Az Európai Unió 2006-os finn elnökségének kulturális programja


Az Európai Unió 2006-os finn elnökségének kulturális programja

A kulturális politika területe
Audiovizuális politika
Az elnökség által tervezett miniszteri és szakértői találkozók, konferenciák
Forrás, bővebb információk

Finnország 2006. július 1. és december 31. között tölti be az Európai Unió soros elnöki tisztét; ezelőtt az 1999-es év ugyanezen időszakában kapta ezt a feladatot, így ez utóbbi tapasztalatai alapján alakíthatta ki az idei programját. A 2006. első félévének osztrák és a Finnországot követő 2007. szintén első félévének német elnökségével szoros együttműködésben látja el feladatát.

A kulturális politika területe

A finn elnökség fő célja, hogy a Kultúra 2007 és az Állampolgárok Európáért (Citizens for Europe) nevű programokról minél előbb döntés szülessen, hogy ezek 2007-ben probléma nélkül elindulhassanak. A kulturális együttműködés két fontos területe, a művészek és a kulturális szektorban dolgozók mobilitása közül míg az 1999-es elnökség alatt Finnország az előbbire fókuszált, úgy 2006. második félévében ez utóbbi kap hangsúlyt. Az előző és az utána következő elnökséggel együtt egy ún. akcióterv vázlatot (Draft Action Plan) készít el a kulturális örökségvédelmi gyűjtemények cseréjéről és mobilitásáról, amit a finn elnökség alatt kívánnak elfogadni. Ezt a tervezetet 2006. július 20-21-én Helsinkiben megrendezendő konferencián vitatják meg részletesebben.

Emellett a 2008-as Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve eseménysorozatról is döntést kívánnak hozni, továbbá céljuk, hogy a kultúra területén az új tanácsi munkatervet is előkészítsék.

Audiovizuális politika

A MEDIA 2007 program pontjait szintén véglegesíteni akarják, emellett a kreatív online tartalmakról szóló elnöki szemináriumon (2006. július 13-14.) elhangzottak alapján tanácsi határozatot hoztak. A finn elnökség egy új előterjesztést szándékozik tenni ún. Audiovizuális Média Szolgálati Irányelv (Audiovisual Media Service Directive) címen.

A szerzői jogok területén az Európai Bizottság eredményeit kíséri figyelemmel az egyenlő arányú megtérítési rendszer, a jogvédelem és a többszerzős művek szerzői jogi kérdéseit illetően. Az elnökség további célja, hogy az Európai Unió és a tagállamok álláspontjait koordinálja a Szellemi Tulajdon Világszervezete (World Intellectual Property Organisation) általános tevékenységét és a műsorszóró intézmények védelmének napra késszé tételét illetően.

Az elnökség által tervezett miniszteri és szakértői találkozók, konferenciák

- 2006. július 1-4., Hyvinkää
Fiatal, aktív állampolgárság (Young, active citizenship)- EU-találkozó
A találkozó a 2003. november 25-i tanácsi határozatot követi majd, mely a fiatalok tájékoztatását és aktív szerepvállalásának elérését tűzi ki célul. Az ülésen az adminisztráció, a kutatások és a fiatalok közötti együttműködést kívánják megerősíteni az európai döntéshozatali eljárásban.

- 2006. július 13-14., Helsinki
creativity.online.fi. - konferencia az európai tartalomszolgáltatói és szerzői jogi politikáról (European Content and Copyright Policy)
A találkozó lehetőséget ad arra, hogy a piac, a technológia és az információs társadalom üzleti modelljeinek fejlődését megvitassa- különös hangsúlyt fektetve az online tartalmak minél szélesebb körű terjesztésére és a szerzői jogok problémakörére.

- 2006. július 20-21., Helsinki
Konferencia a gyűjtemények mobilitásának elősegítéséért (Encouraging the Mobility of Collections Conference)
E témakör a Tanács 2005-06-os munkatervének részét képezi, mely a gyűjteménymozgások akadályait kívánja leépíteni. A finn elnökség különleges célja, hogy az értékbecslés és a hosszú távú hitel problémakörét is megvitassák. A szemináriumon az aktuális munkatervet (Mobility of Collections Action Plan) kívánják kiegészíteni illetve a soron következőt bemutatni.

- 2006. július 21-22., Porvoo
A Kulturális Bizottság (Cultural Affairs Committee; CAC) informális ülése

- 2006. szeptember 18-19., Kajaani
EU- Oroszország közötti szakértői találkozó az ún. Negyedik Közös Tér (Forth Common Space) kulturális úttervének végrehajtásáért
Az ülés a kultúra mint a negyedik közös tér fejlődésének és a 2005. május 10-én elfogadott EU és Oroszország közötti Kulturális Úttérkép (Culture Road Map) végrehajtását tematizálja. Cél, hogy a művészeti és kulturális projektek, a kulturális örökségvédelem, a művészeti egyetemek és intézmények valamint az audiovizuális szektor területén megfelelő eszközöket találjanak az együttműködés elősegítésére.

- 2006. október 12-13., Helsinki
A kulturális örökség digitalizálása: a nemzeti képviselői csoportok ( National Representatives Group) konferenciája és találkozója (Digitisation of Cultural Heritage: Conference and Meeting of the NRG)
A brit elnökség idején, 2005 végén publikálták a digitalizálás dinamikus akciótervét (New Dynamic Action Plan), de jelenlegi prioritásként az e tervben szereplő tevékenységek és módszerek Európai Unió szintjén történő aktívabbá tételét és a különleges célkitűzések tagállamokon belüli alkalmazását fogalmazták meg.
A finn elnökség megpróbálja felbecsülni a digitalizáció kulturális, társadalmi és gazdasági hatásait és körüljárni a kulturális örökségről szóló i2010: Digitális Könyvtárak Kezdeményezés (i2010: Digital Libraries Initiative) által leírt lehetőségeket.

- 2006. október 19-21., Helsinki
A mindennapok ünneplése: konferencia az építészeti politikákról (Celebrating the Everyday - Conference on Architectural Policies)
Finnország és Franciaország közös kezdeményezéseként 2000-ben, a francia soros elnökség idején létrehozott, félévenként összeülő konferenciasorozat jelenlegi finn ülésének célja, hogy felhívja a figyelmet az aktuális helyi és regionális építészeti stratégia problémáira az új módszerek terjesztésének viszonyrendszerében.
Bővebb információ: http://www.architecture-forum.net/

- 2006. október 18-20., Helsinki
Az európai közkönyvtárak nemzeti hatóságainak konferenciája (Conference of the National Authorities on Public Libraries in Europe)
E szakmai találkozó az új technológiai fejlesztések révén megvalósítható közkönyvtári szolgálatokat érintő illetve a könyvtárközi, kulturális és oktatási együttműködés korszerűsítésének témakörét járja körül. Az európai információs társadalom, a kultúra és az élethosszig tartó tanulást érintő közös projekteket is megvizsgálják.

- 2006. november 13-14., Brüsszel
A Kulturális és Oktatási Tanács miniszteri találkozója

- 2006. november 30- december 1., Helsinki
A kulturális kontaktpontok (European Cultural Contact Points) találkozója
A finn kontaktpont, a Nemzetközi Mobilitási Központ (Centre for International Mobility) látja vendégül a hálózat tagjait, s a számos finn kulturális szereplő részvételével zajló találkozón az európai kulturális együttműködés aktuális kérdéseit vitatják meg.

Forrás, bővebb információk

A finn soros elnökség hivatalos honlapja:
http://www.eu2006.fi/en_GB/

Az 1999-es finn elnökség honlapja:
http://presidency.finland.fi/

A Finn Oktatási Minisztérium honlapja:
http://www.minedu.fi/OPM/EU-asiat/Finnish_EU_Presidency_2006/calender.html?lang=en
Támogatóink: