Internetes források


Internetes források a biztosokhoz

Információ a korábbi bizottságokról
http://europa.eu.int/comm/mediatheque/photo/select/formerpresid_en.html
http://europa.eu.int/comm/mediatheque/multimedia/archives_en.html

Gaston Thorn
http://fav.ipedia.com/gaston_thorn.html

Európa Színházi Díj
http://www.premio-europa.org/inglese/storia.htm

Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézet
http://www.obs.coe.int/

João de Deus Pinheiro
http://europa.eu.int/comm/archives/1995-99/commissioners/en/pinhe.htm

Marcelino Oreja
http://europa.eu.int/comm/archives/1995-99/commissioners/en/oreja.htm

Viviane Reding
http://europa.eu.int/comm/commission_barroso/reding/profile/index_en.htm

Ján Figel'
http://europa.eu.int/comm/commission_barroso/figel/profile/profile_en.htm
http://www.europarl.eu.int/hearings/commission/2004_comm/pdf/speca_figel_hu.pdf

Internetes források az egyes programokhoz és kezdeményezésekhez

Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézet
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexdoc!prod!CELEXnumdoc&lg=HU&numdoc=31999D0784&model=lex

Európai Színházi Díj
http://www.premio-europa.org/inglese/cronologia.htm

A Kultúra 2000 program angol nyelvű bemutatása
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/culture2000/cult_2000_en.html

A Kultúra 2000 nemzeti koordinációjával megbízott KultúrPont Iroda honlapja
http://www.kulturpont.hu/eu_k2000.php

A Media Plus program angol nyelvű honlapja
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_en.html

Az Európia Unió Media Programjának információs irodája, a Media Desk honlapja
http://www.mediadesk.hu/mediaplus.php

Innováció 2010 program
http://www.eib.org/site/index.asp?designation=i2i

A "Televízió határok nélkül" kezdeményezés angol nyelvű honlapja
http://www.eib.org/i2i/en/areas/audiovis.htm

Az eLearning Akcióterv (angol nyelvű)
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2001/com2001_0172en01.pdf

eLearning portál (angol nyelvű)
http://www.elearningeuropa.info/index.php?lng=1 http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html

Az i2i Audiovisuel program (angol nyelvű)
http://www.eib.org/i2i/en/areas/audiovis.htm

Élethosszig tartó tanulás - áttekintés (angol nyelvű)
http://europa.eu.int/comm/education/policies/lll/lll_en.html

Élethosszig tartó tanulás akcióterv (angol nyelvű)
http://europa.eu.int/comm/stockholm_council/factsheets/fiche40_en.htm


Európai Ifjúsági Fehér Könyv (angol nyelvű)
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/publ/pdf/youth-wb/en.pdf

Javaslat ez európai audiovizuális iparágat támogató program megvalósításához (Media 2007)
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/hu/com/2004/com2004_0470hu01.pdf

eBevonás (eInclusion) (angol nyelvű)
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/einclusion/index_en.htm
http://www.einclusion-eu.org/

eEurópa (eEurope) (angol nyelvű)
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/index_en.htm

eTEN (angol nyelvű)
http://europa.eu.int/information_society/activities/eten/index_en.htm
eContent (angol nyelvű)
http://www.cordis.lu/econtent/

eKormányzat (angol nyelvű)
http://europa.eu.int/information_society/activities/egovernment_research/index_en.htm

eEgészségügy (angol nylevű)
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/ehealth/index_en.htm

eTanulás (angol nyelvű)
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html

Biztonságosabb Internet kezdeményezés (angol nyelvű)
http://www.europa.eu.int/information_society/activities/sip/index_en.htm
http://europa.eu.int/ISPO/iap/

Socrates (oktatási és képzési programok, angol nyelvű
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/programmes_en.html

Socrates alprogramok (angol nyelvű)
- Comenius: http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/comenius/index_en.html
- Erasmus: http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/erasmus/erasmus_en.html
- Grundtvig: http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/grundtvig/home_en.html
- Lingua: http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/lingua/index_en.html
- Minerva: http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/minerva/index_en.html

Leonardo da Vinci program
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_en.html

Erasmus Mundus program
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_en.html

A Tempus Közalapítvány honlapja (az Európai Bizottság Socrates oktatási és Leonardo da Vinci szakképzési programjának felügyelete)
http://www.tka.hu/pages/content/index.php?page_id=2

Diplomák kölcsönös elismerése (angol nyelvű)
http://europa.eu.int/comm/education/policies/rec_qual/rec_qual_en.html

Europass program bemutatása (angol nyelvű)
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/europass/index_en.html'); ?>

Az Európai Parlament és a Tanács 2241/2004/EK határozata (2004. december 15.) a képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes közösségi keretéről (Europass)
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/hu/oj/2004/l_390/l_39020041231hu00060020.pdf

Támogatóink: