Az EU brit elnökségének kulturális programja



Az EU brit elnökségének kulturális programja

Az Egyesült Királyság 2005. július 1-től december 31-ig tölti be az EU soros elnöki tisztét, s ezen időszak kulturális programjának kereteit az alábbi három prioritás határozza meg:

 • a magas színvonalú kulturális szolgáltatásokhoz való hozzáférés általános elősegítése;
 • egy versenyképesebb jogszabályi környezet megteremtésének támogatása az európai kreatív iparágak és a műsorszóró szektor esetében, valamint az ezen területekben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése;
 • a tagállamokkal és az uniós intézményekkel folytatott hatékony párbeszéd és együttműködés biztosítása.
A brit elnökség részletesebb kultúrpolitikai céljai
Kulturális témájú szakmai találkozók és konferenciák a brit elnökség alatt
A kulturális témájú programok részletes jegyzéke
Forrás és bővebb információk

A brit elnökség részletesebb kultúrpolitikai céljai

A 2004-ben holland javaslatra létrejött "folyamatos feladatok jegyzéke" (rolling agenda) értelmében a brit elnökség is követni kívánja a 25 tagállam által a 2005 és 2006 közötti időszakra meghatározott stratégiai irányokat. 2005 második félévének uniós jogalkotói folyamata során várhatóan az alábbi témakörök kerülnek napirendre:

 • a 2007 és 2013 között érvényes audiovizuális támogatási program (Media 2007) kialakításával kapcsolatos tárgyalások folytatása;
 • az Európa Kulturális Fővárosa program szelekciós és ellenőrzési folyamatainak hatékonyabbá tétele;
 • a 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó kulturális támogatási program (Kultúra 2007) véglegesítését célzó tárgyalások továbbvitele;
 • a 2008-as Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve (European Year of Intercultural Dialogue) program körvonalazása;
 • a felmerülő feladatok elvégzése az európai műsorszórás arányos és hatékony jogszabályi környezetének elősegítése érdekében;
 • a kulturális területen dolgozók közötti határokon átívelő párbeszéd támogatása, valamint az európai múzeumi gyűjtemények és kiállítási tárlatok nagyobb mobilitásának elősegítése;
 • a közös érdekeken alapuló együttműködéseket (így például a kulturális tartalmak digitalizációját) célzó megállapodások elősegítése.

Kulturális témájú szakmai találkozók és konferenciák a brit elnökség alatt

2005 második félévében egyszer, november 14. és 15. között Brüsszelben ülésezik az EU Oktatási, Ifjúsági és Kulturális Tanácsa (Education, Youth and Culture Council). A tagállamok oktatási minisztereinek részvételével lezajló tanácsülés nem érinti a kultúra szűkebb területét, s várhatóan az élethosszig tartó tanulás, valamint a lisszaboni folyamatból adódó oktatási feladatok kérdésköre kerül napirendre.

A miniszterek tanácsának ülése mellett a félév során az Egyesült Királyság tölti be a tagállamok és társult országok szakértőit tömörítő Audiovizuális Bizottság (Audiovisual Committee), valamint a Kulturális Ügyek Bizottsága (Cultural Affairs Committee) elnöki tisztét is. Ezeken túlmenően a brit kormányzat kulturális, média és sport ügyekért felelős minisztériuma (Department for Culture, Media and Sport) és partnerei számos szakmai találkozót és konferenciát szerveznek a legkülönfélébb, európai dimenzióval rendelkező kulturális témakörökben.

A kulturális témájú programok részletes jegyzéke

 • 2005. július 5.
  A Kulturális Ügyek Bizottságának (Cultural Affairs Committee) első ülése - Brüsszel

 • 2005. július 6-8.
  Az Európai Kulturális Turisztikai Hálózat (European Cultural Tourism Network) konferenciája - Cardiff Az esemény célja a kulturális turisztika területének fejlesztése, elsősorban a menedzsment és marketing szempontok figyelembevételével.
  További információk: http://uk.geocities.com/ectn2004/.

 • 2005. július 12.
  A brit szakminiszter előterjeszti az elnökség kulturális programját az Európai Parlament Oktatási és Kulturális Bizottsága (EP Education and Culture Committee) előtt - Brüsszel

 • 2005. július 13.
  A brit szakminiszter egyezteti az elnökség kulturális programját a Női Érdekek Bizottságával (Women's Interests Committee) - Brüsszel

 • 2005. július 15.
  Az Audiovizuális Bizottság (Audiovisual Committee) első ülése - Brüsszel

 • 2005. szeptember 7.
  A Kulturális Ügyek Bizottságának második ülése - Brüsszel

 • 2005. szeptember 15.
  Az Audiovizuális Bizottság második ülése - Brüsszel

 • 2005. szeptember 15-17.
  "Catalyst" Kulturális Konferencia - Manchester és Liverpool
  A KultúrPont Iroda és a CCP-hálózat (Cultural Contact Point) többi tagja, valamint a világ egyéb országaiban működő szakmai szervezetek képviselőinek részvételével lezajló konferencia teret biztosít a kulturális oktatás és hozzáférhetőség aktuális kérdéseinek megvitatására.
  További információk: http://www.catalystconference.co.uk/.

 • 2005. szeptember 20-22.
  Konferencia a határok nélküli televíziózást előirányzó "Television Without Frontiers" direktíváról Az iparág képviselői mellett a politikai döntéshozók részvételével Liverpoolban lezajló konferencia legfőbb témája az európai műsorszórást meghatározó direktíva jövője lesz.
  További információk: http://www.culture.gov.uk/about_dcms/eupresidency2005/broadcasting.htm.

 • 2005. szeptember 23.
  Az Audovizuális Bizottság harmadik ülése - Brüsszel

 • 2005. szeptember 28.
  A Kulturális Ügyek Bizottságának harmadik ülése - Brüsszel

 • 2005. október 5-7.
  "Kreatív Gazdaság Konferencia" (Creative Economy Conference)
  A kreatív iparágak (köztük az audiovizuális művészetek, a zeneipar és a kiadók) képviselői, valamint a politikai döntéshozók részvételével Londonban lezajló szakmai találkozó a szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok aktuális helyzetét hivatott értékelni.

 • 2005. október 11.
  A Kulturális Ügyek Bizottságának negyedik ülése - Brüsszel

 • 2005. október 13.
  Az Audiovizuális Bizottság negyedik ülése - Brüsszel

 • 2005. október 13-15.
  Európai Építészeti Fórum (European forum for architecture)
  A Glasgow és Edinburgh városában lezajló esemény a tervek szerint az építészeti döntéshozók, a múzeumok, az egyes kutatási szakintézmények, valamint a szakmai szervezetek részvételével fog rávilágítani az építészet és a nemzeti identitás kapcsolódási pontjaira.
  További információk: http://www.culture.gov.uk/about_dcms/eupresidency2005/architecture.htm.

 • 2005. október 19.
  A Kulturális Ügyek Bizottságának ötödik ülése - Brüsszel

 • 2005. október 19-21.
  Európai Idegenforgalmi Fórum (European Tourism Forum)
  A Máltán megrendezendő szakmai találkozó célja, hogy teret biztosítson az európai idegenforgalmi iparág és egyéb érintett területek képviselőinek egyes turisztikai vonatkozású témák megvitatására és a széleskörű tapasztalatcserére.
  További információk: http://www.etfmalta.com.

 • 2005. október 24-26.
  "Kreatív Csomópontok" (Creative Clusters) Konferencia - Belfast
  A kulturális fejlődésben érintett résztvevők együttműködésével lezajló konferencia a kultúra regeneráló hatásait hivatott előtérbe helyezni.
  Bővebb információk: http://www.creativeclusters.com.

 • 2005. november 7.
  Az Audiovizuális Bizottság ötödik ülése - Brüsszel

 • 2005. november 14-15.
  Az EU Oktatási, Ifjúsági és Kulturális Tanácsának ülése (Education, Youth and Culture Council) - Brüsszel

 • 2005. november 15.
  Az Európai Digitális Könyvtár (European Digital Library) "Michael" elnevezésű katalógusának ünnepélyes beindítása - Bristol
  A katalógus célja, hogy az európai könyvtárak, múzeumok és archívumok digitalizált tartalmai gyorsan és egyszerűen hozzáférhetővé váljanak.

 • 2005. november 16-17.
  Konferencia az Európai Kulturális Információs Tér (European Cultural Information Space) kialakításáról - Bristol Az EU tagállamok szakértőinek részvételével lezajló konferencia témája a kulturális örökségek digitalizációját célzó új akcióterv megvitatása lesz.
  Bővebb információk: http://www.culture.gov.uk/about_dcms/eupresidency2005/digitisation_of_culture_and_heritage.htm.

 • 2005. november 24.
  Gyűjtemények Mobilitása (Mobility of Collections) konferencia A Manchesterben megrendezendő esemény során szakértők és vezető tisztségviselők egyeztetnek az európai múzeumi gyűjtemények határokon átívelő mozgását elősegítő gyakorlati megoldásokról és tapasztalatokról.
  További információk: http://www.museumcollectionsonthemove.org.

 • 2005. november 28.
  A brit kormányzat kulturális, média és sport ügyekért felelős minisztere az Európa Parlament Oktatási és Kulturális Bizottsága előtt beszámol a félév során elvégzett feladatokról.

 • 2005. december 6.
  A Kulturális Ügyek Bizottságának és az EU Audiovizuális Bizottságának közös brüsszeli záróülése.

Forrás és bővebb információk

A brit elnökség hivatalos honlapja:
http://www.eu2005.gov.uk.

A brit elnökség kulturális programja a brit kulturális, média és sport ügyekért felelős minisztérium hivatalos honlapján:
http://www.culture.gov.uk/about_dcms/eupresidency2005.



















































Támogatóink: