Kulturális témájú szakmai találkozók és konferenciák 2005 első félévébenKulturális témájú szakmai találkozók és konferenciák 2005 első félévében

 • Európai Multikulturális Fórum (Forum for a Multicultural Europe) A 2005. január 22-től 29-ig Luxemburgban, Mersch városában lezajlott esemény az Európa Tanács Állampolgárságra Nevelés Európai Éve kezdeményezésének részeként az egyes európai oktatási intézmények és diákok együttműködését volt hivatott elősegíteni. Az általános céloknak megfelelően az idei fórum "Mi vagyunk Európa" (We are Europe) alcímmel a részt vevő diákok számára teret adott egyes közérdekű témák megvitatására, valamint szakértők bevonásával biztosított lehetőséget új megközelítési módok megismerésére és elsajátítására.

 • Kreativitás és piaci részesedés: a szakképzés, fejlesztés és marketing szerepe az európai filmek terjesztésében - média szeminárium A kontinensünk filmiparát marketing szempontok alapján vizsgáló szakmai eseményt 2005. február 27. és március 1. között Luxembourg városában rendezték meg.

 • Kulturális Főosztályvezetők Találkozója (Meeting of Directors General for Culture)
  A 2005. március 17-én és 18-án Luxembourg városában lezajlott szakpolitikai találkozón a kulturális főosztályvezetők mellett a 25 tagállam külügy- és kulturális miniszterei is részt vettek.

 • Második Európai Kulturális Fórum (Second European Forum on Culture)
  Az "Élet a kulturális különbségekkel: Európa újrafelfedezése" (Living with cultural diversity: rediscovering Europe) alcímű rendezvény a Pierre Werner Francia-Német-Luxemburgi Kulturális Intézet együttműködésével 2005. április 15. és 17. között a Neumünster apátság kulturális központjában zajlott le. A résztvevők körében kelet- és nyugat-európai politikatudományi szaktekintélyek, történészek és kreatív művészek egyaránt megtalálhatóak voltak.

 • Az uniós tagállamok levéltári igazgatóinak találkozója
  A Nemzeti Levéltárak Európai Testületének (European Board of National Archives) együttműködésével szervezett szakmai találkozó 2005. április 18-án és 19-én zajlott le.

 • "Európai politika a kulturális iparágak érdekében" (A European policy in favour of the culture industries) szeminárium
  Az Európai Kiadók Szövetsége (Federation of European Publishers) és az Európai Zenei Iroda (European Music Office) közreműködésével 2005. április 20. és 22 között megrendezett szakmai tanácskozásnak a Neumünster apátság kulturális központja adott otthont. A szeminárium elsősorban a könyvkiadás és a zeneipar kiemelkedő szerepét vizsgálta a kultúrához való széleskörű társadalmi hozzáférés biztosításának szempontjából.

 • "Turizmus és kultúra - az európai integráció kihívása" (Tourism and Culture - the challenge of European integration) szeminárium
  A rendezvény az Európa Tanács Kulturális Utak Európai Intézetével (European Institute of Cultural Routes) közös rendezésben 2005. április 20. és 22 között a Neumünster apátság kulturális központjában zajlott le, s fő témája a kulturális turizmus kedvező és kedvezőtlen hatásainak vizsgálata volt. Az egyes tagállamok esettanulmányai alapján a résztvevők egyebek mellett a turisztikai leterheltség romboló hatásainak kezelésére kerestek a kulturális politika és menedzsment területén alkalmazható válaszokat.

 • Múzeumi Statisztika Európai Munkacsoportja (European Group for Museum Statistics, EGMUS) szeminárium
  A "Múzeumok és statisztikák" című EGMUS szemináriumot 2005. május 24-én rendezték meg. Miközben az EUROSTAT általánosságban közelíti meg az európai kulturális statisztika területét, a Múzeumi Statisztika Európai Munkacsoportja speciálisan a múzeumi szektorral foglalkozik, s egyben kapcsolódik az Eurostat Museum Working Group-hoz (Eurostat Múzeumi Munkacsoportja).

 • Televíziózás határok nélkül (Television without borders) szeminárium A 2005. május 29. és 31. között Luxemburgban megrendezett szakmai esemény elsősorban az európai média törvényi szabályozását vizsgálta.

 • Az Európai Kulturális Kontakt Pontok képviselőinek informális találkozója (Informal meeting of the European Cultural Contact Points) A KultúrPont Iroda és a többi uniós kulturális kapcsolattartó intézmény részvételével 2005. június 1. és 3. között lezajlott találkozó fő témája az EU strukturális alapjai által biztosított kulturális finanszírozási lehetőségek elemzése volt. A résztvevők a döntéshozatali és programalkotási folyamatok intézményi és szabályozási keretei mellett megvitatták, hogy a jövőben lehetséges-e a Kulturális Kontakt Pontok szerepének és együttműködésének további kiterjesztése.

 • A nagyfelbontású televíziózásról szóló európai konferencia (European conference on high definition television) Az elnökség és a Bizottság együttműködésével 2005. június 6-án és 7-én Luxembourg-Kirchbergben megtartott esemény célja a nagyfelbontású (ún. HDTV) műsorsugárzási technológiával kapcsolatos tapasztalatok ismertetése mellett a rendszer összeurópai szintű elterjesztésének elősegítése volt.

 • Sigismundus, Rex et Imperator - művészet és kultúra a Luxembourg dinasztia utolsó uralkodójának idejében, 1387-1437 - nemzetközi tudományos tanácskozás A tanácskozás a luxemburgi Nemzeti Történeti és Művészeti Múzeum (National Museum of History and Art), valamint a Luxembourgi Egyetem szervezésében a Neumünster kolostor kulturális központjában zajlott le 2005. június 8. és 11. között. A szimpozion egy 2003 márciusa és októbere között Budapesten és Luxemburgban közösen szervezett kiállítás előfutáraként Luxemburgi Zsigmond korának művészeti vonatkozásait mutatta be.

 • A MINERVA (Ministerial NEtwoRk for Valorising Activities in Digitization) nemzetközi konferenciája A 2005. június 20. és 22. között a Neumünster apátságban rendezett konferencia legfontosabb témája a digitalizáció jövőbeli európai koordinálása volt. A MINERVA a tagállamok egyes szakminisztériumainak európai hálózata, amely azzal a céllal jött létre, hogy közösségi szinten harmonizálja a kulturális és tudományos tartalmak digitalizációjával kapcsolatos szabályokat és eljárásokat.

 • Építészeti minőség - tudományos tanácskozás az Építészeti Politikák Európai Fóruma" (European Forum for Architectural Policies) rendezvényhez kapcsolódóan A 2005. június 27-én és 28-án a Neumünster apátságban megrendezett tanácskozás lehetőséget biztosított az építészetet meghatározó szakmai és politikai szempontok egyeztetésére.

Támogatóink: