Az EU 2007-es portugál elnökségének kulturális programja [2007-07-10]

2007-től új rendszerben, úgynevezett trióban követik egymást a soros nemzeti EU-elnökségek. A 2007. július 1-jén kezdődött hat hónapos portugál elnökség elsősorban a kultúrák közötti párbeszédre, illetve a kultúrának a gazdaságban betöltött szerepére koncentrál. Európai Kulturális Fórumot szerveznek az EU Kommunikáció a kultúráról című dokumentuma főbb kérdéseinek továbbgondolására, és nagy hangsúlyt fektetnek Európa bemutatására más földrészeken.


"Erősebb Unió egy jobb világért"

Az Európai Unió Tanács elnöki tisztségét félévente más tagállam tölti be, előre meghatározott sorrendben. Ezen időszak alatt az adott ország jár el az Unió nevében, minden tagállam érdekeinek képviseletében, illetve a napirenden levő, átfogó európai célokat támogató konkrét ágazati/szakmai témákat mindig döntően a soros elnökség határozza meg). Portugália 2007. július 1. és december 31. között tölti be az Európai Unió soros elnöki tisztét. Az Unió 27 tagúvá bővülésével mind fontosabb az egymást követő elnökségek szoros együttműködése az elnökség problémamentes átadása érdekében. Az Unió fennállása óta először Németország, Portugália és Szlovénia 18 hónapra szóló közös programtervezetet vázolt fel a 2007 januárjától 2008 júniusáig terjedő időszakra. Ennek a szoros összefogásnak egyik kifejeződése a portugál elnökség mottója: Erősebb Unió egy jobb világért (Uma Uniao mais forte para um mundo melhor).

A "18 hónapos" vagy "trió-program" főbb témái

A "trió-program" a 2007. január 1-től kezdődött német, majd az ezt követő portugál és a 2008 júniusában záruló szlovén EU-elnökség közös terve, amelynek célja a folytonosság erősítése az egymást követő elnökségek munkájában. A következő témák kapnak nagy hangsúlyt benne:

  • a szociális modell fenntartása, a szabadság, biztonság és jog térségének erősítése;
  • az európai iparban erősíteni a versenyképességet és az innovációt;
  • a Lisszaboni stratégia megvalósítása (belső piac kiteljesítése, jobb jogalkotás);
  • az unió fejlesztése (különösen az alkotmányozási és reformfolyamaté);
  • az EU külpolitikai szerepének megerősítése (külső határok hatékony védelme, terrorizmus elleni harc).
Ez a 18 hónapos program az alapja a portugál elnökség egyedi munkaprogramjának is.

A portugál elnökség kulturális prioritásai

A, 2007 májusában jelent meg az EU Kommunikáció a kultúráról című dokumentuma, mely a maga nemében (központi kultúrpolitikai munkadokumentum a Bizottságtól) egyedülálló az EU kultúrpolitikai folyamataiban. A dokumentum egyik fő üzenete a közös gondolkodás a kultúrának az európai integrációs folyamatokban betöltött szerepéről. A portugál elnökség célja e közös gondolkodás minél szélesebb körű kiterjesztése, ezért 2007. szeptember 24. és 26. között Európai Kulturális Fórumot szerveznek Lisszabonban. Erre a kultúrához közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó szektorok vezető személyiségeit hívják meg, illetve az EU intézmények és a nemzetközi szervezetek képviselőit. A Fórum 3 fő kérdés köré szerveződik:

  • a kultúrák közötti párbeszéd jelentőségének és a sokszínűség tiszteletben tartásának kihangsúlyozása, illetve szerepük a béke, a társadalmi kohézió és az állampolgári jogok teljeskörű gyakorlásának elérésében, különösen a soknemzetiségű társadalmakban;
  • tovább folytatni a kultúra gazdasági szerepéről kezdett közös gondolkodást;
  • Európa megjelenítése a többi földrészen.
A Fórum tanulságait eljuttatják a kérdésekért politikailag felelős vezetőknek.

B, 2007 második félévében figyelemfelkeltő kampányt szerveznek a "2008 - a Kultúrák Közötti Párbeszéd európai Éve" kezdeményezéshez. Ennek keretében 2007 novemberében a portugál elnökség találkozót szervez, ahol a kezdeményezés főbb pontjait vitatják meg, illetve bemutatkoznak az évvel kapcsolatos nemzeti stratégiák.

C, Fontos kérdés marad továbbá az Európa és a világ többi régiói közötti kulturális kapcsolatok szorosabbra fűzése - jelenleg az ázsiai régió élvez prioritást. 2007 júliusában miniszteri szintű konferenciára gyűlnek az ASEM képviselői Malajziában, melynek fő témája a civilizációk közötti párbeszéd lesz. Portugália a kultúra gazdaságáról szóló vitában elnököl majd.

D, E konferencia mintájára tárgyalások folynak majd Oroszországgal is, melyek célja a közeli jövőben elfogadandó EU-Oroszország akcióterv konkretizálása.

E, Végül, de nem utolsó sorban Portugália UNESCO-konferenciát szervez, amelyen a Kulturális kifejezések sokféleségének védelméről és népszerűsítéséről szóló egyezmény alkalmazásának első lépéseit mutatják be.

Az elnökség idejére tervezett miniszteri és szakértői találkozók, konferenciák

2007. május 31. - július 31., Lisszabon: építészeti konferencia
2007. szeptember 17-24.: Európai Mobilitási Hét
2007. szeptember 24., Lisszabon: a Kulturális Kontaktpontok (CCP-irodák, a magyar tag a KultúrPont Iroda) informális találkozója
2007. szeptember 26-28., Lisszabon: Kulturális Fórum Európáért
2007. október 18-28., Lisszabon: nemzetközi dokumentumfilm-fesztivál
2007. október 26-tól folyamatosan lesznek tárgyalások Oroszországgal, többek között az EU-Oroszország kulturális akciótervről
2007. október 26-27., Algarve: VI. Európai Turizmus Fórum
2007. október 31. - november 1., Lisszabon: A kulturális és kreatív szektor és a Lisszaboni stratégia - konferencia
2007. november 9. - december 31., Ponta Delgada: Kortárs Művészet - kiállítás
2007. november 14., Lisszabon: a "2008 a Kultúraközi Párbeszéd Európai Éve" kezdeményezés legfőbb pontjainak és nemzeti stratégiáinak megvitatása
2007. november 15-16., Brüsszel: az Oktatási, Ifjúság és Kulturális Tanács ülése
2007. november 29.-30., Estoril: szeminárium "Turizmus - innováció Európában" címmel
2007. december 5-6., Lisszabon: szeminárium "Kulturális örökség és társadalom" címmel
2007. december 6-7., Lisszabon: 15. EBNA találkozó
2007. december 19., Lisszabon: Az Elnökség zárókoncertje


A témával foglalkozó honlapok:


Notice: Use of undefined constant dwnl_url - assumed 'dwnl_url' in /home/kulturpont/www.kulturpont.hu/html/real_content3.php on line 365

Notice: Use of undefined constant dwnl_url - assumed 'dwnl_url' in /home/kulturpont/www.kulturpont.hu/html/real_content3.php on line 366

Notice: Undefined variable: pre in /home/kulturpont/www.kulturpont.hu/html/real_content3.php on line 367

Notice: Use of undefined constant dwnl_name - assumed 'dwnl_name' in /home/kulturpont/www.kulturpont.hu/html/real_content3.php on line 367
  • Az EU 2007-es portugál elnökségének prioritásai

  • Támogatóink: