Jean Dondelinger [2006-12-08]


A következő bizottságot - 1989-től 1993-ig - főbiztosként szintén Jacques Delors irányította, a luxemburgi Jean Dondelinger pedig az "audiovizuális és kulturális ügyekért" felelős biztos volt.
Ebben az időszakban - a kultúra vonatkozásában - fontos esemény történt, az 1992-es Maastrichti Szerződésben ugyanis első alkalommal említik a kultúrát, az addig elfogadott közösségi alapszerződések cikkei között nem találkozunk a területre vonatkozó rendelkezésekkel. Az Európai Uniót létrehozó szerződés (Maastrichti Szerződés) cikkeiben a kulturális javakat mint speciális árucikkeket említi, 128. cikkében pedig megtaláljuk azokat az alapelveket és elvárásokat, amelyek mentén a Közösség a kulturális együttműködés szabályozásában részt vesz. Az EU kulturális politikával kapcsolatos tevékenységének tárgyalásakor a 128. cikk alapvető jelentőségű, hiszen ezt jelenik meg - gyakorlatilag változatlan formában - az Amszterdami Szerződés 151. cikkében, s a 2004. október 29-én aláírt Alkotmányos Szerződés sem lép túl a 128. cikkben felvázolt kereteken. A kultúra tárgyában az Európai Unió közösségi kompetenciái igencsak korlátozottak, a döntés joga a tagállamok kezében van, a Közösség feladata a kultúra támogatása, a kulturális tevékenység ösztönzése. Fontos alapelv még az EU részéről az is, hogy a kultúra területén is érvényesülnie kell a szubszidiaritás elvének.

Dondelinger nevéhez köthető még az Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézet létrehozása. 1992. június 12-én Helsinkiben európai államok miniszterei döntöttek az intézmény felállításáról azzal a céllal, hogy előmozdítsák az audiovizuális iparágon belüli információáramlást, átláthatóvá tegyék és megismertessék a piac szabályszerűségeit. Az Obszervatórium feladata az audiovizuális szektorra vonatkozó (gazdasági, jogi és program-) információk és statisztikák gyűjtése és feldolgozása. Egy 1992-es, az Európa Tanáccsal kötött szerződés értelmében a Megfigyelő Intézetet Strasbourgban állították fel, s megszületésében Dondelinger kulturális biztos mellett fontos szerepet játszott még az Európa Tanács főtitkára, a francia kultuszminiszter és Strasbourg város polgármestere.

Támogatóink: