A kultúra a 2009-es cseh EU-elnökség programjában [2009-01-29]

2009 első félévében a Cseh Köztársaság viseli az EU soros elnöki tisztét. Ezen időszak alatt a kultúra területén többek között a kulturális tartalmak digitalizálásával, az Európai Örökség címmel és a szerzői jogokkal terveznek foglalkozni.
(KultúrPont)


Trió-elnökség: franciák, csehek, svédek együtt

Az EU 2007 elején indította el a „trió-programot”, melynek lényege, hogy három egymást követő tagállam saját munkaprogramja mellett egy közös, 18 hónapot átfogó tervet is kidolgoz. A kezdeményezés célja a folytonosság biztosítása a tagállamok tevékenysége között. A trió-program leginkább afféle katalógusnak tekinthető, a tervezett témák, tevékenységek felsorolásával.

Franciaország, Csehország és Svédország hármas elnökségének kulturális programja az Európai Kulturális Menetrend és a Tanács 2008-2010-es Kulturális Munkatervének végrehajtására fókuszál. Különös figyelmet fordítanak a kultúra hozzáférhetőbbé tételére, valamint az oktatás és a kultúra kapcsolatának erősítésére (összhangba hozására). A három tagállam a kulturális sokszínűség hangsúlyozását is céljának tekinti. Céljuk A kultúrák közötti párbeszéd európai éve 2008 kezdeményezés népszerűsítése, eredményeinek továbbvitele is.

A hármas elnökség rá kíván világítani a kulturális és kreatív szektor szerepének jelentőségére a gazdasági növekedés, a foglalkoztatás és a fenntartható fejlődés területén. Fejlesztenék továbbá a kulturális termékek piacát, a kulturális szférában dolgozó szakemberek munkakörülményeit, valamint a művészek és gyűjtemények mobilitását is elősegítenék. Céljaik között szerepel elkötelezettségük nyomatékosítása a kulturális örökség támogatása mellett. Ezen a területen a digitalizálás kiemelt fontosságú – ehhez kapcsolódóan már megvalósult, 2008 végén útjára indult az Európai Digitális Könyvtár.

Audiovizuális téren arra törekednek, hogy a Bizottság kezdeményezéseivel összhangban fejlesszék az Interneten fellelhető európai kulturális tartalmat úgy, hogy közben a szerzői jogok ne sérüljenek. A hármas elnökség hozzájárul továbbá a tagállami közszolgálati televíziózásról szóló jegyzőkönyv végrehajtásához is, mellyel biztosítják, hogy a közszolgálati televíziók helyt tudjanak állni az új, digitális környezetben is. A többnyelvűséget elsősorban a nyelvtanulásra ösztönzéssel támogatnák. Arra bátorítanák az európaiakat, hogy már általános iskolában két nyelvet tanuljanak a gyerekek, illetve a felsőoktatásban és a szakképzésben is fejlesztenék a nyelvoktatást. A kezdeményezéssel a nyelvtudás fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet, az interkulturális készségek és az európai versenyképesség szempontjából.

„Európa korlátok nélkül” – a kultúrában is

Változó világunkban egyre nyilvánvalóbb, hogy az Európai Unió sikere azon múlik, mennyire képes rugalmasan reagálni a felmerülő problémákra és kihívásokra, mennyire képes kihasználni meglévő gazdasági, kulturális és humán potenciálját. A cseh elnökség mottójául választott "Európa korlátok nélkül" kifejezés olyan Európa vízióját vázolja, mely mentes bármifajta belső gazdasági, kulturális és értékbeli akadálytól, megkülönböztetéstől, akár az egyéneket, akár a szervezeteket tekintjük; a világra nyitott Európáét, mely azonban képes védekezni az illegális tevékenység és a támadások ellen.

A kultúra az EU tagállamok identitásának egyik alapvető eleme. Ezért a cseh elnökség kulturális prioritásai az EU Kultúra programja, illetve a 2008-2010 közötti időszakra készült kulturális munkaterv továbbvitele és végrehajtása, valamint a szellemi tulajdonjogok védelme.

A félév során igyekeznek elősegíteni a civil társadalom kultúrához jutását a kulturális örökség népszerűsítése, a kulturális turizmus, a művészeti nevelés, a gyűjtemények, művészek és a kultúra terén tevékenykedő más szakemberek mobilitásának előmozdítása révén. A kreativitás támogatása a 2009-es tematikus év, A kreativitás és innováció európai éve kapcsán kerül homloktérbe.

A kulturális tartalom digitalizálása kiemelt támogatást kap, kettős céllal: egyrészt a kulturális örökség megóvására, másrészt nyilvánossá tételére, például a 2008 végén elindított Európai Digitális Könyvtáron keresztül. Ehhez kapcsolódóan a cseh elnökség szorgalmazza a nemzeti digitalizálási stratégiák megalkotását, illetve hosszú távú stratégiák kidolgozását a digitális dokumentumok megőrzésére.

A kulturális örökség témájához kapcsolódik az Európai Örökség cím projekt továbbvitele, gondozása. A kulturális javak védelme egyébként egy praktikusabb szinten is előkerül: a kulturális értékek elvesztésének megelőzésére, a javak védelmére a bűnözőkkel szemben az elnökség nemzetközi tapasztalatcserét sürget, de vizsgálja a Holokauszt áldozataitól elkobzott műkincsek kérdéseit is.

A jogvédelem, jogszerűség más területeken is kiemelt szerephez jut a cseh elnökség programjában: a nagyközönség jobb tájékoztatását szorgalmazzák a szellemi tulajdonjogok védelme, különösen a szerzői és szomszédos jogok kérdésében. Ezzel kapcsolatosan pl. az audiovizuális területen oktatási programot javasolnak a jogszerűen nyújtott audiovizuális szolgáltatásokról, a kalózkodás elleni harcról és a reklám hatásáról a kérdésben. Tevőlegesen hozzájárulnak a hamisítás és kalózkodás elleni európai akcióterv végrehajtásához – ahogyan az audiovizuális médiára vonatkozó új európai irányelv végrehajtásához is.

Fontosabb rendezvények:

  • 2009. január 7., Prága: A kreativitás és innováció európai éve megnyitója
  • 2009. március 18-20., Prága: „On the responsibilities of content providers and users” (A tartalomszolgáltatók és felhasználók felelősségéről) – nemzetközi audiovizuális és szerzői jogi konferencia
  • 2009. március 25., Prága: A Kultúra keretprogram kulturális kontaktpontjainak találkozója
  • 2009. március 26-27., Prága: „Forum for Creative Europe” (Fórum a kreatív Európáért) – az európai kulturális miniszterek konferenciája
  • 2009. május 26., Prága: „Digital access to cultural heritage” (Digitális hozzáférés a kulturális örökséghez) – konferencia
  • 2009. június 2-3., Prága: A Tanács Kulturális Ügyek Bizottsága informális találkozója

Támogatóink: