Az EU 2008-as francia elnökségének kulturális programja [2008-07-31]

Franciaország az Európai Unió soros elnöke 2008. július 1. és december 31. között. A francia elnökség kulturális célkitűzései között szerepel a közös kulturális örökség, a kultúraközi párbeszéd, valamint a digitalizálás kérdése is. Franciaország emellett idén igazi "nagy dobásra" készül: Európai Kulturális Évadot rendez, ahol a 27 EU-tagállam kultúráját mutatják be. (KultúrPont)


A "hármas elnökség" kulturális programja

Az EU 2007 elején indította el a "trió-programot", melynek lényege, hogy három egymást követő tagállam saját munkaprogramja mellett egy közös, 18 hónapot átfogó tervet is kidolgoz. A kezdeményezés célja a folytonosság biztosítása a tagállamok tevékenysége között.

Franciaország, Csehország és Svédország hármas elnökségének kulturális programja az Európai Kulturális Menetrend és a Kultúra keretprogram 2008-2010-es periódushoz tartozó munkatervének végrehajtására fókuszál. Különös figyelmet fordítanak a kultúra hozzáférhetőbbé tételére, valamint az oktatás és a kultúra összhangba hozására. A három tagállam a kulturális sokszínűség hangsúlyozását is céljának tekinti. Céljuk A kultúrák közötti párbeszéd európai éve 2008 kezdeményezés népszerűsítése, eredményeinek továbbvitele is.

A hármas elnökség rá kíván világítani a kulturális és kreatív szektor szerepének jelentőségére a gazdasági növekedés, a foglalkoztatás és a fenntartható fejlődés területén. Fejlesztenék továbbá a kulturális termékek piacát, a kulturális szférában dolgozó szakemberek munkakörülményeit, valamint a művészek és gyűjtemények mobilitását is elősegítenék. Céljaik között szerepel elkötelezettségük nyomatékosítása a kulturális örökség támogatása mellett. Ezen a területen a digitalizálás, egy digitális könyvtár létrehozása az egyik legfőbb tervük.

Audiovizuális téren arra törekednek, hogy a Bizottság kezdeményezéseivel összhangban fejlesszék az Interneten fellelhető európai kulturális tartalmat úgy, hogy közben a szerzői jogok ne sérüljenek. A hármas elnökség hozzájárul továbbá a tagállami közszolgálati televíziózásról szóló jegyzőkönyv végrehajtásához is, mellyel biztosítják, hogy a közszolgálati televíziók helyt tudjanak állni az új, digitális környezetben is. A többnyelvűséget elsősorban a nyelvtanulásra ösztönzéssel támogatnák. Arra bátorítanák az európaiakat, hogy már általános iskolában két nyelvet tanuljanak a gyerekek, illetve a felsőoktatásban és a szakképzésben is fejlesztenék a nyelvoktatást. A kezdeményezéssel a nyelvtudás fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet, az interkulturális készségek és az európai versenyképesség szempontjából.

A francia elnökség oktatási, ifjúsági és kulturális politikája

2008. július 1-jén Franciaország kerül sorra hat hónapra az EU elnöki "székében", Szlovénia 2008. első félévi elnöksége után. A franciák mottója: "Európa cselekszik, hogy megfeleljen a jelen kihívásainak". Franciaország az EU összes fő tevékenységi területén előrelépésre törekszik, beleértve a kulturális szférát is.

A francia elnökség arra fog törekedni, hogy előtérbe helyezze a kultúrát érintő kérdéseket, hiszen az európai polgárok életminőségét a kultúra, az oktatás és a - főként a fiatalokat érintő - szakpolitikák gazdagsága és sokszínűsége határozza meg. Emellett a kulturális dimenzió a legjelentősebb identitásformáló és a közös kulturális örökséget népszerűsítő eszköz is az európaiak számára. Az EU által e célból vázolt prioritásokat tekinti a francia elnökség is fő feladatainak. Ennek megfelelően szeretne hozzájárulni a minőségi felsőoktatás fejlődéséhez, az egész életen át tartó szakképzési-fejlesztési politika véghezviteléhez, a tagállamok kultúrájának felvirágoztatásához és nem utolsósorban a kulturális örökség védelméhez.

Franciaország három fő területen tervez lépéseket a kulturális szektor fejlesztése érdekében.

A kulturális örökség hangsúlyozása és védelme mellett szeretnék növelni a hozzáférhetőséget is, melynek legjelentősebb és leglátványosabb eszközei az európai digitális könyvtár, valamint a közös örökség jegyzék bevezetése lesznek. A franciák második fő célkitűzése a kulturális szférában a kultúraközi párbeszéd továbbvitele, valamint Európa kulturális és nyelvi gazdagságának kiemelése. Végül a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos nemzeti és európai szintű stratégiákban szeretnék megerősíteni az építészet szerepét. Ez utóbbi témakört részletesebben is meg fogják vitatni 2008 októberében, a Bordeaux-ban rendezendő Európai Építészeti Fórumon.

Az audiovizuális politika terén Franciaország célja biztosítani, hogy Európa a digitális forradalom egyik jelentős szereplője legyen. E téren egy nagy összefogásra buzdítanák a kulturális ágazatokat, a telekommunikációval foglalkozó cégeket és az internet-szolgáltatókat, melynek eredményeként bővülne az interneten elérhető tartalom, azonban a szerzői jogok sem sérülnének. Szeretnék továbbá az Internetet használó gyerekek védelmét elősegíteni egy közösségi program elfogadásával.

Európai Kulturális Évad - francia tisztelgés az európai kultúrák előtt

Az Unió történetében a kultúra a kezdeti mellőzöttség után egyre jelentősebb szerepet kapott, napjainkban pedig kiemelkedő fontosságú, hiszen világossá vált, hogy ez az a terület, ahol az Unió polgárai közelíthetnek egymás felé, ahol létrehozható egy erős alap a közösség számára.

A művészetéről méltán híres Franciaország rendkívül nagy jelentőségű rendezvénysorozattal tiszteleg az európai kultúra előtt: az Európai Kulturális Évaddal.

A francia elnökség egyik első ötlete volt egy Kulturális Évadot szervezni a francia közönségnek, amely megmutatja, hogy milyen sokszínű az európai kultúrák látásmódja a művészetek és a kreativitás területén, ugyanakkor rávilágít a közös értékekre is. Ez utóbbi révén erősíti az európai polgárok összetartozás-tudatát, és felhívja a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a közös kulturális örökség védelme, ápolása. A francia elnökség továbbá olyan eszközt is lát az Évad lebonyolításában, melynek segítségével jobban megismerheti a többi tagállamot, ami segíti abban, hogy tekintettel legyen rájuk és meríthessen kultúrájukból.

Az Évad keretein belül több száz program fogja az egyes tagállamok kultúráját népszerűsíteni, Franciaország és más európai országok területén. A programoknak otthont adó legfontosabb francia városok: Bordeaux, Lyon, Marseille-Provence, Párizs, Reims, Rennes, Strasbourg, Toulouse. A Kulturális Évad céljai közé tartozik - a közösségi programok elősegítése mellett - a helyi kezdeményezések támogatása. Ennek érdekében igyekeznek minden olyan jelentősebb európai kulturális és művészeti eseményt előtérbe helyezni, amely a francia elnökség ideje alatt zajlik.

A Kulturális Évad projektjei és fő témái

Az Évad rendezvényei a művészeti ágak teljes palettáját felölelik, az irodalomtól és a klasszikus zenétől kezdve, a kortárs táncon és a festészeten keresztül a film- és fotóművészetig; továbbá a kulturális örökség ápolása is a célok között szerepel.

A Kulturális Évadon belül négy fő projekttípust vázoltak fel a szervezők. Az ún. "Tandem" projektek Franciaország és valamely más tagállam közötti koprodukciók, melyek a legelismertebb művészeket és a legrangosabb kulturális intézményeket vonják be a rendezvénysorozatba. A 26 "Tandem" projekt lényege tehát, hogy a francia művészeket és előadókat összehozzák a többi tagállamból érkezőkkel. A "Tandemek" mindegyikét megrendezik Franciaország valamely városában - vagy akár városaiban - és az adott partnerország fővárosában egyaránt.

A legszélesebb közönséget megcélzó rendezvények Európa-szerte érvényesülő vonzerőre törekednek. Ide tartozik például a szeptemberi párizsi Techno Parádé, vagy egy olyan átfogó honlap elkészítése, amelyen mintegy 300, művészeket, célokat, európai helyszíneket és kulturális eseményeket bemutató videó tekinthető meg.

A harmadik projekttípus keretében Franciaország-szerte olyan programokat rendeznek, melyek célja az európai tehetség bemutatása, a következő művészeti ágakban: film, fotó, színház, irodalom, design, kortárs művészet és zene. A cél, hogy bemutassák: alkotómunkával milyen lendületet, dinamizmust lehet elérni Európában.

A negyedik fő vonal bűvös száma a 27. A nyár és az ősz folyamán az EU-tagállamok jelenlegi számának megfelelően 27 előadást, 27 filmet, 27 kiállítást, 27 koncertet, 27 történelemmel foglalkozó előadást és 27 könyvet mutatnak be ill. rendeznek Franciaországban, mintegy képviselve az európai műveket, munkákat. A főbb rendezvények Európa szerte elérhetők, láthatóak lesznek.

A szervezők a legkisebbekre is gondoltak. A gyerekeket és fiatalokat találkozók, kiállítások, vetítések, művészettel kapcsolatos oktatási programok sora várja.

Fontosabb kulturális események a francia elnökség idején

 • 2008. július 7-8. Párizs: Mozi, Európa, világ: milyen filmes együttműködése legyen az EU-nak? - szeminárium
 • 2008. július 21-22. Versailles: Informális miniszteri találkozó a kultúra és audiovizualitás területén
 • 2008. augusztus 22-23. Nantes: Európai Fiatalok Nyári Egyeteme
 • 2008. szeptember 4-5. La Rochelle: Mobilitás, párbeszéd, részvétel: a cselekvő európai állampolgárság felé (Bizottság - Európai Civil Fórum)
 • 2008.szeptember 9-10. Strasbourg: Minőségi garancia az európai felsőoktatási intézményekben - konferencia
 • 2008. szeptember 19. Párizs: Európa az iskolában - konferencia
 • 2008. október 2-3. Párizs: A kulturális gazdaság új határterületei - konferencia
 • 2008. október 9-10. Bordeaux: Európai Fórum az építészeti irányvonalakról
 • 2008. október 9-12. Blois: Találkozás a történelemmel - konferencia és éves könyvvásár
 • 2008. november 4-5. Nancy: A felsőoktatás Európája: a mobilitás terének megerősítése - konferencia
 • 2008. november 17-18. Párizs: A kultúrák közötti párbeszéd európai évének záró konferenciája
 • 2008. november 17-18. Avignon: Kultúra, média és gazdaság Európában - konferencia
 • 2008. november 20-21. Brüsszel: Az Oktatási, Ifjúsági és Kulturális Ügyek Tanácsának ülése
 • 2008. november 25-26. Bordeaux: Informális miniszteri találkozó az oktatásügy témakörében
 • 2008. november 27-28. Párizs: A kulturális örökség digitalizálása: az európai digitális könyvtár -konferencia
 • 2008. november 27-30. Párizs: Európai Oktatási Kiállítás
 • 2008. december 4-5. Avignon: Az európai örökség értékének hangsúlyozása - konferencia

A témával foglalkozó honlapok:


Notice: Use of undefined constant dwnl_url - assumed 'dwnl_url' in /home/kulturpont/www.kulturpont.hu/html/real_content3.php on line 365

Notice: Use of undefined constant dwnl_url - assumed 'dwnl_url' in /home/kulturpont/www.kulturpont.hu/html/real_content3.php on line 366

Notice: Undefined variable: pre in /home/kulturpont/www.kulturpont.hu/html/real_content3.php on line 367

Notice: Use of undefined constant dwnl_name - assumed 'dwnl_name' in /home/kulturpont/www.kulturpont.hu/html/real_content3.php on line 367
 • Az EU 2008-as francia elnökségének honlapja

 • Támogatóink: