Kivonat az NKA 2003. évi beszámolójából


Kivonat az NKA 2003. évi beszámolójából

A KultúrPont Iroda és a Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) közös, az önrész hazai finanszírozását segítő projektet dolgozott ki az Európai Bizottság Kultúra 2000 programjának keretében benyújtott pályázatok támogatására. Az NKA Bizottsága - a nemzeti kulturális örökség minisztere egyetértésével - erre a célra 100 millió forintot különített el. Ez az együttműködés hivatott biztosítani azoknak a magyar és határon túli magyar szervezeteknek a sikeres szereplését, amelyek - önrész hiányában - nem tudnák teljesíteni a pályázati kiírás alapvető kritériumait.

Az NKA Bizottsága felhatalmazza mindazon szervezeteket, amelyek a Kultúra 2000 keretprogramhoz nemzetközi kulturális együttműködések megvalósítására nyújtanak be pályázatot, hogy főszervezőként a pályázati űrlapon a projekt költségvetésének 10%-át, társszervezőként pedig 5%-át saját erőként tüntessék fel. Az önrész meghatározott hányadának biztosítására az NKA-hoz azon szervezetek pályázhatnak, amelyek az adott évben a Kultúra 2000 keretprogram támogatási forrásaira sikeresen pályáztak, s már rendelkeznek az Európai Bizottság által aláírt szerződéssel. Az NKA a pályázatok elbírálására ideiglenes szakmai kollégiumot hozott létre. A nyertesek vissza nem térítendő támogatás formájában kapják meg az önrész-kiegészítést.

A Kultúra 2000 program keretében Magyarország 2003-ban 30 pályázatot nyújtott be az Európai Unióhoz - a benyújtott pályázatok számát illetően csak Olaszország szárnyalta túl Magyarországot -, a magyar pályázók közül kettő fordult önrész-finanszírozási támogatásért a Nemzeti Kulturális Alapprogramhoz. Az elbírált két pályázat közül a kollégium tagjai egy pályamunkát támogattak, a másikat elutasították. A nyertes pályázat önfinanszírozási kötelezettségének teljesítéséhez 4 500 000 forint támogatást kapott, az így megmaradt 95 500 000 forint rendelkezésre álló keret odaítéléséről a kollégium 2004-ben folytatja döntnöki munkáját.

A Kultúra 2000 Ideiglenes Szakmai Kollégium gazdálkodása

  db Ft
Éves felhasználható keret   100 000 000
Beérkezett pályázatok 2  
Támogatott pályázatok 1 4 500 000
Támogatott pályázatok mindösszesen 1 4 500 000
2003. évi keretmaradvány   95 500 000
(Forrás: NKA Hírlevél, XI. évf. 19. sz., 2004. augusztus 9., 995. o.)

A benyújtott pályázatok adatai

A Kultúra 2000 Ideiglenes Szakmai Kollégiumhoz benyújtott pályázat témája Elbírált pályázat Igényelt támogatás Megítélt támogatás

EU programokhoz önrész

1 4 500 000 4 500 000

EU pályázati összeg megelőlegezése

1 12 600 000 0

Mindösszesen

2 17 100 000 4 500 000
(Forrás: NKA Hírlevél, XI. évf. 19. sz., 2004. augusztus 9., 996. o. )

Támogatóink: