Kultúra 2000 keretprogram - a 2004-re szóló kiírás eredménye


include("head.php"); // gheader("KULTÚRA 2000 - PÁLYÁZATI KIÍRÁS A 2004. ÉVRE")

A pályázatok elbírálása több hónapot felölelő munka, amely garantálja a Bizottság munkájának átláthatóságát és szakmai hozzáértését, így biztosítva a közpénzek eljutását az arra legérdemesebb szervezetekhez.

A projektek kiválasztása (a Kultúra 2004-es kiírás "C" melléklete alapján) három lépésben történik:

 1. Formai ellenőrzés

  A pályázatokat ellenőrzik abból a szempontból, hogy azok teljes mértékben megfelelnek-e az általános és a specifikus pályázati és finanszírozási szempontoknak. A formai ellenőrzés során azt is ellenőrzik, hogy a pályázatok tartalmazzák-e az összes mellékletet, illetve, hogy a feltüntetett adatok és nyilatkozatok a valós információkat tartalmazzák-e. A nem megfelelő pályázatokat kizárják, tudatos félrevezetés esetén a szervezetek igazgatási és pénzbírsággal sújthatóak.

 2. Értékelés és kiválasztás

  A projekteket a Bizottság a Kultúra 2000 program pályázati felhívásában ismertetett szempontok szerint választja ki. A Bizottság azután válogat, hogy meghallgatta a programban részt vevő országok javaslatai alapján összeállított független szakértői csoport véleményét, illetve konzultált a tagállamok képviselőiből álló bizottsággal.
  Az EGT/EFTA országok (Izland, Liechtenstein, Norvégia) képviselői a tagállamokéval azonos jogokkal és kötelességekkel vesznek részt a bizottság ülésein, kivétel a szavazati jog.
  A 12 tagjelölt ország (Bulgária, Cseh Köztársaság, Ciprus, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Románia, Szlovákia és Szlovénia) képviselői minden őket érintő pont esetén megfigyelőként részt vesznek a bizottság ülésein. Nem lesznek jelen más pontok vizsgálatakor és nem rendelkeznek szavazati joggal.

 3. Eredmény

  A támogatásra javasolt pályázatok listáját az Európai Parlament elé terjesztik, majd jóváhagyás után értesítik a nyerteseket. A támogatásra javasolt pályázóknak aláírás céljából megküldik az EU támogatási megállapodást, amely csak a pályázó és a Bizottság által történő aláírás után lép hatályba. Előfordul, hogy egy-egy nyertes valamely okból visszalép, vagy egyszerűen nem küldi vissza időben a szerződéseket a Bizottságnak. Ilyenkor a támogatásra javasoltak listáján soron következő pályázat kap lehetőséget. Az összes többi pályázót írásban értesítik a döntésről, feltüntetve, hogy projektjüket milyen indokok miatt nem választották ki támogatásra. A pályázatok elbírálásának eredményét és a zsűri tagjainak a listáját a kiválasztási eljárás végén és a hivatalos döntés meghozatala után hozzák nyilvánosságra. Ezen időpontot megelőzően az egyes pályázatok elbírálásáról információ nem kapható.

Kultúra 2000 keretprogram - a 2004-re szóló kiírás eredménye

A 2004-re szóló pályázati felhívás 2003. augusztus 19-én jelent meg. A pályázatok beadási határideje 2003. október 30. volt a rövid távú és 2003. november 14. a hosszú távú pályázatok esetében.
2004-re a program költségvetése kb. 32 millió euró volt. A közel 600 benyújtott pályázatból 233 nyert bizottsági támogatást.

A nyertes pályázatok kategóriánkénti bontásban (angol nyelvű fájlok):

Rövid táv (egyéves pályázatok):
- kulturális örökség
- előadóművészetek
- vizuális művészetek
- projektek harmadik országokkal
- az olvasáskultúra népszerűsítése
- műfordítás: szépirodalom
- műfordítás: társadalomtudományi művek

Hosszú táv (két- és hároméves projektek):
- kulturális örökség.
- előadóművészetek
- vizuális művészetek
- az olvasáskultúra népszerűsítése

A 2004-re szóló pályázatok elbírálásában a Bizottság felkérésére a szakmai zsűri magyar tagjaként Erő Zoltán (kulturális örökség) és Szoboszlai János (vizuális művészetek) vett részt.

Kultúra 2000 keretprogram - a magyar vonatkozású támogatott pályázatok 2004-ben.

Egyéves projektek

Kulturális örökség: 16 magyar vonatkozású pályázat

4) ECHo- Az európai kastély a XXI. században
Főszervező országa: Egyesült Királyság (UK)
Résztvevők: CZ-HU-IE-NL-SK-UK
Projekt időtartama: 2004. 10. 01. - 2005. 09. 30.
Leírás: A projekt két fő témában zajlik: az egyik az esettanulmányokban szereplő kastélyokkal kapcsolatos műhelymunka, a másik az európai kastélyok szerepével és a helyi közösségre gyakorolt megújító hatásukkal kapcsolatos társadalmi-gazdasági kutatás. A két témát interaktív vándorkiállítás/roadshow formájában fogjuk bemutatni.
Célok: A projekt célja, hogy a történelmi műemlékek újra megtalálják szerepüket a közösség életében.
A projektbe bevonjuk a helyi közösséget, lendületet adunk a kastélyok szerepének megújításához, amelyek így az európai kulturális és társadalmi élet helyi központjaivá válhatnak.
PROJEKTVEZETŐ:
THE NATIONAL TRUST, UK
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-AN TAISCE (IE) - Társszerv.
-ENGLISH HERITAGE (EAST MIDLANDS REGION) (UK) - Társszerv.
-GELDERLAND TRUST FOR HISTORIC HOUSES (NL) - Társszerv.
-NATIONAL INSTITUTE FOR THE PRESERVATION OF NATIONAL HERITAGE (CZ) - Társszerv.
-KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL (HU) - Társszerv.
-NATIONAL TRUST OF SLOVAKIA (SK) - Társszerv.
-ENNHO (UK) - Partner
-EUROPA NOSTRA YOUTH FORUM (UK) - Partner
-HISTORIC COUNTRY HOUSE: NOVE MESTO NAD METUJI (CZ) - Partner
-HISTORIC HOUSES ASSOCIATION (UK) - Partner
-MŰEMLÉKEK ÁLLAMI GONDNOKSÁGA (HU) - Partner
-IRISH GEORGIAN SOCIETY (IE) - Partner
-NATIONAL INSTITUTE FOR MONUMENTS PROTECTION (SK) - Partner
-SOCIETY FOR THE PROTECTION OF ANCIENT BUILDINGS (SPAB) (UK) - Partner
-STATE CONSERVATORY THESSALONIKI (GR) - Partner
-STATE INSTITUTE FIR MONUMENTS PROTECTION (SK) - Partner
Közösségi támogatás: 97.410,00 euró


8) Az európai irodalom a kulturális örökség részeként, II. téma
Főszervező országa: Ausztria
Résztvevők: ES-UK
Projekt időtartama: 2004. 09. 01 - 2005. 08. 31.
Leírás: A projekt célja, hogy kiterjessze a Kultúra 2000 által finanszírozott, 2002-ben útjára indított lendületes internetes adatbázist annak érdekében, hogy megszólítsa a nagyközönséget, és jobban megismertesse az emberekkel az 1880-1920 közötti időszak európai irodalmi irányzatait.
250 szerző munkásságát ismertetik abból a szemszögből, hogy milyen irodalmi, kulturális és társadalomtörténeti szerepet játszottak az európai történelem említett korszakában, valamint bemutatásra kerül egymáshoz fűződő kapcsolatuk.
Célok: A legfőbb célkitűzés, hogy még inkább óvjuk és terjesszük az angol, spanyol, cseh, holland, német, magyar, lengyel, szlovák és szlovén nyelvű irodalommal kapcsolatos kulturális információkat. Az internet kerül felhasználásra annak érdekében, hogy a kezdeményezés minél szélesebb közönséget érjen el, valamint tájékoztatást nyújtson az európai irodalmi hagyománnyal kapcsolatos, mindeddig korlátozott kutatásokról, ezáltal is hangsúlyozva a közös európai kulturális örökséget, továbbá európai szinten ráirányítva a figyelmet a kulturális kölcsönhatásokra és sokszínűségre.
PROJEKTVEZETŐ:
INSTITUT FUER GERMANISTIK/NEDERLANDISTIK UNIVERSITAET WIEN, AT
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-UNIVERSITY OF GLASGOW (UK) - Társszerv.
-UNIVERSITY OF SALAMANCA (ES) - Társszerv.
-UNIVERSITY OF WROCLAW (PL) - Partner
-UNIVERSITY OF BRATISLAVA (SK) - Partner
-KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM, DEBRECEN (HU) - Partner
-UNIVERSITY OF LJUBLAJANA (SI) - Partner
-UNIVERSITY OF OLOMOUC (CZ) - Partner
Közösségi támogatás: 126.270,00 euró


14) Arch.it
Főszervező országa: Ausztria
Résztvevők: DE-HU
Projekt időtartama: 2004. 10. 01. - 2005. 09. 30.
Leírás:  Digitális hozzáférés a középkori templomi és kolostori levéltári anyagokhoz
Célok: - korszerű technikai eszközök használatával hozzáférés biztosítása a templomi és kolostori levéltárakban őrzött középkori anyagokhoz
- ingyenes és egyszerűen kezelhető hozzáférés biztosítása a nagyközönség számára
- az osztrák Oktatási és Kulturális Minisztérium által nyújtott, "Virtuális iskola" programjának segítségével a világhálón elérhető információk beépítése a kelet-európai oktatási intézményekbe.
PROJEKTVEZETŐ:
IEEKQ, AT
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-ARCHIV DES BISTUMS PASSAU (DE) - Társszerv.
-PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG (HU) - Társszerv.
-BENEDIKTINS E ARCIOPATSTVI (CZ) - Partner
Közösségi támogatás: 148.082,84 euró


21) A színek, formák és gondolatok üzenete
Főszervező országa: Cseh Köztársaság
Résztvevők: AT-HU
Projekt időtartama: 2004. 11. 01. - 2005. 10. 31.
Leírás: Az F.A. Maulbertsch és tanítványai által alkotott festményekkel díszített dyje-i templom megmentése és helyreállítása. A kezdeményezés magában foglalja egy vonatkozó dokumentáció összeállítását, egy előadássorozat megszervezését, a kiválasztott művekre irányuló kutatások lebonyolítását, egynapos műhelytalálkozók illetve a résztvevő városokba szervezett kirándulások megvalósítását, illetve egy fiataloknak szóló nyári tanfolyam, valamint a fogyatékkal élők számára szervezett konferencia megtatrását, melyet a a művek kiállítása továbbá egy vándorkiállítás követ.
Célok: A projekt célja a dyje-i templom felújítása, lehetővé téve a találkozást a különböző területek szakértői részére a tapasztalatcsere, valamint a régiókat összekötő témában folytatott együttműködés érdekében. A projekt révén a nagyközönség is hozzáférhet majd a szaktudományos ismeretekhez, amelyek így felhasználhatóvá válnak a kortárs művészet számára. A műemlék jelentősége európai összefüggésekbe ágyazva kerül bemutatásra, mely ezáltal olyan szakértői eszmecserét tesz lehetővé, amelyre korábban nem volt mód.
PROJEKTVEZETŐ:
MORAVIAN GALLERY IN BRNO (MG), CZ
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-BUNDESDENKMALAMT WIEN (AT) - Társszerv.
-MAGYAR NEMZETI GALÉRIA (HU) - Társszerv.
-ACADEMY OF SCIENCES OF THE CZECH REPUBLIC (RC) - Partner
-DYJE MUNICIPALITY (CZ) - Partner
-MASARYK UNIVERSITY BRNO (RC) - Partner
-MINISTRY OF CULTURE (CZ) - Partner
-NATIONAL INSTITUTE OF THE PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE REGIONAL UNIT (CZ)
- Partner
-SECONDARY SCHOOL OF APPLIED ARTS BRNO (CZ) - Partner
-TECHNICAL UNIVERSITY OF BRNO (CZ) - Partner
-THE ROMAN CATHOLIC CHURCH - BISOPRIC BRNO (CZ) - Partner
-THE ROYAL PREMONSTRATENSIAN CANONRY AT STRAHOV (CZ) - Partner
-TOWN COUNCIL OF ZNOJMO (CZ) - Partner
Közösségi támogatás: 99.542,20 euró


22) Európai folyami örökség
Főszervező országa: Magyarország
Résztvevők: FR-SI
Projekt időtartama: 2004. 05. 10. - 2005. 05. 10.
Leírás: A szóban forgó projekt keretében folytatott kutatási programban három folyamban végzett víz alatti és batimetrikus felmérések, aktív kutatás, földrajzi felmérések, az eredmények megvitatására szervezett találkozók, egy weboldal, valamint egy plakát-vándorkiállítás szerepelnek. A kutatások során aszakemberek összevetik a folyórendszereket, valamint feltérképezik az eltemetett régészeti örökséget.
Célok: Ez a projekt a folyóvölgyekben lezajlott történeti és humán fejlődést kutatja.
A kutatások révén a kulturális örökség megőrizhető és megóvható marad. Az internet segítségével az eredmények közvetlenül is hozzáférhetőek lesznek a széles európai nyilvánosság számára, s így számukra is megismerhetővé válik a nagyközönség elől mindezidáig elzárt örökség.
PROJEKTVEZETŐ:
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL (KÖH), HU
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-DEPARTMENT DES RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES ES SOUS- MARINES (DRASSM) (FR) -
Társszerv.
-SERVICE REGIONAL D'ARCHEOLOGIE DE POITOU- CHARENTES (FR) - Társszerv.
-UNIVERSITY OF PRIMORSKA (SI) - Társszerv.
-BÚVÁRKLUB, GYŐR (HU) - Partner
-EUROPEAN ARCHEOLOGICAL CENTER OF MONT BEUVRAY (FR) - Partner
-GEOMEGA GEOLOGICAL EXPLORATION AND ENVIRONMENTAL SERVICES LTD (HU) - Partner
- KUNSZIGET ÖNKORMÁNYZATA (HU) - Partner
-UNIVERSITY OF BURGUNDY (FR) - Partner
Közösségi támogatás: 48.904,93 euró


26) Középkori várak a Rajna-Duna térségében - avagy Európa egyik központi térségének védendő kulturális öröksége
Főszervező országa: Németország
Résztvevők: AT-HU
Projekt időtartama: 2004. 05. 01. - 2005. 04. 30.
Leírás: Regionális szintű adatgyűjtés egy internetes kiállításhoz, melyen virtuális térképek, kastélyútvonalak ismertetése, valamint a kiemelkedő műemlékek bemutatása szerepel majd. További tervek: műhely- és szemináriumi sorozat, valamint az országok közötti ismeretátadás (meg)szervezése.
Célok: A szóban forgó projekt célja a Duna-Rajna térség egyedülálló kulturális örökségének megóvása és újjáélesztése a kiválasztott európai célrégiókban található kastélyok alapos elemzése révén.
PROJEKTVEZETŐ:
EUROPAEISCHES BURGENINSTITUT (EBI), DBV, E.V., DE
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-OESTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFT (AT) - Társszerv.
-MISKOLCI EGYETEM (HU) - Társszerv.
-BURGEN, SCHLOESSER ALTERTUEMER RHEINLAND- PFALZ (DE) - Partner
-DEUTSCHE BURGENVEREINIGUNG (DE) - Partner
-FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITAET JENA (DE) - Partner
-INSITUT FUER GESCHICHTLICHE LANDESKUNDE DER UNIVERSITAET MAINZ (DE) - Partner
-LANDESAMT FUER DENKMALPFLEGE RHEINLAND- PFALZ (DE) - Partner
-OTTO-FRIEDRICH-UNIVERSITAET BAMBERG (DE) - Partner
-PHILIPPS UNIVERSITAET MARBURG (DE) - Partner
-RHEINISCHER VEREIN FUER DENKMALPFLEGE UND LANDSCHAFTSSCHUTZ (DE) - Partner
-RHEINISCHES AMT FUER BODENDENKMALPFLEGE (DE) - Partner
-VERBANDSGEMEINDE BRAUBACH (DE) - Partner
Közösségi támogatás: 84.311,00 euró


28) Kőszobrászok vándorlása és motívumok átvétele a középkori Európában
Főszervező országa: Németország
Résztvevők: FR-HU
Projekt időtartama: 2004. 05. 01. - 2005. 04. 30.
Leírás: A projekt művészettörténeti kutatásokat foglal magába, valamint képzési és továbbképzési lehetőséget biztosít a jövő kőfaragói számára. A kezdeményezés első lépése a közös restaurálási koncepció kidolgozása. Ezt követően csere- és képzési programokat szerveznek a résztvevő országokból érkező kőfaragók számára, akik együtt dolgoznak majd az épület kiválasztott részeinek restaurálásán. A restaurálási munkálatok eredményét nyilvános rendezvény keretében a nagyközönség számára is bemutatják.
Célok: A tervezett projekt kettős célt hordoz magában: egyrészt célja megérteni a középkori kézműves hagyományok szélesebb európai összefüggéseit és megismertetni azokat a nagyközönséggel; továbbá elősegíteni az ezzel kapcsolatos ismeretek és tapasztalatok partnerek közötti cseréjét, ezáltal megőrizve a kézműves hagyományokat és megkönnyítve azok átültetését a modern restaurálás gyakorlatába.
PROJEKTVEZETŐ:
BISCHOEFLICHE DOTATION MAINZ-DOMBAUAMT, DE
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-ÉPÍTŐIPARI ÉS DÍSZÍTŐMŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA (HU) - Társszerv.
-LYCEE PROFESSIONEL DE QUINTIN (FR) - Társszerv.
-ASSOCIATION OF BUILDING CRAFT AND DESIGN (DE) - Partner
-EUROPAEISCHE VEREINIGUNG DER DOM-, MUENSTER- UND HUETTENBAUMEISTER (DE) -
Partner
-KŐFARAGÓ ÉS MŰKŐKÉSZÍTŐ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETE (HU) - Partner
Közösségi támogatás: 98.325,50 euró


31) Reach Up!
Főszervező országa: Lengyelország
Résztvevők: AT-DE-ES-HU-IT-UK
Projekt időtartama: 2004. 08. 01. - 2005. 07. 31.
Leírás: A projekt három területen végzi a fiatalok kulturális örökségének feltárását, újrafelfedezését, dokumentálását és terjesztését: a játék, a képzőművészetek valamint a protest-irodalom témájában. Ennek érdekében utazó kulturális műhelyt indítanak a korábbi Kelet és Nyugat 5 országán átívelve, összekötve a földrész egyes szerkezetileg legelmaradottabb peremterületeit.
Az utazás során Kulturális Örökség sátrakat állítanak fel.
Célok: A Reach Up! elnevezésű utazó kiállítás arra próbálja meg ösztönözni az eltérő társadalmi és tanulmányi háttérrel rendelkező fiatalokat, hogy vegyenek részt közös kulturális örökségünk határokon túlnyúló feltárásában.
PROJEKTVEZETŐ:
OSRODEK KOLONIJNY "JAGODKA", PL
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-BIOSKOP E.V. (DE) - Társszerv.
-CIFAES - MUNICIPIO ECOLOGICO AMAUYELAS (ES) - Társszerv.
-EREWHON ASSOCIAZIONE CULTRALE (IT) - Társszerv.
-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER EUROPÄISCHEN KOOPERATIVE E.V. (DE) - Társszerv.
-INTERNATIONALES WOHN- UND KULTURPROJEKT E.V. (DE) - Társszerv.
-OBLONG CREATIVE RESOURCE CENTRE (UK) - Társszerv.
-RADIO FABRIK (AT) - Társszerv.
-RÜGYECSKÉK - EMBER-ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY (HU) - Társszerv.
-STADT SOLTAU- NORDDEUTSCHES SPEILZEUGMUSEUM (DE) - Társszerv.
-8. GEMEINSAM LEBEN E.V. (DE) - Partner
-ACADEMY OF FINE ARTS, WALLPAINTING DEP. WARSAW (PL) - Partner
-COLLEGIUM EUROPEUM (PL) - Partner
-GMINA STEGNA (PL) - Partner
-GS STEGNA (PL) - Partner
-MIEJSKI ZESPOL PROFILAKTYKI TERAPII I UZALEZNIEN, MZ PIT (PL) - Partner
-MLYN (PL) - Partner
-PAN- SNS (PL) - Partner
-POLSKI ZWIAZEK BEZROBOTYNCH ODDZIAL W ELKU (PL) - Partner
-ZWIAZEK STUDENTOW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (PL) - Partner
Közösségi támogatás: 125.840,55 euró


37) Bányaemlékek és kulturális identitások Európában
Főszervező országa: Franciaország
Résztvevők: BE-HU-LU
Projekt időtartama: 2004. 06. 01. - 2005. 05. 31.
Leírás:  Développement d'une réflexion européenne sur la mémoire des activités mini?res et sur leur héritage culturel commun dans l'évolution des identités régionales.
A közös munkák négy nagy témakörre oszthatók: a bánya és környezete; a bánya az irodalomban és a népmesékben, illetve a hagyományok és az örökölt tudás tükrében; az egyes közösségek integrációja: a nők helyzete és társadalmi szerepe a bányászkultúrában és a bánya társadalmi szervezetében.
Tevékenységek: információgyűjtés és -osztályozás, az eredmények bemutatása, átadása szakembereknek és a kulturális szervezeteknek, az információterjesztés eszközeinek létrehozása (weboldal, dokumentumfilm, kiállítás, hatnyelvű ismertetőfüzet).
Célok: - hozzájárulni a bányászati kulturális örökség védelmével foglalkozó szakemberek szakmai ismereteinek bővítéséhez
- kölcsönösen többet megtudni egymás kulturális örökségéről, annak felhasználási lehetőségeiről
- javítani az európai nagyközönség és a kutatók hozzáférését eme kulturális örökségi terület értékeihez
PROJEKTVEZETŐ:
COMMUNES EUROPÉENNES DU VAR, FR
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-A.I.S. SITE DU BOIS CAZIER, ASBL (BE) - Társszerv.
-CENTRE D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES EUROPÉENNES (LU) - Társszerv.
-KÖZPONTI BÁNYÁSZATI MÚZEUM, SOPRON (HU) - Társszerv.
-ACADEMIA ROMÂNA-INSTITUTUL DE ETNOGRAFIE SI FOLKLOR (RO) - Partner
-ASSOCIATION MINES ET INDUSTRIES DE PROVENCE (FR) - Partner
-INSTITUT D'ÉTUDE DE L'IMMIGRATION (LU) - Partner
-MUSÉE DE LA MINE DE GRÉASQUE (FR) - Partner
-MUSÉE NATIONAL DE LA MINE, RUMELANGE (LU) - Partner
-MUZEUM ZUP KRAKOWSKICH (PL) - Partner
-RADSTOCK & DISTRICT MUSEUM (UK) - Partner
-UNIVERSITY OF BATH (UK) - Partner
-UNIVERSITÉ DE PROVENCE, AIX-MARSEILLE I (FR) - Partner
-VILLE DE COGOLIN (FR) - Partner
-VILLE DE GARDANNE (FR) - Partner
-VILLE DE LA LONDE (FR) - Partner
-VILLE DE LE PRADET (FR) - Partner
-VILLE DE TOURVES (FR) - Partner
Közösségi támogatás: 89.210,00 euró


39) A bonchidai Bánffy-kastély felújítása, Románia
Főszervező országa: Románia
Résztvevők: HU-UK
Projekt időtartama: 2004. 05. 01. - 2005. 05. 01.
Leírás: A projekt részét képzi a Bánffy-kastély részleges felújítása, Nemzetközi Épített Örökség Megőrzési Oktatóközpont létrehozása, valamint a kastély körül található védett terület felújítása, az Épített Örökség Megőrzési Oktatóprogram 2004 létrehozása, az információk terjesztése, a tudás és tapasztalatok cseréje, egy vándorkiállítás, valamint a Bonchidai Kulturális Napok megszervezése.
Célok: A projekt célja a Bánffy-kastély részleges restaurálása, valamint egy szakemberekből és mesteremberekből álló csoport létrehozása, akik tapasztalatára alapozva országos műemlékvédelmi stratégiát lehet kidolgozni Romániában, továbbá cél a mesteremberek és a szakértők közötti kommunikáció elősegítése, a közvetlen ismeret- és információcsere biztosítása a résztvevő országok között, valamint a közösség fejlesztése a felújítás, a helyi foglalkoztatás és a kulturális létesítmények javítása révén.
PROJEKTVEZETŐ:
TRANSYLVANIA TRUST FOUNDATION, RO
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-INSTITUTE OF HISTORIC BUILDING CONSERVATION (UK) - Társszerv.
-KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL (HU) - Társszerv.
-ANGHEL SALIGNY CONSTRUCTION SCHOOL (RO) - Partner
-BRITISH COUNCIL - ROUMANIA (RO) - Partner
-BRITISH COUNCIL - SOUTH EAST EUROPE (UK) - Partner
-LOCAL COUNCIL BONTIDA (RO) - Partner
-MINISTRY OF CULTURE + RELIGIOUS AFFAIRS OF ROMANIA (RO) - Partner
-OXFORD BROOKS UNIVERSITY (UK) - Partner
-TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ (RO) - Partner
-UNIVERSITY OF BUDAPEST (HU) - Partner
-UTILITAS (RO) - Partner
Közösségi támogatás: 84.999,69 euró


45) STEP-Szent Tamás Oktatási Projekt: Az európai kultúra gyökereinek újrafelfedezése
Főszervező országa: Olaszország
Résztvevők: ES-HU
Projekt időtartama: 2004. 11. 10. - 2005. 11. 10.
Leírás: Weboldal készítése, amelyen elérhetők Aquinói Szent Tamás jogi értekezései, valamint ezekkel kapcsolatos tanulmányok olasz, angol, spanyol, magyar és latin nyelven. A tanulmányok megírására az etika, a jogfilozófia és a politikaelmélet legkiválóbb tudósai kerülnek felkérésre.
Célok: A politikai közösség alapjairól, az erkölcs és a jog összefüggéseiről, valamint az európai kulturális örökségről szóló kulturális vita erősítése és gazdagítása Aquinói Tamás írásainak alapján.
PROJEKTVEZETŐ:
ASSOCIAZIONE ARCES, IT
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM (HU) - Társszerv.
-UNIVERSITY DE NAVARRA (ES) - Társszerv.
Közösségi támogatás: 148.178,40 euró


48) Nemzetközi házfesztivál: "Isten, az Ördög és az Építész"
Főszervező országa: Franciaország
Résztvevők: DE-FR-HU
Projekt időtartama: 2004. 04. 16. - 2004. 10. 17.
Leírás:  Szabadtéri, időszakos kiállítási területet hoznak létre a résztvevő országok szakemberei, építészhallgatói, építőipari szakmákat tanulói részvételével.
Célok: közös gondolkodás, tapasztalatcsere, kulturális együttműködés egy közös projekt során, melynek háttere az építészeti alkotómunka szimbólumrendszere (szakrális dimenzió).
PROJEKTVEZETŐ:
ASSOCIATION DE L'ECOMUSEE D'ALSACE, FR
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-ECOLE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG (FR) - Társszerv.
-FACHHOCHSCHULE HOCHSCHULE FUR TECHNIK STUTTGART (DE) - Társszerv.
-KÓS KÁROLY TÁRSASÁG (HU) - Társszerv.
Közösségi támogatás: 143.025,30 euró


62) Fazekasság - a tűzben születő idill. Érzéki élmény és az identitás felépítése
Főszervező országa: Ausztria
Résztvevők: HU-SK
Projekt időtartama: 2004. 05. 01. - 2005. 04. 30.
Leírás: Kutatómunka, egy vándorkiállítás koncepciójának kidolgozása és megvalósítása
egyéb tevékenységek: műhelyek, bentlakó művészek, konferencia-sorozat, kiállítási katalógus (3 nyelven)
Célok: - állandó együttműködés kialakítása a szomszédos országok megfelelő tudományos intézményei között
- kulturális párbeszéd
PROJEKTVEZETŐ:
ETHNOGRAPHISCHES MUSEUM SCHLOSS KITTSEE, AT
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-SAVARIA MÚZEUM (HU) - Társszerv.
-SLOVENSKE NARODNE MUZEUM MARTIN (SK) - Társszerv.
-BURGENLAND TOURISMUS (AT) - Partner
-BURGENLÄNDISCHE FORSCHUNGSGESELLSCHAFT (AT) - Partner
-BURGENLÄNDSICHES LANDESMUSEUM (AT) - Partner
-NÉPRAJZI MÚZEUM, BUDAPEST (HU) - Partner
-HISTORISCHES MUSEUM DES SLOWAKISCHEN NATIONALMUSEUMS (SK) - Partner
-LANDESFACHSCHULE FÜR KERAMIK UND OFENSETZER (AT) - Partner
-MUSEUM FÜR ANGEWANDTE KUNST (AT) - Partner
-VEREIN KERAMIKLAND BURGERLAND (AT) - Partner
-ÖSTERREICHISCHES MUSEUM FÜR VOLKSKUNDE (AT) - Partner
Közösségi támogatás: 99.750,00 euró


68) PADD - Pszichoanalitikai dokumentum-adatbázis
Főszervező országa: Ausztria
Résztvevők: HU-UK
Projekt időtartama: 2004. 10. 01. - 2005. 09. 30.
Leírás: A projekt keretében európai szintű internetes katalógus és tudás-adatbázis kerül összeállításra, amely felhasználóbarát internetes oldalon mutatja be a pszichoanalízis történetének Sigmund Freud és más pszichoanalitikusok által írott elsődleges forrásait. Az adatbázis katalógus formájában érhető majd el, ahol az egyes dokumentumok mellett illusztrációként a digitalizált eredeti dokumentum is szerepel. Az oldalon helyet kapnak a pszichoanalitikusok életművével kapcsolatos információk, valamint a másodlagos és elsődleges szakirodalomra vonatkozó kiterjedt bibliográfiák is.
Célok: A cél oktatási segédeszköz és "nyílt tér" létrehozása, amely felhívja a figyelmet a kapcsolódó témákban rendezett kiállításokra és tudományos projektekre is. Az internetes oldalon a források egységes és könnyen elérhető formában kerülnek összegyűjtésre és bemutatásra, ezáltal az általános természet- és társadalomtudomány-történeti összefüggésekre is ráirányul a figyelem. A PADD az európai önazonosságnak és szellemi örökségnek ezt a rendkívül fontos elemét szolgálja oly módon, hogy megőrzi, integrálja és hozzáférhetővé teszi azt.
PROJEKTVEZETŐ:
SIGMUND-FREUD-PRIVATSTIFTUNG, AT
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-FERENCZI SÁNDOR EGYESÜLET (HU) - Társszerv.
-THE WELLCOME TRUST (UK) - Társszerv.
-FREUD MUSEUM (UK) - Partner
-PROJEKT "FREUD DIGITAL" (DE) - Partner
Közösségi támogatás: 67.390,00 euró


76) Történelmi kocsik a digitális sztrádán
Főszervező országa: Hollandia
Résztvevők: AT-PT
Projekt időtartama: 2004. 09. 01. - 2005. 08. 31.
Leírás: Internetes portál létrehozása, amely kapcsolódni fog a projektben résztvevő három kocsimúzeum oldalaihoz. Az oldalon megtalálhatók lesznek a járművekkel kapcsolatos információk, lehetővé válik az információcsere, továbbá ösztönzést jelent a nagyközönségnek, hogy ellátogasson a múzeumokba. Az internetes oldal támogatására katalógus kerül kiadásra.
Célok: A projekt az internet segítségével hálózatot kíván létrehozni, és fel kívánja hívni a nagyközönség figyelmét a kocsi történetének fontosságára és szépségére. A projekt célja továbbá a szakismeretek terjesztése, illetve a legjobban bevált gyakorlatok használatának ösztönzése a történelmi kocsigyűjtemények megőrzése, restaurálása és bemutatása terén.
PROJEKTVEZETŐ:
NATIONAAL RIJTUIGMUSEUM, NL
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-MUSEU NACIONAL DOS COCHES (PT) - Társszerv.
-MUSEUM WAGENBURG (AT) - Társszerv.
-KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM, BUDAPEST (HU) - Partner
-MUZEUM- ZAMEK W LANCUCIE (PL) - Partner
Közösségi támogatás: 50.000,00 euró


81) EuroWart "Hangról hangra"
Főszervező országa: Ausztria
Résztvevők: HU-SK
Projekt időtartama: 2004. 04. 16. - 2005. 03. 31.
Leírás: A pannon régió dalainak kutatása és modern feldolgozása. A feldolgozások ismert osztrák popzenészek irányítása alatt működő zenekar előadásában készülnek. A pannon térség zenéjének kutatását követően a résztvevő kulturális intézmények a zenei kultúra és hagyomány hasonlóságainak kutatásán dolgoznak majd. Az összegyűjtött anyagot a híres karmester, Christian Kolonvits dolgozza fel, majd a dalokat az általa vezényelt, a résztvevő országokból érkező zenészekből álló zenekar adja elő.
Célok: A projekt legfőbb céljkitűzése a pannon régió kulturális örökségének összegyűjtése. A projekt összehozza továbbá a korábban a vasfüggöny által elválasztott embereket, ami segít barátságokat kötni és lebontani az előítéleteket.
PROJEKTVEZETŐ:
VEREIN EUROWART, AT
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-KULTURHAUS DUBRAVKA (SK) - Társszerv.
-SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA (HU) - Társszerv.
-ENSEMBLE TRIFFNIX HORNS (AT) - Partner
-KROATISCHE KULTURABTEILUNG DES ORF (AT) - Partner
-KURIER (AT) - Partner
-MUSIKHOCHSCHULE - GRAZ (AT) - Partner
-MUSIKHOCHSCHULE WIEN (AT) - Partner
-ORF BURGENLAND (AT) - Partner
-SAVARIA MÚZEUM (HU) - Partner
-SLOWAK ACADEMY OF SCIENCE (SK) - Partner
-UNGARISCHE KULTURINSTITUT OBERWART (AT) - Partner
Közösségi támogatás: 150.000,00 euró


Előadóművészetek: 4 magyar vonatkozású projekt

6) A gesztusok az európai kulturális örökségben
Főszervező országa: Olaszország
Résztvevők: ES-GR-IT-SI- UK
Projekt időtartama: 2004. 06. 24. - 2005. 06. 23.
Leírás: A projekt a természetes gesztusok kutatásával foglalkozik, beleértve annak kulturális-művészeti kifejeződését a fizikaitól az elektronikus művészetekig. A projekt kiterjed az alábbiakra:
1) A gesztusok: tanulmányok, találkozók, konferenciák
2) A gesztusok családfája
3) A gesztus a fizikai és az elektronikus művészetekben
4) Az ősi gesztus és a modern gesztus a képzőművészetben (kiállítási projekt)
5) A táncban kifejezett gesztus (műhelyek, előadások és új produkciók)
6) A gesztus a filmen és a színházban
7) Vezetés és kommunikáció
Célok: A mozdulatra vonatkozó európai kutatások fejlődésének elemzése és mozdulat-katalógus összeállítása a hatalmas európai kulturális örökség meghatározása és értékelése érdekében;
a fiatal művészek kreativitásának ösztönzése; a kulturális megismerés elterjedésének elősegítése, valamint az új technológiák kommunikatív hatásának köszönhetően a nagyközönség figyelmének ráirányítása a kérdéskörre;
az európai mozdulat-örökséggel kapcsolatos közös európai mátrix meghatározása, amely segít tisztázni az egyes emberek számára saját identitásukat.
PROJEKTVEZETŐ:
FONDAZIONE FABBRICA EUROPE PER LE ARTI CONTEMPORANEE, IT
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-ARTEFACTORY (IT) - Társszerv.
-CHAPTER CARDIFF LTD (UK) - Társszerv.
-INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA (ES) - Társszerv.
-OXYMORON (GR) - Társszerv.
-ZAVOD MUSEUM (SI) - Társszerv.
-AMOS/UNIVERSITA PARIS 8 (FR) - Partner
-ARTIMAGE (AT) - Partner
-CIE MICHELE ANNE DE MEY (BE) - Partner
-CIE MULLERAS (FR) - Partner
-COMUNE DI FIRENZE (IT) - Partner
-JO STROMGREN KOMPANI (NO) - Partner
-KLAPSTUK (BE) - Partner
-MU SZÍNHÁZ (HU) - Partner
-OLOF DANCE COMPANY (IS) - Partner
-PROVINCIA DI FIRENZE (IT) - Partner
-REGIONE TOSCANA (IT) - Partner
-SCHAUSPIELTHEATER (DE) - Partner
-TANZ FABRIK (DE) - Partner
-TEATERMASKINEN EK.FOR (SE) - Partner
Közösségi támogatás: 149.596,12 euró


18) Határokon átnyúló hang-hidak
Főszervező országa: Magyarország
Résztvevők: AT-SK
Projekt időtartama: 2004. 04. 15. - 2005. 01. 15.
Leírás: új zenei fesztiválok Szlovákiában, Ausztriában és Magyarországon (koncertek, non-stop fesztiválközpont, műhelyek, zenei összeállítás)
Célok: - az Európában és saját országaikban a modern zene emblematikus alakjainak számító zenészek bemutatása
- alkalmat teremteni a zenészek számára, hogy szokatlan zenéjüket és elképzeléseiket szélesebb körben is megismertethessék
- új zenei fesztiválhálózat létrehozása
PROJEKTVEZETŐ:
ULTRAHANG ALAPÍTVÁNY, HU
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-ATRAKT ART (SK) - Társszerv.
-SKUG-ZEITSCHRIFT FÜR KULTUR (AT) - Társszerv.
Közösségi támogatás: 50.400,00 euró


21) Európai Tánckaraván
Főszervező országa: Magyarország
Résztvevők: CY-ES-FI-GR-IT-PL-RO
Projekt időtartama:23/10/2004 - 23/10/2005
Leírás: A Professzionális Táncszínházi Koprodukció európai terjesztése nemzetiségi kisebbségek részvételével: koreográfia, internetes oldal
Célok: - az előadóművészek valamint az európai közönség közös kulturális örökségének jobb megismertetése
- a különböző nemzetek népművészeti örökségének védelme, függetlenül az adott társadalomban jelen lévő társadalmi különbségektől.
PROJEKTVEZETŐ:
BM DUNA MŰVÉSZEGYÜTTES, HU
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-AKRAGAS FOLK DANCE GROUP (IT) - Társszerv.
-FOLK MUSIC FESTIVAL KAUSTINEN (FI) - Társszerv.
-HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES (RO) - Társszerv.
-HELLENIC CENTRE FOR FOLK STUDIES (GR) - Társszerv.
-INSTITUTO EUROPEO PARA LA PROMOCION DEL FOLKLORE Y LA DANZA (ES) - Társszerv.
-PISSOURI FOLKLORE ASSOCIATION (CY) - Társszerv.
-UNIWERSYTET MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ (PL) - Társszerv.
-GERNYESZEG GYPSY TRADITIONAL DANCE ENSEMBLE (RO) - Partner
-HAGYOMÁNYOK HÁZA, BUDAPEST (HU) - Partner
-KULTOBIN (SK) - Partner
-VESELAVA DANCE ENSEMBLE (LV) - Partner
-VILLACH DANCE ENSEMBLE (AT) - Partner
Közösségi támogatás: 135.000,00 euró


22) e-Agora
Főszervező országa: Cseh Köztársaság
Résztvevők: CZ-FR-SI
Projekt időtartama: 2004. 04. 20. - 2005. 03. 20.
Leírás: Virtuális platform formabontó produkciók és előadások számára az előadóművészetekben
Célok: - az európai kulturális központok és művészeti közösségek összekapcsolására
- új eszközök és kifejezési formák kidolgozása a kísérletező művészek számára
- kísérletek ösztönzése a hibrid díszlettechnika és az interaktív előadás területén
- a művészek és kulturális szereplők mobilitásának elősegítése
- az eredmények nemzetközi terjesztése nyilvános rendezvényeken (fesztiválokon, iskolai műhelyeken, konferenciákon)
PROJEKTVEZETŐ:
CENTRE OF INDEPENDANT CULTURE, PALAC AKROPOLIS, A.S., CZ
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-ASSOCIATION FOR CULTURE AND EDUCATION KIBLA (SI) - Társszerv.
-CIANT - INTERNATIONAL CENTRE FOR ART AND NEW TECHNOLOGY IN PRAGUE (CZ) - Társszerv.
-CICV (FR) - Társszerv.
-LIBAT (FR) - Társszerv.
-BURYZONE (SK) - Partner
- C3 KULTURÁLIS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT ALAPÍTVÁNY (HU) - Partner
-CIBE@ART (ES) - Partner
-CYPRES - CENTRE INTERCULTUREL DE PRATIQUES, RECHERCHES & ECHANGES TRANS (FR) -
Partner
-EUROCONNECTION 2004 (F, CZ, HU, P) (FR) - Partner
-FOURNOS NEW ART AND TECHNOLOGIES CENTER (GR) - Partner
-FRINGE (IT) - Partner
-INSTITUT FRANÇAIS DE PRAGUE (FR) - Partner
-JANACEK'S ACADEMY OF MUSIC ARTS IN BRNO (RC) - Partner
-L.O.E.I.L. (FR) - Partner
-MIDE - MUSEO INTERNACIONAL DE ELECTROGRAFIA (ES) - Partner
-NATIONAL ACADEMY OF PERFORMING ARTS, PRAGUE (RC) - Partner
-STEIM (NL) - Partner
-THEATRE FESTIVAL "4 DAYS IN MOUVEMENT" (RC) - Partner
-THEATRE FESTIVAL OSTROV KOLIN (RC) - Partner
-WIMBLEDON SCHOOL OF ART (UK) - Partner
Közösségi támogatás: 149.994,00 euró


Vizuális művészetek témakör: 4 magyar vonatkozású pályázat


2) Fény>
Főszervező országa: Ausztria
Résztvevők: HU-NL
Projekt időtartama: 2004. 09. 15. - 2005. 09. 15.
Leírás: Egy kétévente megrendezett fórum második "felvonása": viták, művészeti bemutató, szakmai előadások, interdiszciplináris véleménycserék az optikai és opto-akusztikus médiumok megjelenéséről, fejlődéséről, hatásairól a múltban, jelenben, jövőben (publikációk, kiállítások, szemináriumok, szimpózium, DVD)
Célok: - bátorítani az opto-akusztikus média jelenségeivel foglalkozó művészeti és tudományos párbeszédet
- hozzájárulni a média demokratizálásához
PROJEKTVEZETŐ:
AFTER IMAGE PRODUCTIONS, AT
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-C3 - KULTURÁLIS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT ALAPÍTVÁNY (HU) - Társszerv.
-FILMMUSEUM (NL) - Társszerv.
-GOETHE INSTITUT ATHEN (DE) - Partner
-MUNICIPALITY OF AEGINA (GR) - Partner
-SIXPACKFILM (AT) - Partner
-UNIVERSITY OF BRISTOL (GB) - Partner
-UNIVERSITY OF DUNDEE (GB) - Partner
-UNIVERSITY OF LODZ (PL) - Partner
-UNIVERSITÄT SALZBURG (AT) - Partner
Közösségi támogatás: 150.000,00 euró


6) Lakóhelyek megváltoztatása, közösségek feltalálása, városépítés: a művészet hivatásossá válik
Főszervező országa: Németország
Résztvevők: NL-SE-UK
Projekt időtartama: 2004. 05. 01. - 2005. 01. 31.
Leírás:  A projekt AZ európai város kérdését kívánja előtérbe helyezni kutatás és szakmai kapcsolatok kialakítása révén: a vizsgálatok tárgya a középkori eredetű európai kisváros, melyet a XIX. század ipara átalakított, az utóbbi években pedig hatalmas gazdasági változásokon ment keresztül. A projektben szakmai városlátogatások, konferencia-sorozat, kiállítás, szakmai kerekasztal, weboldal létrehozása szerepel.
Célok: - megmutatni, hogy a művészi gondolkodásmód és alkotótevékenység integrálása az európai városok fejlesztésébe és tervezésébe a jövő építésének meghatározó eszköze
- létrehozni egy európai szakmai és művész-hálózatot
- bevonni a különféle érdekcsoportokat és az európai polgárokat a művészeti projektek létrehozásába, végrehajtásába
PROJEKTVEZETŐ:
GESELLSCHAFT FÜR AKTUELLE KUNST, DE
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-ART IN PARTNERSHIP EDINGBURGH (UK) - Társszerv.
-GEMEENTE UTRECHT (NL) - Társszerv.
-KONSTHÖGSKOLAN MALMÖ (SE) - Társszerv.
-ARCHITOP (DE) - Partner
-CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO CAAC, SEVILLA (ES) - Partner
-DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCHDIENST (DE) - Partner
-DUNDEE CENTER FOR CONTEMPORARY ARTS (UK) - Partner
-HINTS INSTITUTE FOR PUBLIC ARTS (HU) - Partner
-HOCHSCHULE FÜR KÜNSTE BREMEN (DE) - Partner
-LAZNIA - CENTRE FOR CONTEMPORARY ART, GDANSK (PL) - Partner
-STICHTING KUNST EN OPENBARE RUIMTE (NL) - Partner
-UNIVERSITÄT BREMEN (DE) - Partner
Közösségi támogatás: 143.000,00 euró


7) A nyilvánosság megvalósítása - Politika a politika utáni korban
Főszervező országa: Németország
Résztvevők: AT-HU-IT
Projekt időtartama: 2004. 04. 15. - 2005. 03. 21.
Leírás: A résztvevő városokban megrendezendő három kiállításból álló sorozat, média-installációkból álló nemzetközi verseny, adatbázis-alapú internetes oldal, valamint publikáció német, angol és francia nyelven.
Célok: A kiállítás az alábbi kérdésekkel foglalkozik: Hogyan mobilizálhatók az emberek, hogy összegyűljenek és véleményt alkossanak? Mire van szükségünk napjainkban ahhoz, hogy összetett valóságunk vitatott kérdéseit kezelni tudjuk? A nyilvánosság megvalósítása című kiállítás arra a kérdésre keresi a választ, hogy a mai társadalomban hogyan lehet döntéseket hozni sokat vitatott kérdésekben annak ellenére, hogy döntéseink hosszú távú következményeit sokszor még a szakértők sem képesek megjósolni.
PROJEKTVEZETŐ:
ZENTRUM FÜR KUNST UND MEDIEN (ZKM)
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-C3 - KULTURÁLIS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT ALAPÍTVÁNY (HU) - Társszerv.
-FONDAZIONE CINI (IT) - Társszerv.
-NEUE GALERIE GRAZ (AT) - Társszerv.
-ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES (FR) - Partner
-FH KARLSRUHE (DE) - Partner
-MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR WISSENSCHAFTSGESCHICHTE (DE) - Partner
-PITT RIVERS MUSEUM (UK) - Partner
-THE LONDON SCHOOL OF ECONOMICS (UK) - Partner
-UNIVERSITY OF AMSTERDAM (NL) - Partner
-UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (UK) - Partner
-UNIVERSITÄT KARLSRUHE (DE) - Partner
Közösségi támogatás: 98.300,86 euró


10) Hangosan és tisztán
Főszervező országa: Hollandia
Résztvevők: DE-HU
Projekt időtartama: 2004. 07. 01. - 2005. 07. 01.
Leírás: Művészek, zenészek/zeneszerzők és reklámügynökségek közötti együttműködés. Az együttműködésben való részvételre öt különböző trió került felkérésre. A művek bemutatása a szervezőintézményekben valamint egyéb helyszíneken történik majd (külső plazmaképernyőkön).
Célok: A reklám és a művészet vizuális kultúrája közötti különbségek kutatása - a zenéből kiindulva.
PROJEKTVEZETŐ:
BIFRONS FOUNDATIONS, NL
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-LUDWIG MUSEUM, KOLN (DE) - Társszerv.
-TRAFÓ -KORTÁRS MŰVÉSZETEK HÁZA (HU) - Társszerv.
Közösségi támogatás: 124.023,13 euró


A Kulturális örökség harmadik országokban témakörben támogatott egyéves együttműködési projektek: 1 magyar vonatkozású pályázat


4) "A gyógyítás művészete" Afrikában
Főszervező országa: Belgium
Résztvevők: HU-PT
Projekt időtartama: 2004. 09. 01. - 2005. 08. 30.
Leírás:  Teljes cím: "A gyógyítás művészete" Afrikában. Hagyomány és modernitás között: az anyagi és immateriális kulturális örökség számbavétele.
A dakari Afrikai Művészetek Múzeuma kiállított és raktáron lévő gyűjteményeinek számbavétele; a népi gyógyászattal foglalkozó pilot-program (a gyógyítás művészetével kapcsolatos afrikai szájhagyományt összegyűjtő adatbázis elkészítése); a munkatársak szakmai továbbképzése a leltározás és a kutatómunka elvégzéséhez; tematikus kiállítások szervezése és oktatási anyagok létrehozása; kutatás kölünböző területeken: ikonográfiai tanulmányok, a hagyományos gyógyítás szerepe az egészségügyi rendszerekben...
Célok: - az afrikai kultúrát keresztmetszetben vizsgáló módszertani megközelítés kifejlesztése, a közös kulturális gyökerek megtalálására
- példaértékűvé fejleszteni "A gyógyítás művészete"  projektet mind a szájhagyománnyal (szellemi örökség) mind a művészeti hagyományokkal (anyagi örökség) kapcsolatosan
- hozzájárulni az afrikai művészeti gyűjtemények jobb megismertetéséhez
- elősegíteni az Afrika és az Európai Unió közötti együttműködést
PROJEKTVEZETŐ:
FONDATION POUR L'ART, LA CULTURE ET LA MÉDECINE ASBL, BE
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM (HU) - Társszerv.
-SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA (PT) - Társszerv.
-ASSOCIAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE NAMPULA (MZ) - Partner
-INSTITUT FONDAMENTAL D'AFRIQUE NOIRE, MUSÉE D'ART AFRICAIN (SN) - Partner
Közösségi támogatás: 150.000,00 euró


Támogatott egyéves együttműködési projektek az irodalom, könyvek, olvasáskultúra népszerűsítése témakörben: 2 magyar vonatkozású pályázat


2) EU-könyvek: A könyv története és az olvasás népszerűsítése az európai fiatalok körében
Főszervező országa: Olaszország
Résztvevők: BE-EE-ES-FR-IE-IT-LV-PT
Projekt időtartama: 2004. 11. 10. - 2005. 11. 9.
Leírás: A projekt célja egy együttműködő hálózat létrehozni a résztvevő országok közkönyvtárai között annak érdekében, hogy a könyv és az olvasás története népszerűsítésre kerüljön az európai fiatalok között, továbbá abból a célból, hogy a különböző területek szakemberei továbbképzési lehetőséghez jussanak. A tevékenységekbe beletartozik a multimédiás kiadványok megjelentetése, kiállítások, műhelyek és tapasztalatcserék szervezése, továbbá egyaránt a szakemberek és a nagyközönség számára szervezett zárókonferencia.
Célok: A projekt célja a könyv, mint tanulási eszköz szerepének és jelentőségének népszerűsítése, a könyv és az olvasás történetének, valamint az európai kultúrában játszott szerepének hangsúlyozása, a közkönyvtárak szerepének fenntartása, az együttműködés és a szakmai tapasztalatcsere ösztönzése a könyvek és az olvasás területén működő szereplők és intézmények körében, továbbá a fiatalok figyelmének felhívása a helyi oktatási intézmények közül a közkönyvtárak nyújtotta lehetőségekre.
PROJEKTVEZETŐ:
PROVINCIA DI BELLUNO, IT
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-BIBLIOTECA NAZIONALE PORTOGALLO (PT) - Társszerv.
-BIBLIOTHEQUE ROYALE DE BELGIQUE (BE) - Társszerv.
-CENTRE DE CONSERVATION DU LIVRE (FR) - Társszerv.
-COMARCA DE BAGES (ES) - Társszerv.
-COMUNE DI BELLUNO (IT) - Társszerv.
-COMUNE DI MAROSTICA (IT) - Társszerv.
-COMUNE DI PADOVA (IT) - Társszerv.
-MAYO COUNTY LIBRARY (IE) - Társszerv.
-NATIONAL LIBRARY OF ESTONIA (EE) - Társszerv.
-NATIONAL LIBRARY OF LATVIA (LV) - Társszerv.
-REGIONE DEL VENETO (IT) - Társszerv.
-TALLINN CENTRAL LIBRARY (EE) - Társszerv.
-BIBLIOTECA CIVICA DI MANOSQUE (FR) - Partner
-BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA DI VENEZIA B.N.M. (IT) - Partner
-ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR (HU) - Partner
-TIPOTECA ITALIANA MUSEO DEL CARATTERE E DELLA TIPOGRAFIA DI CORNUNDA (IT) - Autre
Part.
Közösségi támogatás: 115.429,14 euró


5) Virtuális könyvtár
Főszervező országa: AUSTRIA
Résztvevők: FR-HU
Projekt időtartama: 1/09/2004 - 1/09/2005
Leírás: A Virtuális Könyvtár a könyvklubok klasszikus ötletét újítja fel, és új interaktív fórumot biztosít a virtuális olvasóközönség számára. A Virtuális könyvtár szakemberek által írott könyvkritikákat és ajánlásokat tartalmaz, a Fotobot olvasógaléria pedig lehetővé teszi majd, hogy az olvasók saját képeiket feltöltsék a könyvtárba.  Ezenfelül egy olvasógaléria is áll majd az olvasók rendelkezésére, hogy saját kritikáikat megosszák másokkal.
Célok: A Virtuális könyvtár egy hosszú távú erőfeszítés a széles körű nyilvánosság elérésére, végső célja pedig egy felismerhetően európai gondolkodásmódot tükröző európai olvasási kultúra kialakítására.
PROJEKTVEZETŐ:
PILGERN & SURFEN MELK (P&SM), AT
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-COLLEGIUM BUDAPEST (HU) - Társszerv.
-UNIVERSITE DE PARIS III (FR) - Társszerv.
-CALC SEVILLA (ES) - Partner
-CALC TURIN (IT) - Partner
-UNIVERSITY OF LONDON (UK) - Partner
-ZEG (DE) - Partner
Közösségi támogatás: 128.680,00 euró

Műfordítás

Szépirodalom

46 HG-504 L'HARMATTAN LTD
1. Julio Cortázar: Los relatos II. - Juegos
2. Julio Cortázar: Los relatos III. - Pasajes
3. Julio Cortázar: Los relatos IV. - Ahí y ahora
4. Julio Cortázar: Historias de cronopios y de famas
Közösségi támogatás: 17.160,00 euró


Humán- és társadalomtudományi művek

4 HU-221 GONDOLAT - BOOKS IN PRINT
1. Norbert Elias: A civilizáció folyamata
2. Sergio Benvenuto: Városi legendák
3. Peter Fonagy-Mary Target: Pszichoanalitikus elméletek. A fejlődési pszichopatológia látószöge
4. Georges Canguilhem: A normális és a kóros
5. Pierre Bourdieu: A tudomány tudománya és a reflexió
Közösségi támogatás: 21.508,00 euró


16 HU-500 L'HARMATTAN KIADÓ
1. Jochen Hilberath: Karl Rahner - Gottheimnis Mensch
2. Rudolf Schnackenburg: Im Spiegel der vier Evangelien
3. Vető Miklós: La métaphísique religieuse de Simone Weil
4. Edward E. Evans-Pritchard: Nuer Religion
5. Jean-Paul Sartre: L'etre et le néant
6. Jean-Marc Ferry - Paul Thibault: Discussion sur l'Europe
7. Pierre Riche: Éducation et culture dans l'Occident barbare  
8. Maurice Halbwachs: Les cadres sociaux de la mémoire
9. Volkert Haas: Magie und Mythen in Babylonien
Közösségi támogatás: 48.660,00 euró


17 HU-506 MAGYAR MŰHELY ALAPÍTVÁNY
1. K. Ludwig Pfeiffer: Das Mediale und das Imaginäre (A mediális és az imaginárius), Suhrkamp, 1999
2. Friedrich Kittler: Optische Medien (Optikai médiumok), Merve, 2002
3. Michael Nyman: Experimental Music (Kísérleti zene), Cambridge, 1974
3. Josef Cseres: Musical Simulacra (Zenei szimulákrumok), Vydalo Hudobné, 2001
4. Edwin Prévost: No Sound is Innocent (Nincs ártatlan hang), Copula, 1995
5. Klaus Urbons: Copy Art (Copy Art), DuMont, 1991
Közösségi támogatás: 30.150,00 euró


18 HU-507 NAGYVILÁG KÖNYVKIADÓ
1. Joël Kotek- Pierre Rigoulot: A táborok évszázada. Fogság, koncentrációs tábor, kivégzés. Száz év bűn
2. Joël Kotek: Az ifjú gárda. A világ ifjúsága, a nemzetközi kapcsolatok tétje, a KGB és a CIA között 1917-1978
3. E. M. Cioran: Történelem és utópia
4. Georges Bataille: Az irodalom és a bűn
Közösségi támogatás: 30.865,00 euró

Támogatóink: