EFAH-közgyűlés


EFAH-közgyűlés

2004. október 28-31. között Lille-ben tartotta tizenkettedik közgyűlését és konferenciáját az European Forum for the Arts and Heritage . EFAH (Európai Fórum a Művészetekért és a Kulturális Örökségért) nevet viselő szervezet. A hatvanöt, nem üzleti alapú és nem államilag finanszírozott európai kulturális szervezetet tömörítő EFAH . melynek tagja a KultúrPont Iroda is - elsődleges célja a közös európai kulturális politika elősegítése. Arra törekszik, hogy a kultúra jelentőségének megfelelő figyelmet kapjon az európai intézményekben. A közgyűlésen - amely a Kultúra a régiók Európájában címet viselte - vita bontakozott ki a régió fogalmáról. Kérdésként merült fel, hogy a régió valójában nemzeten belüli, vagy éppen a nemzeti kereteket meghaladó alakzatnak tekinthető-e. Az EFAH Közgyűlésén leköszönt a hároméves mandátumát kitöltött Dragan Klaic elnök. A megválasztott új, tizennégy tagú vezetőség a Párizsban élő francia.indiai állampolgárságú Y. Raj Isar professzort jelölte új vezetőnek. A független kulturális szakértőként dolgozó Isar számos nemzetközi kulturális szervezet tagja, és az Európai Bizottságot is ellátja tanácsaival.

Bővebb információ:
www.efah.org

Támogatóink: