Kulturális hírek az Unióból


70 centet a kultúrára!

Európai kampány indult a kultúra támogatásának növelésére


Az Európai Unió jelenleg állampolgáronként évi 7 centet költ kultúrára. A jelenlegi kulturális költségvetés éves összege (34 millió euró) a teljes EU-költségvetés 0,03%-ának felel meg.

A European Cultural Foundation (ECF - Európai Kulturális Alapítvány) és a European Forum for Arts and Heritage (EFAH - Európai Művészeti és Kulturális Örökség Fórum) 2005. március 15-én kampányt indított "70 centet a kultúrára!" címmel. Kezdeményezésükkel azt szeretnék elérni, hogy a 2007-től a kulturális célokra használható közös költségvetés évi 315 millió euró legyen (állampolgáronként évi 70 cent).

Miért most?


Az egyre növekvő Európai Unióban a kultúra lehet az erő, amely az együvé tartozás érzését adja az állampolgároknak. A két európai szervezet kampányával José Manuel Barroso, az EU Bizottság elnöke 2004 novemberében Berlinben tett nyilatkozatához csatlakozik. ("A kérdés, hogy mit tehet Európa a kultúráért és mit tehet a kultúra Európáért, napjainkban újfajta sürgősséggel vetődik fel. Az európai egység nem csak a piacokról, hanem a kulturális értékekről is szól.") A kezdeményezést 2005 januárjában az EU Bizottság és az EU Tanács elnökeihez írt levélben pártállástól függetlenül támogatták az EU Parlament Oktatási és Kulturális Bizottságának tagjai is.

Az Európai Parlament idén szavaz a 2007. és 2013. közötti időszak közös költségvetéséről, meghatározza az egyes területekre fordítható összegeket. Fontos lenne, hogy a Kultúra 2000 utóda, a következő európai kulturális keretprogram elődjénél lényegesen nagyobb keretösszegből gazdálkodhasson, hatékonyabban támogatva a tágan értelmezett közös európai kulturális kezdeményezéseket.

Mire költenék az évi 315 millió eurót?

 1. Évente 10 000 művész és kulturális szakember mobilitására: 25 millió euró

  Az oktatás területén már jól működnek és igen népszerűek a diákok és tanárok mobilitását lehetővé tévő programok (TEMPUS, ERASMUS). Az ottani tapasztalatokat, működtetési gyakorlatokat átvéve (pályázat, kiválasztás, nyomonkövetés stb.), de alapvetően az intézményektől független, egyéni utakat támogatva létre lehetne hozni a művészetek területén is egy támogatási rendszert, mely az utazási támogatásoktól a rövid időtartamú ösztöndíjakon át a komplexebb ösztöndíjakig terjedne.

 2. Szorosabb kulturális együttműködésre az Európai Unión belül illetve az EU és szomszédai között, kiegészítve a tagállamok kezdeményezéseit: 100 millió euró

  A kulturális együttműködés innovatív formái (legyen szó rövid vagy hosszú távú elképzelésről) fontosak az EU számára. A javaslat jelentősen növelné a jelenlegi Kultúra 2000 programban kulturális együttműködésre fordítható összeget és magába foglalná a Délkelet-Európával, Kelet-Európával és a Mediterráneummal kialakítandó együttműködések támogatását. Hangsúlyt kapna néhány, kulturális örökség vonatkozású projekt is (nem a fizikai helyreállítás, hanem inkább a közös kulturális örökséget az európai öntudat kialakítása és a kreativitás eszközeként tekintő kezdeményezések). További cél a jelenlegi pályázati rendszer egyszerűsítése a pályázatok átláthatóságának és elszámoltathatóságának megőrzése mellett.

 3. Az Európai Unió külpolitikája kulturális dimenziójának erősítésére: 50 millió euró

  Számos tanulmány jelezte, hogy szükség van az EU külpolitikájának kiegészítésére kulturális elemekkel. Olyan kezdeményezéseket kellene ebben a témakörben támogatni, melyeket a tagállamok (illetve kulturális intézményeik) koalíciója hoz létre, és amelyeket az EU Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatósága, a külkapcsolatokért felelős főbiztos, a Tanács és a közös kül- és biztonságpolitika képviselője együttesen koordinál.

 4. A nyilvános európai párbeszéd és az aktív európai állampolgárság új platformjainak kialakítására: 50 millió euró

  Az új kulturális program sokat tehet az állampolgárok közelebb hozásáért, ha támogatást ad a párbeszéd, a vita már meglévő platformjainak népszerűsítéséhez és újabbak kialakításához. Különösen nagy forráshiány mutatkozik jelenleg a nyelvi és kulturális fordítások, magyarázatok területén. Az EU-nak támogatnia kell az új hálózatok kialakítását, bátorítania a már működőeket, a támogatandó elképzelések kiválasztásába pedig be kell vonnia a média tapasztalt szakértőit is.

 5. A különféle tagállamok kulturális szereplőit tömörítő és együttműködésekbe bevonó hálózatok támogatására: 20 millió euró

  Jelenleg nagyon kevés forrás áll rendelkezésre nemzeteken átnyúló kulturális együttműködésre, kutatásra, az ezzel kapcsolatos információ-áramlásra és kommunikációra - márpedig az ilyenfajta hálózatok komolyan hozzájárulhatnak a különféle projektek és stratégiák kialakításához és végrehajtásához. A korábbi "A" költségvetési sor integrálása a következő kulturális keretprogramba hasznos, de nem elégséges első lépés lehet.

 6. A művészeknek és kulturális szakembereknek szóló információkra és szolgáltatásokra: 20 millió euró

  Nagy mennyiségű kulturális információt és hoznak létre illetve halmoznak fel a különféle NGO-k (nem-kormányzati szervezetek), kutatóintézetek, egyetemek, kulturális központok és hálózatok. Az EU-nak részben a kutatásokhoz, részben a tudás, az információk terjesztéséhez kell segítséget adnia. Ez részben a már meglévő csatornák támogatásával történhet, részben a Kultúra 2000 keretprogram információs irodái szolgáltatási spektrumának növelésével. További fontos lépés lenne az EU, az Európa Tanács és az UNESCO közötti szorosabb együttműködés, információcsere és -analízis - itt is a már meglévő eszközök támogatásával.

 7. A kreatív versenyképesség támogatására: 50 millió euró

  Az Európai Unió Lisszaboni Stratégiájának célja az európai tudásalapú gazdaság fejlesztése és ennek révén a foglalkoztatottság növelése. Ez képezheti elvi alapját a kultúrára fordítandó támogatások növelésének is, hiszen a kreatív iparágak nagyon sok tagállamban növekedésnek indultak és ez a művészeti és kulturális örökség szektor jövedelemnövelő és munkahelyteremtő erejét mutatja. Tájékoztató kampányokat kell szervezni a kultúra társadalmi és gazdasági fejlesztő szerepéről, befektetésekre van szükség a kulturális tőke megőrzésére és megújítására (különösen azokon a területeken, ahol erre a piaci erők nem képesek). Minden szinten törekedni kell a kulturális sokszínűség megóvására. Figyelmet kell fordítani a kultúra szerepére az oktatásban, részben a tehetséggondozás, részben a befogadó közönség kinevelése miatt - a bevált gyakorlatok átvételével, új oktatási megközelítések kidolgozásával, tagállami szinten. Az EU-átlag alatti GDP-jű tagállamok külön támogatást kell kapjanak kulturális infrastruktúrájuk fejlesztésére, kulturális termékeik megismertetésére. Végül, a támogatási rendszerek és az értékelés menetének kidolgozása az adott terület szakértőinek bevonásával kell történjen.

Támogatóink: