Nemzetközi Yehudi Menuhin Alapítvány


A Nemzetközi Yehudi Menuhin Alapítvány - amelyet 1991-ben hívott életre egy belga Királyi Rendelet - alapkoncepciója a toleranciára nevelés a művészetek segítségével.
Alapgondolata, hogy a művészet és az iskola - összekapcsolva, de sajátosságaikat tiszteletben tartva - egymás kölcsönös gazdagításának az eszköze lehet (MUS - E Program). Ez a Yehudi Menuhin által kezdeményezett multikulturális mintaprogram - amelyhez Magyarország 1994-ben csatlakozott - egy zenén, éneklésen, táncon és testmozgáson alapuló oktatási módszer hátrányos helyzetű gyermekek számára. A program tágabb céljai között a fajgyűlölet és a társadalmi kirekesztés, valamint a fiatalokat fenyegető kockázatok (erőszak, antiszociális viselkedés, kábítószer-szenvedély stb.) megelőzése és bármilyen kényszerre való pozitív és kreatív reagálás képességének a megteremtése szerepel.

A Nemzetközi Yehudi Menuhin Alapítvány szerepel az Európai Parlament és a Tanács 792/2004/EK Határozata által létrehozott közösségi cselekvési programban mint európai szintű kulturális tevékenységet folytató, és az Európai Unió kulturális politikájának részét képező célkitűzés megvalósítását elősegítő szervezet. Ennek értelmében az Európai Unió 2004-es és 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetéséből - a Bizottság által jóváhagyott munkaprogram alapján - összesen 533.950 euró (kb. 133,5 millió forint) került elkülönítésre az Alapítvány számára nyújtandó működési támogatásra.

Bővebb információ a Nemzetközi Yehudi Menuhin Alapítvány honlapján található:
http://www.menuhin-foundation.com/

Támogatóink: