Az NKA Iparművészet Kollégiumának pályázata [2020-03-30]

Pályázatot hirdet 2020. évi szakmai tevékenységek fejlesztésére és megújítására az NKA Iparművészet Kollégiuma. (Pályázatfigyelő)


A Nemzeti Kulturális Alap Iparművészet Kollégiuma pályázatot hirdet 2020. évi szakmai tevékenységek fejlesztésére.

Pályázni a következő altémákban lehet:
- hazai iparművészek külföldi alkotótelepeken, alkotóműhelyekben és szimpóziumokon való részvétele, valamint külföldi iparművészek magyar szakmai fórumokon való szereplése, iparművészeti kurzus vezetése a 2020. március 1. és 2021. február 28. közötti időszakban;
- iparművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítása, valamint magyar iparművészek részvétele hazai alkotótelepeken a 2020. március 1. és 2021. február 28. közötti időszakban;
- alkotói támogatás iparművészek részére új alkotások létrehozására, valamint művészettörténészek és szakírók részére a design és a kortárs iparművészetet elemző és értékelő tanulmányok megírására a 2020. május 1. és 2021. április 30. közötti időszakban;
- iparművészeti és design egyéni és csoportos kiállítás előkészítése, megrendezése, valamint szakmai szervezetek és egyéni iparművész alkotók kiállításainak támogatása belföldön és külföldön, és a kiállításhoz tartozó katalógus megjelentetése a 2020. március 1. és 2021. február 28. közötti időszakban;
- nonprofit iparművészeti szervezetek, valamint iparművészeti ágak akkreditált képzését folytató felsőoktatási intézmények megjelenése külföldi szakvásárokon a 2020. március 1. és 2021. február 28. közötti időszakban;
- a magyar iparművészettel foglalkozó szervezetek nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítása a 2020. január 1. és december 31. közötti időszakban.

A kollégium egyik altémában sem ír elő kötelező önrészt. A támogatásra szánt keretösszeg 161 millió forint.

Meghosszabbított pályázati határidő: 2020. május 7.

Bővebb információ:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő;
I: http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/iparmuveszet_200413
T: (06 1) 550-2611, (06 1) 550-2803

Támogatóink: