Az osztrák EU-elnökség kulturális programja


Ausztria 2006 január 1-től június 30-ig tölti be az Európai Unió elnöki tisztségét, immáron másodszorra: először 1998-ban volt osztrák elnökség. 2006 július 1-től pedig Finnország veszi át az elnöki posztot.

A legfontosabb kulturális témakörök az osztrák elnökség alatt:

Kultúra 2007

A Kultúra 2007 program a Kultúra 2000 program folytatása, 2007-től 2013-ig tart majd.

A program legfontosabb céljai közt szerepel a kultúrák közti párbeszéd támogatása és elősegítése a művészek és művészeti alkotások mobilitásának megteremtésén keresztül, a program elérhetővé tétele a kultúra bármely szegmensén, a Nyugat-Balkán államok integrációja a kulturális kooperáció szintjén és az adminisztráció egyszerűsítése.

A program továbbá támogatni kívánja a kulturális együttműködésről szóló tanulmányok, kutatások elkészítését.

Az osztrák elnökség egyik feladata, hogy megvitassa a program költségvetés-elosztását az egyes tevékenységek között. Az elnökség azon fáradozik, hogy a pénzügyi viták ellenére minél hamarabb döntés szülessen.

Bővebb információ:
http://www.culture.info/culture2007/

Európa Kulturális Fővárosa

2005 májusában az Európai Bizottság előterjesztette második javaslatát az Európa Kulturális Fővárosa projekt módosítására. Eszerint 2009-től egy régi és egy új tagállam egyszerre jelölhet kulturális fővárost. A módosítás további változtatásokat is tartalmaz, a jövőben nemzeti szinten kívánják növelni a városok közti versenyt és a támogatásokat is tovább bővítik. A tanács előzetes egyeztetésein nem voltak súlyos véleménykülönbségek a javaslatot illetően, csak a nehézkes és bonyolult kiválasztási eljárást érte kritika.

Az osztrák elnökség feladata, hogy a 2006. áprilisi, európai parlamenti vita után 2006 májusában politikai döntésre vigye az ügyet a Tanácsban.

Állampolgárok Európáért (Citizens for Europe)

A 2007. és 2013. között zajló kezdeményezés a 2006-ban lezáruló Állampolgári Részvétel (Civic Participation) programot váltja fel. Célja az európai identitástudat növelése és az európai intézmények és az Unió polgárai közti távolság csökkentése. A program keretében támogatják a testvérvárosokat és a nagy közönséget vonzó eseményeket (pl.: Együtt Európáért - "Together for Europe").

2005 áprilisában az Európai Bizottság továbbította javaslatát a Tanácshoz és a Parlamenthez. A legtöbb európai tagállam egyetértett a javaslat tartalmával. Várhatóan az osztrák elnökség alatt kerül sor az érdemi kérdésekben való megegyezésre a Parlament és a Tanács között.

További információk a programról:
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/activecitizenship/new_programme_en.htm

2008: A Kultúrák Közti Párbeszéd Éve

A Kultúra 2007 program egyik céljaként megfogalmazott Kultúrák Közti Párbeszéd program kéz a kézben jár a határokon átnyúló kulturális együttműködéssel. A diplomácia és konfliktuskezelés egyik eszközeként az EU kiemelt jelentőséget tulajdonít e célnak és 2008-at a Kultúrák Közti Párbeszéd Európai Évének (European Year of Intercultural Dialogue) nyilvánítja.

A Bizottság 2005 októberében továbbította a javaslatot, az Európai Parlament 2006 áprilisában-májusában hoz döntést, végül a Tanácsnak még az osztrák elnökség időszaka alatt kell megállapodnia a kérdésről.

További információk:
http://europa.eu.int/comm/culture/portal/action/dialogue/2008_dial_en.htm

Kulturális munkaterv 2005-2006-ra

A programot még 2004-ben a holland elnökség alatt dolgozták ki; mivel ez az akció négy ország elnökségét fedi le (Luxemburg, Nagy-Britannia, Ausztria, Finnország), ezért nélkülözhetetlen a négy ország kooperációja.

A program egyik célja hozzájárulni a lisszaboni stratégia céljaihoz. A Bizottság tanulmányt kíván készíteni a Tanács számára, amely ajánlásokat tartalmaz, hogyan lehet növelni a kreatív/kulturális ipar hozzájárulását a lisszaboni célkitűzésekhez. Mivel a tanulmány csak 2006 augusztusára lesz kész, az osztrák elnökség csak előkészítő lépéseket tehet. Ehhez a programhoz csatlakozik a 2006 márciusi Tartalom a versenyképességért (Content for Competitiveness) konferencia.

2005 második felében, a brit elnökség idején fogadták el az Új Dinamikus Akciótervet (New Dynamic Action Plan), amelyet Nemzeti Képviselőcsoportok dolgoztak ki, célja az európai kulturális örökség digitalizációja, amely így minden európai polgár számára elérhetővé válna.

Az osztrák elnökség feladata az akcióterv végrehajtása, ennek jegyében kerül megrendezésre az Európai digitális kulturális örökség felfedezése (An Expedition to European Digital Cultural Heritage) című konferencia.

Még a holland elnökség alatt, 2004-ben született megállapodás a műalkotások és művészeti kiállítások mobilitásának javításáról. A brit, osztrák és finn elnökség alatt is folyik az akcióterv megalkotása ez, várhatólag 2006 második felében készül el.

Média 2007

A Média 2007 program nem csupán folytatni, de bővíteni is kívánja a Media Plus és Media Training programokat, amelyek 2006. végén zárulnak le. A program főleg a szinkronizálást és feliratozást kívánja támogatni a műsorszórókon keresztül, továbbá nagyobb hangsúlyt fektet a képzésre.

A program tartalmáról már megszületett a megállapodás, azonban a pénzügyi elosztás, költségvetés kérdése nyitva maradt. Az osztrák elnökség feladata a költségvetés elosztása a program különböző akciói között. A vitáktól függően az elnökség minél hamarabb igyekszik döntést hozni a pénzügyi kérdésekben.

Az audiovizuális szektorban az osztrák elnökség egyik kiemelt feladatának tekinti a Televízió Határok Nélkül irányelv (“Television without Frontiers" Directive) módosítását. Az irányelv az Európai Unión belüli televíziós műsorszórók szabad mozgását kívánja elősegíteni. A módosításról szóló javaslatot 2006 májusában a kulturális miniszterek általános vita keretében tárgyalják, amit később az illetékes munkacsoport vizsgálata követ.

Az osztrák elnökség hasonlóan fontos feladatának tekinti a kiskorúak védelméről szóló ajánlást. Célja az ajánlás minél gyorsabb átfutása.

Bővebb információ:
http://secretariat.efta.int/Web/EuropeanEconomicArea/ParticipationInEUProgrammes/programmes/Media_2007

UNESCO egyezmény a kulturális tartalmak és a művészi kifejezés sokféleségének védelméről

2005 októberében fogadta el az UNESCO Közgyűlése a kulturális tartalmak és a művészi kifejezés sokféleségének védelméről szóló egyezményt (Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions). 2005 decemberében az Európai Bizottság javaslatot tett a Tanácsnak, hogy a Közösség része lehessen az egyezménynek. Az egyezmény életbelépéséhez 30 ország ratifikálására van szükség.

Az osztrák elnökség fontos célkitűzése, hogy a Tanács az egyezményt minél hamarabb ratifikálja.

Események, programok a kultúra területéről

- 2006 március 2-3, Bécs - Tartalom a versenyképességért (Content for Competitiveness) - Az európai kreatív ipar megerősítése az i2010 stratégia fényében
A konferencia célja megvizsgálni a kreatív ipar szerepét az i2010 keretében, figyelembe véve a lényeges területeket (film, műsorszórás, zene, könyv, internet)
Bővebb információ: http://www.contentconference.at

- 2006. június 8-9., Bécs - Építészeti politikák európai fóruma (European Forum for Architectural Policies)
A félévenként megrendezésre kerülő szakértői találkozó június 2-án és 3-an az építészeti minőség legjobb gyakorlaatának bemutatására kerül sor
További információk: http://www.architecture-forum.net

- 2006 június 8-9., Bécs - Az európai CCP-irodák találkozója
A találkozó legfontosabb témája a Nyugat-Balkán országainak integrálása a Kultúra 2007 programba

- 2006 június 8-10, Graz - Kulturális Oktatás támogatása Európában (Promoting Cultural Education in Europe) - Hozzájárulás az Innovációhoz, a részvételhez és a minőséghez
A konferencia egy összehasonlító elemzés készítésére vállalkozik vizsgálva jelentőségét és fejlődési irányait a társadalom különböző szegmenseiben (iskolákban, az üzleti életben, művészeti életben)
Bővebb információ: www.educult.at

- 2006 június 21-22., Salzburg - Az európai digitális kulturális örökség felfedezése.
(An Expedition to European Digital Cultural Heritage) -Gyűjteni, csatlakozni - és megőrizni?
Az Új Dinamikus Akcióterv keretében a konferencia a hosszú távú digitális konzerváció témájára kíván koncentrálni, továbbá szó lesz az i2010: Digitális Könyvtárak című kezdeményezésről.
További információk:
http://dhc2006.salzburgresearch.at

- 2006 június 23., Salzburg - A Nemzeti Képviselőcsoportok (National Representatives Group - NRG) kilencedik találkozója

- Bécs, Brüsszel - Nem hivatalos, "Öt Elnökség" (Five presidencies - című munkacsoport-ülés
Az ülés célja a gyűjtemények mobilitásáról és az EU-s gyűjtemény-kölcsönzési normákról szóló Akcióterv megfogalmazása

A Kulturális Ügyek Bizottságának (Cultural Affairs Committee - CAC) ülései

Első két ülés: 2006 január 18., 2006 február 2.

Egyéb tervezett találkozók: 2006. február 27., 2006. március 16., 2006. március 27., 2006. április 12., 2006. június 14.

A Kulturális Ügyek Bizottságának nem hivatalos találkozója: 2006. április 5-7. Burgenland, Ruszt (Ausztria) és Fertőd (Magyarország).

Az Oktatási, Ifjúsági és Kulturális Tanács (The Education, Youth and Culture Council ) ülése: 2006. május 18-19.

Forrás:
www.eu2006.at
www.eu2006.bmbwk.gv.at/

Támogatóink: