A külföldi kulturális intézetek tevékenységének általános bemutatása


A külföldi kulturális intézetek tevékenységének általános bemutatása

A magyar kultúra külföldi megjelenítése céljából szerte a világban jelenleg összesen 18 külföldi kulturális intézet működik, melyeket a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának égisze alá tartozó Kulturális Intézetek Igazgatósága felügyeli. Az egyes külföldi kulturális intézetek tevékenységi köre elsősorban a fogadóország sajátosságaitól és az adott intézmény adottságaitól (pl. a rendelkezésre álló ingatlan méretétől) függ, ugyanakkor az általános feladatok a következők:

  • a magyar kulturális örökség megőrzése és széleskörű megismertetése;
  • a magyarságkép formálása, a hazánkat jellemző reális és pozitív üzenetek megfogalmazása;
  • a hazánk és a fogadó ország között fennálló diplomáciai kapcsolatok ápolása;
  • a magyar kultúra terjesztése mellett a fogadó ország impulzusainak közvetítése hazafelé;
  • a külföldön élő magyarság és az anyaország közötti közvetítő szerep betöltése.

A reprezentatív feladatkör mellett elsősorban az ún. Collegium Hungaricum státuszú intézmények (pl.: Berlin, Bécs) esetében előtérbe kerül a tudományos kutatási tevékenység támogatása is. Az ilyen intézményeken belül önálló kutatási intézetek is működnek, s ezek többek között ösztöndíjak, szálláslehetőségek biztosításával segítik elő az adott országhoz kapcsolódó és általában csak ott elvégezhető tudományos kutatásokat.

A külföldi kulturális intézmények hálózatának fejlesztése állandóan napirenden van, tehát az új brüsszeli központ átadása nyilvánvalóan nem az utolsó ilyen jellegű esemény volt. A tervekben potenciális fogadó államként Kína és Spanyolország is szerepel, ugyanakkor előrehaladott tárgyalások folynak egy izraeli intézet kialakításáról is.

A külföldi kulturális intézetekről bővebb információk a Kulturális Intézetek Igazgatósága hivatalos honlapján találhatóak:
http://www.magyarintezet.hu

Támogatóink: