Művészeti Intézetek Európai Ligája (ELIA)


Művészeti Intézetek Európai Ligája (ELIA)

A Művészeti Intézetek Európai Ligáját 1990-ben alapították Amszterdamban. A független hálózatnak 47 országból megközelítőleg 320 művészeti felsőoktatási intézmény a tagja, amelyek a legkülönfélébb művészeti ágakban végzik oktató munkájukat. A szervezet célja a művészek, tanárok, művészeti vezetők, adminisztrátorok és több mint 250.000 diák közötti párbeszéd, mobilitás és közös programok létrehozatalának támogatása.

A szervezet főbb tevékenységei közé tartozik a művészeti felsőoktatás érdekeinek képviselete nemzetközi szinten, egy kétévenként megrendezett, megközelítőleg 600 fős szakmai konferencia megrendezése, szakszemináriumok, szimpóziumok szervezése különféle témakörökben, a művészeti felsőoktatáshoz kötődő európai és még szélesebb kitekintésű kutatások szervezése, egy kéthavonta megjelenő elektronikus hírlevél, illetve egy honlap fenntartása, valamint szakmai publikációk megjelentetése.

A Művészeti Intézetek Európai Ligáját az Európai Parlament és a Tanács 792/2004/EK számú határozata, mint európai szintű kulturális tevékenységet folytató szervezetet említi. Ebből eredően a szervezet az EU költségvetéséből a 2004. évre 85.000, a 2005. évre pedig 68.850 euró (azaz mintegy 38,5 millió forint) támogatásban részesül.

A szervezet honlapja: http://www.elia-artschools.org/

Támogatóink: