Az NKA pályázata közgyűjteményi célokra [2017-03-22]

Pályázatot hirdet közgyűjteményeknek az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma. (Pályázatfigyelő)


A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma pályázatot hirdet közgyűjteményi célok támogatására.

Pályázni a következő célokra lehet:
- külföldi konferenciákon, szakmai tapasztalatcseréken való részvételre a 2017. február 1. és 2018. január 31. közötti időszakra múzeumi, könyvtári és levéltári szakmai szervezeteknek;
- szakmai továbbképzések szervezésére, lebonyolítására a 2017. június 1. és 2018. május 31. közötti időszakra ODR könyvtáraknak, közlevéltáraknak, országos múzeumoknak, országos szakmúzeumoknak és megyei hatókörű városi múzeumoknak;
- legalább két hónapig nyitva tartó időszaki kiállítások, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiadványok és pedagógiai programok támogatására a 2017. június 1. és 2018. április 30. közötti időszakra hazai és határon túli működési engedéllyel rendelkező muzeális intézményeknek;
- a Múzeumok Éjszakája és a hozzá kapcsolódó együttműködések, illetve kommunikációs kampányok megvalósítására a 2017. június 1. és július 1. közötti időszakra hazai, muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező, legalább múzeumi besorolású intézményeknek;
- konferenciák, rendezvények, szakmai tapasztalatcserék, műhelybeszélgetések rendezésére a 2017. július 1. és 2018. június 30. közötti időszakra könyvtáraknak és levéltáraknak;
- szakmai innovációs projektek megvalósítására a 2017. február 1. és 2018. január 31. közötti időszakra könyvtáraknak és azok fenntartóinak;
- múzeumi évkönyvek közzétételére a 2017. április 1. és 2018. március 31. közötti időszakra hazai, muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező múzeumoknak;
- állományvédelemre, restaurálásra a 2017. április 1. és december 31. közötti időszakra muzeális intézményeknek.

Saját forrás biztosítását a kollégium egyik altémában sem írja elő. A támogatásra szánt keretösszeg 131 millió forint.

Pályázati határidő: 2017. április 19.

Bővebb információ:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő;
I: www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/kozgyujtemenyek_170419
T: (06 1) 327-4350, (06 1) 327-4444

Támogatóink: