez Word és PDF formátumban egyaránt letölthető.

A hosszú távú pályázatok űrlapjai szintén három részből állnak:
 • I. rész: a pályázó és a társszervezők bemutatása,
 • II. rész: a projekt bemutatása (az I-II. rész egyetlen Word fájlban található, angolul, franciául és németül tölthető le),
 • III. rész: a projekt tervezett költségvetése (ez az Excel-fájl angolul, franciául és németül tölthető le, a hozzá tartozó Melléklet szintén angolul, franciául és németül érhető el). A Melléklet már tartalmazza a fentebb említett kiegészítést.
A pályázati költségvetés összeállításánál az euró-zónán kívüli tagállamok szervezetei az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006. november 7-i számában megjelent hivatalos euró-árfolyamot kell alkalmazzák (1 euró = 259,32 forint).

A pályázati űrlapoknak magyar változata nem készül. A hosszú távú pályázatok kitöltési útmutatója angolul, franciául és németül tölthető le.

Kötelezően csatolandó űrlapok: Kiegészítő dokumentumok a pályázáshoz:
 • szerződésminta a hosszú távú pályázatokhoz (angolul)
 • a Bizottság napidíj-táblázata (angolul)

MŰFORDÍTÁSI PROJEKTEK - határidő: 2007. február 28.


A műfordítási projektek pályázati kiírása letölthető pdf formátumban
angol, cseh, dán , észt , finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, máltai, magyar, német, olasz, portugál, spanyol, szlovák, szlovén valamint svéd nyelven.

A műfordítási projektek részletes ismertetője angol, francia és német nyelven érhető el. Irodánk elkészítette az ismertető nem hivatalos magyar fordítását, ez Word és PDF formátumban egyaránt letölthető.

A műfordítási projektek pályázati űrlapja két részből áll:

 • I. rész: a pályázó bemutatása
 • II. rész: a projekt bemutatása (a két rész a kitöltési útmutatóval együtt egyetlen Word fájlban található, angolul, franciául és németül tölthető le).
A pályázati költségvetés összeállításánál az euró-zónán kívüli tagállamok szervezetei az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006. november 7-i számában megjelent hivatalos euró-árfolyamot kell alkalmazzák (1 euró = 259,32 forint).

A pályázati űrlapoknak magyar változata nem készül.

Kötelezően csatolandó űrlapok: Kiegészítő dokumentumok a pályázáshoz:
 • szerződésminta a műfordítási projektekhez (hamarosan letölthető lesz)
 • a Bizottság napidíj-táblázata (angolul)

A KULTÚRA TERÜLETÉN EURÓPAI SZINTEN TEVÉKENYKEDŐ SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA - határidő: 2006. december 22.


A pályázati felhívás szövege letölthető pdf formátumban
angol, cseh, dán , észt , finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, máltai, magyar, német, olasz, portugál, spanyol, szlovák, szlovén valamint svéd nyelven.

A részletes pályázati ismertető angolul, franciául és németül érhető el. Irodánk elkészítette az ismertető nem hivatalos magyar fordítását, ez Word és PDF formátumban egyaránt letölthető.

A pályázati űrlap részei:

 • szöveges pályázati űrlap (a részletes ismertető "A" melléklete, Word dokumentum, angolul, franciául és németül tölthető le),
 • az űrlap költségvetési része (a részletes ismertető "A" mellékletének III. része, Excel fájl, angolul, franciául és németül tölthető le).
A pályázati költségvetés összeállításánál az euró-zónán kívüli tagállamok szervezetei az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006. október 25-i számában megjelent hivatalos euró-árfolyamot kell alkalmazzák (1 euró = 262,92 forint).

Kötelezően csatolandó: Kiegészítő dokumentumok a pályázáshoz:
 • szerződésminta (a részletes ismertető "B" melléklete, Word dokumentum, angolul és franciául érhető el).

PÁLYÁZAT AZ EU KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG DÍJÁNAK KEZELÉSÉRE - határidő: 2007. február 28.


A pályázati felhívás szövege letölthető pdf formátumban
angol, cseh, dán , észt , finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, máltai, magyar, német, olasz, portugál, spanyol, szlovák, szlovén valamint svéd nyelven.

A részletes pályázati ismertető angolul, franciául és németül tölthető le. A szövegből magyar fordítás nem készül.

A pályázati űrlap részei:

 • szöveges űrlap (a pályázó és a projekt bemutatása - Word fájl, angolul tölthető le),
 • költségvetési űrlap (a projekt tervezett költségvetése - Excel fájl, angolul tölthető le),
 • mellékletek a költségvetési űrlaphoz - Excel fájl, angolul tölthető le).
A pályázati költségvetés összeállításánál az euró-zónán kívüli tagállamok szervezetei az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006. november 7-i számában megjelent hivatalos euró-árfolyamot kell alkalmazzák (1 euró = 259,32 forint).

Az űrlapok kitöltéséhez külön útmutatót állítottak össze (angolul érhető el).
A pályázati űrlapoknak magyar változata nem készül.

Kötelezően csatolandó: Kiegészítő dokumentum a pályázáshoz:
 • a Bizottság napidíj-táblázata (angolul).

PÁLYÁZAT A KULTURÁLIS TERÜLETET ÉRINTŐ KUTATÁSOKRA, TANULMÁNYOK KÉSZÍTÉSÉRE


2007-re nem volt ilyen pályázati felhívás.

Támogatóink: