Bulgária és Románia


Bulgária és Románia EU-csatlakozási szerződése aláírásának kulturális vonatkozásai

2005. április 25-e különleges pillanat volt Bulgária és Románia történelmében: ekkor írták alá az EU-csatlakozási szerződést, melynek értelmében 2007. január 1-től az Európai Unió teljes jogú tagjaivá válnak. A szerződéseket Bulgária parlamentje május 11-én, Romániáé május 17-én ratifikálta.

A Policies for Culture megkérte a két ország kulturális miniszterét, mutassa be a csatlakozás jelentőségét a kulturális szektor szempontjából, illetve mondja el, mi a kulturális szektor szerepe a csatlakozásban.

Nina CHILOVA Kultúráért és turizmusért felelős miniszter, Bolgár Köztársaság

"Igen fontos nekünk bolgároknak és az Unió leendő állampolgárainak, hogy úgy csatlakozhatunk az európai kulturális térséghez, hogy közben megőrizzük nemzeti öntudatunkat. Bulgária az egyesült Európa kincsesházához nemcsak 1300 éves történelmének örökségével, nyelvével, írásbeli kultúrájával járul hozzá, hanem nagy kreatív tartalékaival is. Azaz emelt fővel lépjük át az Európai Unió küszöbét, az olyan emberek magabiztosságával és optimizmusával, akik értékes kultúrájukkal vitathatatlanul a nagy európai civilizációhoz tartoznak."

Mona MUSCA Kulturális és vallásügyi miniszter, Románia

"Románia EU-csatlakozási szerződése nagy jelentőségű pillanat a román kulturális életben is, melyet egyesek félelemmel, mások reménykedve vártak. Hogyan tud majd a román kreatív szektor alkalmazkodni az egyesült Európa kulturális igényeihez? Ez a kérdés valamennyiünket foglalkoztat, és Románia leendő helyzete az Unión belül nagy mértékben az erre adandó választól függ. Ugyanis bárki bármit mond is, egy országról alkotott kép alapvetően annak kultúrájával függ össze. Belegondoltak már, milyen lenne Franciaország az írói, festői, középkori kastélyai nélkül? Milyen lenne Németország zenészei, filozófusai nélkül, vagy milyen lenne Olaszország híres reneszánsz öröksége nélkül? E nagy tekintélyű kulturális családban Romániának is helye van saját jogán: oda tartozóvá teszik multikulturalizmusa, hagyományos értékei, illetve az avantgard és modernista hagyományok, melyekre oly csodálatos példákat találunk a két háború közötti időszakban."

A Policies for Culture a bukaresti ECUMEST Association és az amszterdami European Cultural Foundation közös keretprogramja. Délkelet-Európában a programot az ECUMEST Association felügyeli.

ECUMEST Association Cím: Batistei 14, 020937 Bucharest, Romania Tel/fax: +40-21-21 22 100 E-mail: info@policiesforculture.org Web: www.policiesforculture.org

(Forrás: Policies for Culture, 2005. május 24.)

Támogatóink: