Viviane Reding [2006-12-08]


Viviane Reding (1951. április 27., Esch-sur-Alzette) 1978-ban hazájában, a Luxemburger Wort lapnál kezdte karrierjét újságíróként, miután a Sorbonne-on humán tudományokból szerzett doktori címet. 1979-ben indult politikai pályafutása a luxemburgi parlament képviselőjeként, innen 1989-ban átült - szintén képviselőként - az Európai Parlamentbe, de ő volt egyben a luxemburgi néppárti küldöttek vezetője is. 1986-tól 1998-ig az Újságírók Luxemburgi Uniójának elnöke.
1999-től az oktatásért és kultúráért felelős biztosi posztot töltötte be a Romano Prodi vezette Európai Bizottságban 2004-ig. Ebben az időszakban mind a kultúra, mind az oktatás, mind pedig az audiovizuális politika területén új programok indultak. Ekkor indult a Kultúra 2000 keretprogram, az audiovizuális programok közül pedig a Media Plus és - az Európai Befektetési Bankkal együttműködésben - az Innováció 2000 Kezdeményezés (i2i). A banki támogatási program eredetileg hároméves futamideje 2003 végén lejárt, de az Európai Beruházási Bank kormányzótanácsa jóváhagyta a program meghosszabbítását, amely immár Innováció 2010 néven fut, s ennek keretein belül - az audiovizuális produkciók külső finanszírozása elősegítése céljából - indult az i2i Audiovisuel alprogram.
Szintén Reding biztosságának idejére datálható a Televízió határok nélkül elnevezésű akció, amely kötelezővé tette az európai audiovizuális bevételek 5%-ának új produkciókba való befektetését. A közösségi oktatáspolitika esetében a 2001-es évet a Nyelvek Európai Évének nyilvánították, s erre az időszakra esik az eLearning Akciótervés az Élethosszig tartó tanulás Akcióterv kezdete is.

Reding egyik kezdeményezése volt az Európai Ifjúsági Fehér Könyv elkészítése, amelyben új módszereket és prioritásokat javasolt annak érdekében, hogy a fiatalokat minél inkább be lehessen vonni az őket érintő döntésekbe. A sportot illetően biztossága idején Reding a doppingprobléma megoldásának keresésére és a fiatal korosztálynak a professzionális sportba történő bevonására koncentrált.
Reding a 61. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon ismertette Media 2007 elnevezésű programjavaslatát. A MEDIA 2007 nagy hangsúlyt fektet az audiovizuális képzések támogatására, nevezetesen filmes iskolák, képzési intézmények és szakmai partnerszervezetek hálózatának kiépítésére és a diákok mobilitásának segítésére. A Media 2007 szerint a filmiparnak az eddigi 500 millió helyett egymilliárd eurót osztanának az EU költségvetéséből.

2004. november 1-től Viviane Reding, volt oktatási, kulturális, audiovizuális és sport ügyekért felelős biztos irányítása alá tartozik az Európai Bizottság "Információs Társadalom és Média" Igazgatósága.
Viviane Reding és a többi biztosjelölt meghallgatására 2004 őszén került sor, amikor is az Európai Parlament előtt kellett a biztosi posztok várományosainak bizonyítaniuk, hogy tudásuk és elhivatottságuk alkalmassá teszi őket arra, hogy az adott területet illetően a legmagasabb szinten képviseljék a közösségi érdekeket. Minden jelölt általános és speciális kérdéseket kapott.
Az európai információs társadalmat érintő kérdésekre válaszolva Reding asszony az ún. "digitális szakadék" területi és társadalmi megjelenési formáinak kiküszöbölésére fontosnak tartja az eBevonás (eInclusion) és eEurópa kezdeményezéseket annak érdekében, hogy az európai polgárokat "összebékítse" az információs és kommunikációs technológia (IKT) világával. Kiemelte, hogy az internet-hozzáférések száma ugyan a tagállamokban 12%-ról 45%-ra emelkedett, azaz csaknem 25 millió háztartást érint, de továbbra is megoldandó problémát jelent az idősek és a fogyatékkal élők számára mind a hozzáférés megteremtése, mind a digitális írástudatlanság felszámolása, mind pedig a digitális bizalom megteremtése. A szektor támogatásában és a digitális szakadék megszüntetésében alapvető jelentőségűek a strukturális alapok, s a célok teljesítése érdekében felállítanak egy Digitális Szakadék Fórumot, s továbbra is jelentős szerepet szánnak az eTen, és eContent kezdeményezéseknek és a Hatodik Keretprogram Információs Társadalmi Technológiák prioritásán belüli kutatás-fejlesztésnek.
Az információtechnológia területéről szólva a biztos asszony kijelentette, hogy az IKT járul hozzá a termelékenység növekedéséhez a legnagyobb mértékben (több mint 50%-kal). A Közösség feladata, hogy az elektronikus kommunikációra vonatkozóan keretszabályokat alkosson, a kormányoké pedig az, hogy az új online szolgáltatások elérését az eKormányzat, eEgészség és az eTanulás területén előmozdítsák. Külön megemlítésre került az eEurópa kezdeményezés, amellyel kettős célt kíván a Közösség elérni: egyfelől azonosítani a legfontosabb politikai prioritásokat, másfelől fenntartani e politikák átláthatóságát és dinamizmusát. Ami a közösségi keretszabályozást illeti, Reding asszony kiemelte, hogy 2004. augusztus végére 19 tagállam fogadta el az elsődleges jogszabályokat az elektronikus kommunikációs csomag (Electronic Communication Package) kulcsintézkedéseinek nemzeti törvényekbe történő átültetéséről.
Reding az internet-biztonsággal kapcsolatban leszögezte, hogy az Európai Bizottság továbbra is kiemelt figyelmet kíván szentelni a kiskorúak védelmének a médiában, ennek érdekében működik a Biztonságosabb Internet program 1998 óta, amelyet 2005-től a Biztonságosabb Internet plusz program vált fel. A kezdeményezés céljai a következők: az illegális tartalom elleni harc, a nem kívánt káros tartalom kiküszöbölése, a biztonságosabb online környezet megteremtésének elősegítése és a tudatosság növelése, a célközönséget pedig a gyermekeken kívül természetesen a szülők és a tanárok jelentik. A Televízió határok nélkül kezdeményezést értékelve és annak jövőbeli szerepét vizsgálva a biztos asszony elmondta, hogy a Bizottság a vonatkozó irányelv felülvizsgálatát végzi, melynek keretében 2004 áprilisában rövid távú intézkedéseket fogadtak el, például a reklámozással kapcsolatban, középtávon pedig szakértői csoportok bevonásáról határoztak az audiovizuális tartalom-szabályozás, a reklámszabályozás részletessége és az információhoz és a rövid jelentésekhez való jog területén.
A MEDIA Programról szólva Reding megállapította, hogy az európai audiovizuális szektor a versenyképesség hiányától szenved. A közösség kezdeményezései ezen a területen a szektor európai dimenziójának megerősítésére koncentrálnak - és ebben a folyamatban kiemelt jelentősége van a MEDIA 2007 kezdeményezésnek, amely a kreatív és üzleti folyamat gyártást megelőző és gyártást követő fázisaira koncentrál -, a nemzeti ipar közvetlen támogatása azonban továbbra is a tagállamok feladata.

2001 októberében érdemei elismeréséért a European Merit Foundation arany medálját, 2004. szeptember 24-én pedig a San Sebastian Nemzetközi Filmfesztiválon az "Év Európai Személyisége" díját - mely az európai mozi sokszínűségéhez és gazdagításához jelentős mértékben hozzájáruló személyeket részesíti kitüntető elismerésben - ugyancsak Viviane Reding vehette át.

Támogatóink: