Carlo Ripa di Meana [2006-12-08]


Az 1985-től 1993-ig működő Delors-Bizottság tagjainak felelősségi területei között ismét megjelenik a kulturális szektor kifejezés, az olasz Carlo Ripa di Meana biztos személyénél, aki a későbbiekben - a következő, szintén Delors által irányított testületben - a környezetvédelemért, valamint a nukleáris biztonságért és a polgári védelemért volt felelős.

Ripa di Meana kulturális biztosként jelentős szerepet játszott az Európa Színházi Díj létrehozásában.
Az Európa Színházi Díjat 1986-87-ben hívta életre az Európai Bizottság azzal a céllal, hogy azokat a színházi személyiségeket vagy társulatokat jutalmazzák vele, akik "hozzájárultak olyan kulturális események megvalósításához, amelyek előmozdították az emberek közti megértést és tudáscserét". Ennek a feltételnek megfelelően 1987-ben az Irene Papas által vezetett nemzetközi zsűri a díjat Ariane Mnouchkine-nak ítélte oda a Theatre du Soleil (Napszínház) társulatában végzett munkásságáért.
Még ugyanebben az évben az Európai Bizottság kulturális biztosa, Carlo Ripa di Meana elhatározta, hogy speciális díjat adományoz a híres görög színésznőnek, későbbi kulturális miniszternek, Melina Mercouri-nak, elismerve, hogy közszereplései és művészeti tevékenysége során sikeresen ötvözte a politika iránti elköteleződését egyfajta mély meggyőződésen alapuló kulturális tudatossággal.

A második díj kiosztását követően, 1989-ben a díj az Európa Tanács és az UNESCO közös védnöksége alá került, együttműködésben a Színházi Kritikusok Nemzetközi Szervezetével (AICT/IATC).
A következő díj kiosztásának évében, 1990-ben - az elismerést ekkor Giorgio Strehler kapta.

Az Európa Színházi Díj birtokosai a következők:
- Ariane Mnouchkine és a Theatre du Soleil
- Peter Brook
- Giorgio Strehler
- Heiner Müller
- Robert Wilson
- Luca Ronconi
- Pina Bausch
- Lev Dogyin
- Michel Piccoli

Az Európai Színházak Egyesülete közreműködésével megalapították az "Európa Díj - Új Színházi Realitások" elnevezésű díjat, amelyet első alkalommal az orosz rendező, Anatolij Vasziljev kapott.

Ripa di Meana határozottan kiállt amellett, hogy közösségi szinten támogassanak olyan kulturális kezdeményezéseket, amelyek esetében a hatékony fellépéshez magas szintű együttműködés szükséges. 1987 júniusában nyíltan szembehelyezkedett az Európai Parlamentnek egy korábbi - egy Európai Csúcson született javaslatra reagálva kiadott -állásfoglalásával, amely kimondta, hogy a Római Szerződés kiegészítése a kultúrára vonatkozó cikkel nem szükséges, mivel az UNESCO és az Európa Tanács sokkal inkább alkalmas a kulturális politikák támogatására.

Ripa di Meana szerint

"egy ilyen cikk hiánya nem jelenti azt, hogy sok közösségi politika ne rendelkezne kulturális elemekkel, különösen igaz ez az egységes piac megteremtésére [...] El vagyunk szánva, hogy visszapasszoljuk a labdát a politikusok térfelére egy olyan program-javaslattal, amely európai és közösségi szinten egyaránt erősíti a kulturális akciókat."

Támogatóink: