Pályázati kiírás a 2000. évre1. Általános feltételek
2. Prioritások a 2000. évben
3. Dokumentumok, eredmények
 

1. Általános feltételek

Az öt évre elfogadott Kultúra 2000 program (2000-2004) első kiírására 2000. áprilisában került sor. A pályázók a 2000. év során megvalósuló projektekre kérhettek támogatást. A kitöltött formanyomtatványokat a Bizottság címére 2000. május 31-ig kellett postázni.

Pályázhattak az Európai Unió tagországai, illetve Izland, Liechtenstein és Norvégia. Magyarország a pályázatban még nem vehetett részt.
 

2. Prioritások a 2000. évben

A 2000. évben az alábbi területek kitüntetett figyelmet élveznek:

  • a kultúrát népszerűsítő projektek, úgy mint kulturális kiadványok, fesztiválok, kiállítások, restaurációk stb.;
  • széles tömeget megmozgató (különös tekintettel a fiatalokra) kultúrával kapcsolatos események;
  • az állampolgárok, főként a hátrányos helyzetűek és a fiatalok hozzáférésének és részvételének elősegítése a kulturális tevékenységekben.

Az Akció 1.
támogatott minden olyan műemlékekhez, kulturális örökségekhez, könyvekhez, előadóművészethez kapcsolódó projekteket, amelyek megcélozzák az ezen területen dolgozó szakemberek szakmai csereprogramjait, továbbképzéseit, előtérbe helyezik a 19. és 20. századi építészet népszerűsítését. Az irodalom területén azok a programok élveznek előnyt, melyek hangsúlyozzák a meghatározó irodalmi irányzatokat, műfordítás területén a 20. század második felében készült európai költők, írók munkáinak fordítása szerepel kiemelt helyen.

Az Akció 2.

keretén belül prioritást a zenei területén létrejött együttműködések élveztek; akár a zenei kulturális örökség megőrzése, akár új zenei kifejezésmódok terjesztése, bemutatása területén. Előnyt élveznek azok a több területet felölelő kulturális együttműködések is, melyek az Európai kulturális örökség oktatását célozták.

Az Akció 3.

keretén belül pedig a Közösség a pályázaton keresztül támogatta az Európa Kulturális Fővárosa nagyrendezvényeket, illetve az ún. európai örökség laboratóriumait, külön hangsúlyt fektetve a természeti katasztrófa (földrengés, árvíz, vihar stb.), egyéb szerencsétlenség vagy környezeti szennyezés által sújtott térségekben megvalósuló projektekre.
 

3. Dokumentumok, eredmények

A nyertes pályázatok
A 2000. évben nyertes pályázatok listája letölthető pdf formátumban.

A pályázati kiírás
A 2000. évre szóló pályázati kiírás ad tájékoztatást az aktuális prioritásokról, az alkalmassági feltételekről, a pénzügyi folyamatokról, a jelentkezési feltételekről.
Letölthető pdf formátumban angol, német és francia nyelven.

A pályázati űrlap
A kitöltendő, benyújtandó űrlap. letölthető:
Word formátumban angol, német és francia nyelven, illetve
pdf formátumban angol, német és francia nyelven.

Támogatóink: