Konzervatóriumok, Zeneakadémiák és Zeneművészeti Főiskolák Európai Szövetsége


A Konzervatóriumok, Zeneakadémiák és Zeneművészeti Főiskolák Európai Szövetsége (Association Européene des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen, AEC) 1953-ban alakult európai szintű kulturális hálózat, amely hivatásos zenész-képzéssel foglalkozó oktatási intézményeket tömörít. A Szövetség elsősorban a tagjai közötti együttműködést hivatott elősegíteni és elmélyíteni, valamint a zenészek képzésében részt vevő szervezeteket európai és nemzetközi szinten tömöríteni, érdekképviseletüket ellátni. Részt vesz a hivatásos muzsikusok oktatásának aktuális kérdéseivel foglalkozó nemzetközi projektek kidolgozásában és végrehajtásában (pl. az ERASMUS, SOCRATES, LEONARDO, CONNECT, Culture 2000, eCONTENT stb.), tagjai és társ-szervezetei számára tematikus szemináriumokat és éves konferenciákat rendez, kutatási eredményeit rendszeresen publikálja. 2005-ben 51 európai ország 215 intézményének képviselője, valamint 26 észak-amerikai, ázsiai és ausztrál szervezet - társult tagként - vesz részt a Szövetség munkájában.

A Konzervatóriumok, Zeneakadémiák és Zeneművészeti Főiskolák Európai Szövetsége, mint európai szintű kulturális tevékenységet folytató szervezet kerül nevesítésre az Európai Parlament és a Tanács 792/2004/EK Határozata II mellékletében. Az Európai Unió 2004-es és 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetéséből az AEC 135.750 euró.

Bővebb információ a Konzervatóriumok, Zeneakadémiák és Zeneművészeti Főiskolák Európai Szövetsége honlapján található:
http://www.aecinfo.org

Támogatóink: