Yuste Európai Akadémiai Alapítvány


Yuste Európai Akadémiai Alapítvány

Az 1992-ben létrehozott Yuste Európai Akadémiai Alapítvány (Yuste European Academy Foundation) célja a spanyolországi Extremadurában található Yuste kolostor és az élete utolsó időszakát itt eltöltő V. Károly német-római császár munkásságának bemutatása. Az utolsó európai uralkodónak tekinthető császár birodalma felosztását követően 1557-ben költözött Yusteba, s 1558-as haláláig számos, a dinamizmusból és az európaiságból táplálkozó gondolatot fogalmazott meg a kolostor békés magányában.

Az alapítvány Yuste kolostorának történelmi gyökerei és szimbolikus jelentősége által vezérelve az egyes európai népek kulturális identitásában felfedezhető különbségek és azonos elemek hangsúlyozását és további kutatását vállalja fel, s mindezt az Európai Unió egyik alappillérének tekinti. Ennek elősegítése érdekében egyebek mellett szakmai programokat és konferenciákat szervez, kiadványokat jelentet meg és virtuális dokumentációs központot üzemeltet.

Az alapítvány működési költségeihez az Európai Unió is biztosít forrásokat, amelyek a közösségi költségvetés kulturális szervezetek támogatására fenntartott A-3042 jelű sorában jelennek meg, s 2005-ben ez 202.500 eurós összeget jelentett.

További információk:
http://www.fundacionyuste.org

Támogatóink: