2010 Challenges: Az Európai Információs Társadalom kihívásai 2005 után [2006-12-08]


2010 Challenges - Az Európai Információs Társadalom kihívásai 2005 után: egy új EU stratégia kezdete

Az Európai Bizottság sajtóközleményében hozta nyilvánosságra álláspontját az Európai Információs Társadalom 2010-ig terjedő stratégiájával kapcsolatos megoldandó feladataival kapcsolatban. A közlemény hangsúlyozta az információs és kommunikációs technológiai (ICT) kutatások támogatásának és a befektetések növelésének szükségességét, valamint azok gazdasági folyamatokba történő bekapcsolását. Az ICT-t sokkal inkább az állampolgárok ízlésének és elvárásainak megfelelően kell alakítani, kedvet teremtve ezzel számukra, hogy részt vegyenek a szociálisan kielégítő és a kulturálisan kreatív virtuális kommunikációban. A feladatok között szerepelnek az alábbiak: elektronikus részvétel és állampolgárság, tartalom és szolgáltatás, közszolgáltatás, szakképzettség és munka, ICT mint kulcsiparág, ICT-hálózatok és -alkalmazások interoperabilitása, bizalom és megbízhatóság és ICT az üzleti folyamatokban. A sajtóközlemény egy olyan gondolkodási folyamat kezdete, amely 2005 során elvezethet egy új stratégia elfogadásához.

Az információs és kommunikációs technológiának még jelentős kiaknázatlan tartalékai vannak, amelyekkel erősíteni lehet Európa gazdasági versenyképességét, szociális és kulturális kreativitását. Olli Rehn, a vállalkozásokért és információs társadalomért felelős biztos szerint vannak arra utaló jelek, hogy az ICT gazdaságba történő bevonódásának új hulláma jótékony hatást gyakorol a növekedésre, a gazdagságra és a jólétre, s meg kell találnunk azt a legmegfelelőbb összetételt, amely biztosítja, hogy Európa maximálisan realizálható haszonhoz jusson.

A kommüniké támogatja az ICT széleskörűbb használatát, s különösen azt, hogy az ICT-t a polgárok igényeihez és elvárásaihoz igazítsák. Megnevezi azokat a legfontosabb politikai kihívásokat, amelyekkel az EU-nak a Lisszaboni Stratégia utolsó öt évében kell szembenéznie. Gazdasági szempontból a legjelentősebb feladat mindazon versenyképességi és növekedési potenciál feltérképezése, amelyhez az EU az ICT segítségével juthat. Az ICT alkalmazásából származó haszon minél szélesebb körű terjesztése a kutatási és fejlesztési szektorba történő folyamatos és számottevő befektetéseket igényel.

Más feladatok azzal kapcsolatosak, hogy nyilvánvalóvá kell tenni az ICT-ben, és általánosabban, az információs társadalomban rejlő előnyöket, és választ kell találni az új technológiáktól való idegenkedéssel kapcsolatos félelmekre és azokra az aggályokra, melyek szerint az ún. digitális megosztottság/szakadék növekedni fog azok között, akik hozzáférnek az információs és kommunikációs technológiákhoz, és hatékonyan használják is azokat, valamint azok között, akiknek ez nem adatott meg.

Az alábbi eszközök azt a célt hivatottak szolgálni, hogy hozzájáruljanak egy koherens és előretekintő Európai Információs Társadalom kifejlesztéséhez 2005 után: elektronikus részvétel (eInclusion) és állampolgárság, tartalom és szolgáltatás, közszolgáltatás, szakképzettség és munka, ICT mint kulcsiparág, interoperabilitás, bizalom és megbízhatóság, és ICT az üzleti folyamatokban.

A Bizottság párbeszédet kezdeményez az érdekelt felekkel, például az elkövetkező években nyilvános online konzultáció és párbeszéd keretében az eEurope Advisory Group-pal egyeztet (eEurópa Tanácsadó Csoport), azzal a szervezettel, amely az EU tagállamainak szakértőit és egyéb érdekelteket tömörít, s új programot készít. Az új Információs Társadalom program előkészítési folyamatába a következő években aktív résztvevőként be kívánja vonni a tagállami és egyéb érdekelt csoportokat, s reagálni kíván mindazon kérdésekre, amelyekre ebben a kommunikációs folyamatban fény derül.

Internetes források

2010 Challenge
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/index_en.htm
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/2010_challenges/index_en.htm

Európai Információs Társadalom (angol nyelvű)
http://europa.eu.int/information_society/index_en.htm

eBevonás (eInclusion) (angol nyelvű)
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/einclusion/index_en.htm
http://www.einclusion-eu.org/

eEurope Advisory Group (angol nyelvű)
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/advisory_group/index_en.htmTámogatóink: