Tagfelvétel a 2015/16-os évadra [2012-12-11]


Általános szabályok
A válogatási eljárás
Az előmeghallgatás
A meghallgatások döntő fordulója
Tanácsok a jelentkezőknek
Válogatási folyamat
Az eredmény
EUYO eredményszintek
A jelentkezés határideje
Jelentkezés, bővebb információ

Az Európai Unió Ifjúsági Zenekarában (EUYO) 2003-ban vett részt először magyar zenész, ők a közelgő csatlakozás és a budapesti turné kapcsán nem próbajáték, hanem meghívás alapján kerültek a zenekarba. Az EUYO először 2003 őszén hirdetett próbajátékot a 2004-ben csatlakozó új tagállamok fiataljainak is.

A zenekart 1976-ban az Egyesült Királyságban alapították, hogy összegyűjtse az Európai Unió legtehetségesebb fiatal zenészeit. Minden évben meghallgatásokat tartanak az EU valamennyi tagállamában, hogy betöltsék a legfeljebb 140 zenekari helyet - a már felvett tagoknak is minden évben új meghallgatáson kell részt venniük, hiszen mindig akadhat náluk tehetségesebb. A sikeres jelöltek a hangszeres zenére szakosodott professzorokkal dolgozhatnak együtt, illetve világhírű karmesterekkel és szólistákkal léphetnek fel a világ nagy koncerttermeiben.

A közös munka egy nyári és egy tavaszi (általában kéthetes) próbaidőszakot jelent, amikor a zenészek nagyzenekari próbák mellett szekciókban is dolgoznak vezető európai zenekarok és konzervatóriumok oktatóival, amelyet legfeljebb 10 koncertből álló turné követ. A következő turné repertoárjának előkészítésén túl a próbaidőszak alkalmakat kínál a kamarazenélésre, sportolásra és egyéb rekreációs és társasági tevékenységekre, hogy a zenészek a legjobban kiélvezhessék a soknemzetiségű környezetben végzett munkát.

Az EUYO tagjai nem kapnak fizetést, de az oktatást, utazást és a szállást teljes ellátással díjmentesen biztosítják részükre.

Általános szabályok

  • 14 és 24 év közötti fiatalok jelentkezhetnek (az időszak 2014. december 31-ével bezárólag számít, azaz az 1990. január 1. és 2000. december 31. között születettek jelentkezését várják);
  • a jelentkezőnek 28 EU tagállam egyikének érvényes útlevelével kell rendelkeznie;
  • a jelentkező rendelkezzék helyi és/vagy országos szintű zenekari tapasztalattal.

A válogatási eljárás


A Magyarországon felvételizni kívánó jelentkezőknek a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot a Kreatív Európa Irodához kell beküldeniük. A magyarországi próbajátékra nem csak magyar állampolgárok jelentkezhetnek, a magyarok pedig az EU 28 tagállamában bárhol kérhetik meghallgatásukat. A külföldi meghallgatások további részleteit illetően lépjen kapcsolatba az EUYO központi irodájával.

Magyarországon a válogatás két lépcsőben történik. Az előmeghallgatáson túljutottak lehetőséget kapnak, hogy az EUYO szakemberei előtt játsszanak. Az eddigi években Lutz Koehler (az EUYO oktatási igazgatója), David Strange (koncertmester), Prof. Eckart Hübner (a fúvós szekció tanára), Peter Stark (felvételi bizottsági tag) és Rien de Reede (felvételi bizottsági tag) hallgatták meg a Magyarországon felvételizőket; a végső döntés tehát nem magyar kézben van. Az EUYO meghallgatási bizottságának döntése végleges.

Az előmeghallgatás

Magyarországon a meghallgatások egy vagy két fordulóban zajlanak: Ha a jelentkezők létszáma azt indokolttá teszi, előmeghallgatást szervezünk. A jelentkezőket e-mailen és levélben értesítetjük az eredményről, illetve a második forduló időpontjáról. Eredményhirdetés 2015. április közepén-végén várható.

Az előzetes meghallgatáson a jelentkezők a Kreatív Európa Iroda által felkért szakmai zsűri előtt adnak számot tudásukról. A meghallgatások mindkét fordulója során biztosítunk zongorakísérőt, kivéve, ha a jelentkező saját zongorakísérőt kíván hozni. Minden jelentkezőnek magával kell hoznia saját hangszerét. Ez alól természetesen kivételek az ütősök, akik részére hangszert biztosítunk.

Azoknak a zenészeknek, akik a jelenlegi meghallgatás előtti két évben az EUYO tagjai voltak (vagy a tartaléklistán, illetve a nyári iskolában szerepelnek), nem kell részt venniük az előmeghallgatáson, hanem automatikusan a meghallgatás döntő fordulójára hívjuk őket, de jelentkezési lapjukat a jelentkezési határidőig ők is be kell nyújtsák.

A meghallgatások döntő fordulójaA meghallgatások egész Európában egységesek. Először a jelentkezők (ütősök kivételével) eljátszanak egy szabadon választott rövid darabot, ami például egy tétel az adott hangszerre írt concertóból vagy szonátából (esetleg egy, a jelentkező által választott előadási darab). Ezzel adhatnak számot a tónusgazdagságról, technikai képességekről és az egyéni interpretációs készségről. Az ütősöknek nem kell szabadon választott darabot hozniuk.

A meghallgatás második részében a jelentkezőknek néhány (az EUYO-bizottság által kiválasztott) szólamanyagot kell eljátszaniuk az EUYO-felvételi kötelező anyagából.

ÉRDEMES A FELVÉTELI ANYAGOT MINDEN ÉVBEN ÁTNÉZNI, MERT LEHETNEK VÁLTOZÁSOK!

E művek előadására előzetesen gondosan fel kell készülni. A darabokat úgy válogatták össze, hogy segítségükkel vizsgálni lehessen a különböző technikai és zenei szempontokat, például az intonációt, ritmusérzéket, dinamikát, tempóválasztást és vonóvezetést. Általában jobb néhány szólamanyag kiváló eljátszása, mint valamennyi anyagé - de kevésbé jó felkészültséggel. A jelentkezők számíthatnak arra, hogy a meghallgatáson felkérik őket, rugalmasságukat bizonyítására a zenekari szólamanyagokat másképpen (pl. más tempóban) is játsszák el, mint ahogy eredetileg felkészültek.

Az EUYO-meghallgatások döntő fordulója Európa-szerte általában októbertől a következő év márciusáig tart, az időpontok országonként eltérnek. Magyarországon 2015. február 22 és 23-án lesz a főmeghallgatás. Ennek értelmében az előmeghallgatás várható időpontja február első fele, mindenképpen hétvége (egyeztetés alatt). A pontos beosztás a jelentkezések függvénye, természetesen mindenkit időben tájékoztatunk.

Az EUYO tanácsai a jelentkezőknek

Az EUYO kötelező anyaga a meghallgatások leghangsúlyosabb részét adja, lényeges az alapos előzetes felkészülés. Ha csak lehetséges, hallgassák meg az illető darabok felvételeit teljes egészében is és/vagy nézzék át a partitúrájukat; ismerjék meg szólamanyaguk összefüggéseit, hogy annak megfelelően játszhassák el azokat.

Azon fafúvósoknak, akik két hangszeren is játszanak, jobbak a felvételi esélyeik. Ezért lehetőleg

  1. a fuvolások készüljenek fel piccoló darabok játszására is, és hozzák el saját piccolójukat a meghallgatásra;
  2. az oboistáknak tanácsos magukkal hozniuk angolkürtjüket, és készülniük kell arra, hogy a meghallgatáson angolkürt-szólamokat játsszanak;
  3. a klarinétosoknak tanácsos elhozniuk a meghallgatásra esz-klarinétjukat és basszusklarinétjukat, és fel kell készülniük azok megszólaltatására;
  4. a fagottosoknak tanácsos elhozniuk a meghallgatásra basszusfagottjukat, és fel kell készülniük az azon való játékra.

A trombitásoknak, kürtösöknek és harsonásoknak olyan darabot célszerű választaniuk, amelyekkel bemutathatják, hogy magasan vagy mélyen is tudnak játszani.

Válogatási folyamatA döntőben egész Európában eredményes zenészek közül évente legfeljebb 140 muzsikust hívnak meg, hogy csatlakozzanak az EUYO-hoz. További 100-150 zenészt "tartalékosnak" választanak ki, akik meghívhatók, ha egy hely megüresedik (egy másik zenész megbetegszik vagy úgy dönt, hogy elutasítja a meghívást). Néhány további zenészt (körülbelül 5-8-at) meghívnak a zenekar próbaidőszakára (és a zenekar teljes jogú tagjaival együtt készülnek fel a repertoárból), és így tapasztalatot szerezhetnek, annak reményében, hogy így kedvet kapnak a következő években az ismételt jelentkezésre. Ezt a "nyári iskolát" általában a legfiatalabb muzsikusoknak tartják fenn, akik így ízelítőt kaphatnak a zenekar elvárásaiból.


Az eredmény

Az EUYO- évada nyártól a következő tavaszig tart. A kiválasztott legfeljebb 140 legsikeresebb zenészt meghívják, hogy a következő nyáron turnézzanak az EUYO-val. Azon zenészek, akik elfogadják a meghívást, és csatlakoznak a zenekarhoz, jogosultak a következő tavaszi projektben való részvételre is. Az EUYO fedez minden utazási, szállás- és ellátási költséget, a zenészeknek csak zsebpénzt kell magukkal vinniük.

Az eredményeket az EUYO éves közgyűlésén hirdetik ki, amelyet minden év március-áprilisában tartanak Brüsszelben. Az eredményről a döntést követően a Kreatív Európa Iroda tájékoztatja a jelentkezőket, de minden további részletről az EUYO központi irodája tud felvilágosítást nyújtani.

Minden év áprilisában az EUYO irodája kapcsolatba lép a zenekarba beválogatottakkal, hogy részletesebb adatokkal szolgáljon (koncerthelyszínek, próbaidőpontok stb.), és hogy részletesebb információkat kérjen a zenészekről (útlevéladatok, útlevélfényképek, diétás igények a turné alatt stb.).

EUYO eredményszintek

Nem: nem választották ki a zenekarba.

Bátorítás: nem választották ki a zenekarba, de a bizottság véleménye szerint a jelöltet bátorítani kell, hogy egy-két év múlva újra jelentkezzen, mert tehetséget mutat.

Tartalék: kiválasztották az EUYO tartaléklistájára. Ez azt jelenti, hogy a jelölt meghívható a zenekarba, ha egy hely megüresedik. E listán nincsen sorrend - valahányszor egy zenész kiesik a turnéból, Lutz Koehler és David Strange egy hasonló képességű/erősségű rendelkező helyettest javasol.

Kampusz: kiválasztották a Kampusz Zenekarba, az EUYO 2015-ös nyári turnéjának keretében.

Igen: kiválasztották az EUYO-ba a következő évre (azaz 2015 nyarára és 2016 tavaszára).

A jelentkezés határideje

A jelentkezési lapok beérkezésének határideje:

2015. január 15.Jelentkezés, bővebb információ

A jelentkezési lap letölthetőA magyarországi meghallgatás iránt érdeklődők az Európai Unió Ifjúsági Zenekarával kapcsolatban bővebb információt a Kreatív Európa Irodától kaphatnak az alábbi e-mail címen.

A jelentkezési lapokat is e-mailben, az aláírt verziót szkennelve várjuk!Kreatív Európa Iroda
E: euyo@kreativeuropa.hu
I: www.kulturpont.hu/euyo

A FOGYATÉKOSOKKAL KAPCSOLATOS IRÁNYELV: Az Európai Unió Ifjúsági Zenekara örömmel üdvözli a fiatal fogyatékos muzsikusok jelentkezését, akik eleget tesznek a meghallgatásra való jelentkezés általános kritériumainak. A zenekar minden erőfeszítést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a zenekar fogyatékos tagjai a lehető legteljesebb mértékben részt vehessenek a zenekar minden megmozdulásában: nemcsak az előadásokon, hanem a társasági tevékenységekben is.


Támogatóink: