Az Európai Himnusz


Az Európai Himnusz

Forrás: http://www.lvbeethoven.com
Ez a himnusz nem csupán az Európai Unió, hanem a tágabb értelemben vett Európa himnusza is. Történeti előzményének az a mozzanat tekinthető, amikor 1971-ben az Európa Tanács (amelynek nevéhez köthető az európai zászló megalkotása is) Parlamenti Közgyűlése javasolta Beethoven IX. szimfóniája utolsó tételének, az Örömódának európai himnusszá emelését. 1972-ben. A Miniszterek Tanácsa néhány hónappal később elfogadta az indítványt, s még ugyanebben az évben - az Európa Napon - nagyszabású információs kampány előzte meg a himnusz európai himnuszként történő "bevezetését". A zászlóhoz hasonló módon, az EK ezt a szimbólumot is átvette az ET-től, s az Európai Tanács 1985-ös milánói ülésén az Örömódát az Európai Unió hivatalos himnuszának fogadták el.

A dallam Ludwig van Beethoven 1823-ban komponált IX. szimfóniájából származik, amelynek utolsó tétele Friedrich von Schiller 1785-ös verse, az Örömóda megzenésítésén alapszik. A vers a költő idealista látomását fejezi ki az emberek között kialakuló testvériségről - s ez a vízió Beethovent is komponálásra sarkallta.

A szimfónia utolsó tételének fő témáját a híres karmester, Herbert von Karajan hangszerelte - kórusra, szólistákra és zenekarra. Szavak nélkül, a zene egyetemes nyelvén, e himnusz az Európában hirdetett szabadság, béke és szolidaritás ideáljait fejezi ki. Célja nem az, hogy a tagországok nemzeti himnuszának helyébe lépjen, sokkal inkább az, hogy megünnepelje a tagországok által osztott közös értékeket, valamint egységüket a sokszínűségben. 2004 januárjában jelentős sajtóvisszhangot kapott az Európa Tanács "Variációk" című CD-je, amely Beethoven "Örömódájá"-nak különböző zenei stílusokban előadott változatait tartalmazza, például szimfonikus zenekarra, templomi orgonára, zongorára (klasszikus és jazz), elektromos gitárra, jazz-hegedűre, techno-ra és trance-re.

A válogatás eredetileg rádió- és televízió-riportereknek, afféle zenei segédanyagként, belső használatra készült, azzal a céllal, hogy megkönnyítse különféle európai témák "aláfestését", de a közönség olyan nagymérvű érdeklődést mutatott az "Örömóda-feldolgozások" iránt, hogy az Európa Tanács végül a CD piacra dobása mellett döntött.

A közös himnusznak hivatalosan elfogadott szövege nincs.

Internetes forrás
http://europa.eu.int/abc/symbols/anthem/index_hu.htm

Európa Tanács CD-je
http://www.coe.int/T/E/Com/About_Coe/emblems/emblemes.asp

Támogatóink: