2005-re beadott pályázatok


Összefoglaló a Kultúra 2000 keretprogramban 2005-re beadott pályázatok értékeléséről

Lezárult a Kultúra 2000 keretprogram 2005-re beadott pályázatainak értékelése. A támogatást nyert szervezeteket levélben értesítették, majd megkezdődött a támogatási szerződések megkötése. Az eredményeket 2005. decemberében tették közzé, a szerződéskötések befejeződése után. A kulturális szervezetek 2005-re több mint 600 pályázati ötlettel álltak elő. Az alábbiakban az értékelési eljárás műhelytitkaiba adunk betekintést.

A Kultúra 2000 keretprogram 2005-re szóló pályázati felhívását 2004. július 6-án tették közzé (Hivatalos Lapok C 174/46), a felhívásban megjelent pályázati naptár szerint a pályázat lebonyolításának menete a következő volt:

 • 2004. október 15.: az egyéves és műfordítási projektek pályázati beadási határideje;
 • 2004. október 29.: a többéves együttműködési megállapodáson alapuló projektek és a harmadik országokkal megvalósítandó projektek pályázati beadási határideje;
 • 2005. február: a pályázatok elbírálásának befejezése és konzultáció a Kultúra 2000 irányító testületével;
 • 2005. március: az Európai Parlament véleménye és döntés;
 • 2005. május: az eredmények írásbeli közlése a pályázókkal.
 • 2005 júniusától: szerződéskötések.

Az értékelés menetéről

Szakértői csoportok - értékelő bizottság

A formai szűrőn túljutott pályázatokat a szakmai zsűri 2005. január 31. és február 5. között értékelte Brüsszelben.
A keretprogramban részt vevő országok kulturális minisztériumai által jelölt szakértők hét csoportban végezték a pályamunkák értékelését. Két-két csoport a kulturális örökség illetve az előadóművészeti témájú pályázatokat, egy-egy pedig a vizuális művészeti, a műfordítói és az olvasáskultúrát népszerűsítő pályázatokat bírálta.

Értékelési módszerek
A saját csoportjában minden szakértő minden pályázati anyagot elolvasott és értékelte annak kulturális és technikai minőségét (a Bizottság tisztviselői által készített űrlap segítségével). Azt vizsgálták, mennyiben felelt meg az adott anyag a Kultúra 2000 általános alapelveinek, illetve szűkebb kulturális területe prioritásainak. A következő hét szempont volt ebben segítségükre (csökkenő fontossági sorrendben):
 1. a pályázati anyag minősége;
 2. európai kulturális hozzáadott érték (erről bővebben lásd: /addedvalue.php
 3. mennyire kötődik a pályázat az előzetesen kiemelt általános témákhoz (állampolgárok megszólítása, új technológiák/médiumok alkalmazása, hagyomány és innováció);
 4. a projektben szereplő kulturális szervezetek szakmai kompetenciája;
 5. a pályázat hatása a közönségre, nyilvánosság;
 6. a pályázat általános kulturális értéke, minősége;
 7. társadalmi hatások.
Ezen túlmenően egy nyolcadik kérdés azt firtatta, javasolják-e a szakértők az adott projekt támogatását (igen/nem/ha van rá keret). Újdonság a korábbi évekhez képest, hogy a szakértők külön lapon egyéb megjegyzéseket fűzhettek az értékeléshez.

A műfordítási projektek értékelése némiképp eltért az együttműködésen alapuló pályázatokétól. Legfeljebb 100 pont volt adható, három kritérium alapján (csökkenő fontossági sorrend):
 1. a lefordítandó alkotás minősége;
 2. a fordító szakmai tudása;
 3. a fordítóház kompetenciája (tapasztalat a műfordítások megjelentetésében, képes-e a kiadott művet megfelelő széles körben terjeszteni, tisztességes-e a fordítókkal szemben).
Itt is volt egy kiegészítő kérdés arról, hogy a pályázat mennyire egységes, jelentős és mennyire járul hozzá az európai irodalom illetve humán tudományok megismertetéséhez.

A pályázatok száma
532 egyéves és 152 két- vagy hároméves pályázatot nyújtottak be a pályázók eredetileg, ezeknek 12,1%-a formai hiba miatt kiesett az első rostán. A szakértői csoportok elé végül összesen 601 pályázati anyagot terjesztettek értékelésre.

Megjegyzés:
A 2005-re szóló részletes pályázati ismertetőben csak hozzávetőlegesen szerepel a támogatandó pályázatok száma. A beadott pályázatok közül támogatásra javasoltak száma ennek alatta marad, ha kimerül a rendelkezésre álló pénzkeret (ezt a keretösszeget is tartalmazza a pályázati ismertető).

A kiválasztást végző bizottság
Azt, hogy végül mely pályázati anyagokat terjesztettek az Irányító Bizottság (Management Committee) elé, az Európai Bizottság hivatalnokaiból álló válogató-bizottság döntötte el 2005. február 24-i ülésén, a szakértők véleménye alapján.

Az Irányító Bizottság (Management Committee) A Kultúra 2000 Irányító Bizottsága 2005. március 15-i ülésén foglalkozott az előterjesztett pályázati anyagok értékelésével, majd a rangsorolt anyagokat és véleményét megküldte az Európai Parlamentnek betekintésre.

Droit de regard
Az Európai Parlament egyhónapos betekintési joggal (droit de regard) rendelkezik a Kultúra 2000 döntéshozatali eljárásában; az egy hónap leteltével kerül vissza az anyag az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatósága Kultúra 2000 főosztályára. A nyerteseket végül (közvetlen levél vagy fax formájában) 2005. május elején értesítették az eredményről.

Magyar nyertesek

Kultúra 2000 - a 2005. év

Egyéves, a kulturális örökség témakörbe tartozó projektek

A 42 TÁMOGATOTT PROJEKTBŐL 6 MAGYAR VONATKOZÁSÚ PÁLYÁZAT

A brassói Honterus Közösség könyvtári és levéltári kulturális örökségének feltárása (Románia) (Erschließung des bibliothekarischen und archivarischen Kulturerbes der Honterusgemeinde in Kronstadt/ Brasov (Rümanien))

Főszervező országa: NÉMETORSZÁG
Résztvevők: HU-RO
Projekt időtartama: 2005. 09. 01 - 2006. 08. 31
Leírás: A romániai Brassó (Kronstadt/ Brasov) Honterus közössége könyvtárának és levéltárának megőrzése. Tervezett tevékenységek többek között: újraalkotni a történeti rendszert és olyan rendszert létrehozni, amely a gyűjteményt a modern európai könyvtári és levéltári standardoknak megfelelően használja; helyzetértékelés, a szükséges restaurálások megjelölésével; kiállítás Brassóban, amely a legfontosabb tudnivalókat mutatja be; weboldal, mely információs eszköz és egyben nyilvános dokumentációs központ is lehet; két szakmai műhely a fiatal szakemberek oktatására Romániában és Magyarországon.
Célok: A projekt célja megóvni a fontos történelmi anyagokat az elveszéstől illetve az elfelejtődéstől, valamint információkat adni a régió változatos és lenyűgöző történelmi hátteréről, illetve erős európai integrációjáról a történelem folyamán.
PROJEKTVEZETŐ:
SIEBENBÜRGISCH-SÄCHSISCHER KULTURRAT E.V.
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-DEMOKRATISCHES FORUM DER DEUTSCHEN IM KREIS KRONSTADT (RO) - Társszerv.
-ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR (HU) - Társszerv.
-AHF (DE) - Partner
-BABES BOLYAI UNIVERSITAT KLAUSENBERG (RO) - Partner
-UNIVERSITAT STUTTGART (DE) - Partner
Közösségi támogatás: 49.942,42 euróAz európai konzerváló-restaurátorok történelmi archívuma (Historical Archive of the European Conservator-Restorers)

Főszervező országa: OLASZORSZÁG
Résztvevők: DE-ES-FR-HU
Partner: IT
Projekt időtartama: 2005. 09. 01. - 2006. 08. 31.
Leírás: Európai hálózat létrehozása a kulturális örökség emlékeivel összefüggő restaurációs tevékenységek tanulmányozására és dokumentálására.
Tevékenységek: a kulturális örökség megőrzésével/restaurálásával foglalkozó tanulmányok, kutatások, anyagok összeírása, helyzetelemzés / a meglévő leíró standardok elemzése / az Európai konzerváló-restaurátorok Történelmi Archívumába bekerülő adatok és információk közös leíró standardjainak meghatározása / koncepció megtervezése, információs rendszer és a kapcsolódó szoftverek létrehozása / prototípus tesztelése / szándéknyilatkozat szerkesztése, mely e hálózat fő céljait és működési módszereit tartalmazza.
Célok: - kutató- és oktatási központokból és intézményekből álló európai hálózat létrehozása, szinergia megteremtése a különböző országok között a kulturális örökséget érintő konzerváló-restauráló beavatkozások tanulmányozását és dokumentálását érintő kérdésekben - hosszú távon információk és adatok terjesztése egy széles körben működő telematikus platform segítségével, hogy általános kép alakulhasson ki a kulturális örökséget érintő konzerváló-restauráló tevékenységekről, illetve az új kutatási területek azonosítása érdekében.
PROJEKTVEZETŐ:
ASSOCIAZIONE GIOVANNI SECCO SUARDO - ONLUS
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-ÁLLAMI MŰEMLÉKHELYREÁLLÍTÁSI ÉS RESTAURÁLÁSI KÖZPONT (HU) - Társszerv.
-CENTRE DE RECHERCHE ET DE RESTAURATION DES MUSEES DE FRANCE (FR) -Társszerv.
-FACHHOCHSCHULE HILDESHEIM/HOLZMINDEN/GÖTTINGEN (DE) - Társszerv.
-ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO (IT) - Társszerv.
-UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA (ES) - Társszerv.
-UNIVERSITA LA SAPIENZA DI ROMA (IT) - Társszerv.
-INTERNATIONAL INSTITUTE FOR CONSERVATION OF HISTORIC AND ARTISTIC WORKS (UK) - Partner
Közösségi támogatás: 143.163,03 euróClasse-projekt: egy elhagyott város régészete ("Progetto Classe: Archeologia di una citt. abbandonata")

Főszervező országa: OLASZORSZÁG
Résztvevők: ES-GB-HU-IT
Projekt időtartama: 2005. 11. 01. - 2006. 10. 31.
Leírás: A projekt célja régészeti ásatásokat végezni Classe város egyik szektorának felszínre hozására.
Tevékenységek: koordinációs megbeszélés, tervezés, eredmények terjesztése, ásatások Ravennában, utazó szemináriumok, záró konferencia.
Célok: - a fejlett régészeti ásatási technológiák és helyreállítási eljárások széles körű terjesztése
- új kutatási program indítása a késő-római és kora-középkori európai régészeti örökség témakörében
- tapasztalatcsere, szabadtéri ásatási tábor felállítása Classéban
- archeometrikus elemző-laboratórium felállítása
- a vita és az információ-technológia új módjainak meghatározása és használata
- többnyelvű CD létrehozása a még nem megnyitott ásatásokról
PROJEKTVEZETŐ:
FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY BUDAPEST ALAPÍTVÁNY (CEU BF) (HU) - Társszerv.
-PROVINCIA DI RAVENNA (IT) - Társszerv.
-UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BOLOGNA-DIP. DI ARCHEOLOGIA (IT) - Társszerv.
-UNIVERSITAT DE BARCELONA (ES) - Társszerv.
-UNIVERSITY OF LEICESTER (GB) - Társszerv.
-COMUNE DI RAVENNA (IT) - Partner
-REGIONE EMILIA ROMAGNA (IT) - Partner
-SOPRINTENDENZA REGIONALE PER I BENI AECHEOLOGICI DELL'EMILIA (IT) - Partner
-TECNICAL UNIVERSITY OF KOSICE (SK) - Partner
-UNIVERSITY OF GHENT (BE) - Partner
-VLASTIVEDNE MUSEUM (CZ) - Partner
Közösségi támogatás: 120.000,00 euróJáték a történelemmel (Playing With History)

Főszervező országa: OLASZORSZÁG
Résztvevők: CZ-ES-NL-PT
Partner: SE
Projekt időtartama: 2005. 09. 01. - 2006. 08. 30
Leírás: A projekt célja európai hálózatot kialakítani 11 tagállam részvételével, melyek részt vesznek a történelmi játékok és hagyományok terjesztésében, hogy felfedeztessék a felnőttekkel és a fiatalokkal a történelmet és a közös európai kulturális gyökereket. Tevékenységek:
5 vándorkiállítás történelmi hagyományokról és játékokról
Záró európai kiállítás
Weboldal
Kutatás iskolák és fiatalok bevonásával
Célok: Múzeumok, hagyományőrző helyszínek, történelmi játékok európai hálózatának létrehozása Felfedeztetni a fiatalokkal történelmük gyökereit
Lehetővé tenni a gyerekeknek, hogy főszerepet vállaljanak saját történelmük megőrzésében Újjáéleszteni és népszerűsíteni az európai hagyományokat és történelmi játékokat Újra felfedezni a közös történelmi gyökereket
PROJEKTVEZETŐ:
FONDAZIONE PIANURA BRESCIANA TERRITORI E TRADIZIONE (FPB)
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-CONCELLO DE MAZARICOS (ES) - Társszerv.
-MONTE DESENVOLVIMIENTO ALENTEO CENTRAL A.C.E. (PT) - Társszerv.
-OKRESNI MUSEUM KLATOVY (CZ) - Társszerv.
-STICHTING BEDRIJFSREGIO KOP VAN NOORD-HOLLAND (NL) - Társszerv.
-VARA KOMMUN (SE) - Társszerv.
-CLANRANALD TRUST FOR SCOTLAND (UK) - Partner
-ABÁDSZALÓK ÖNKORMÁNYZATA (HU) - Partner
-KNJIZNICA GROSUPLJE (SI) - Partner
-MATEMATIKOS IR INFORMTIKOS INSTITUTAS (LT) - Partner
-POWIAT KONINSKI (PL) - Partner
-PROVINCIA DI BRESCIA (IT) - Partner
-REGIONE DI LOMBARDIA (IT) - Partner
-UTENOS A. IR M. MISKINIU VIESOJI BIBLIOTEKA (LT) - Partner
Közösségi támogatás: 85.000,00 euróRóma-képek (Visions of Rome)

Főszervező országa: EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
Résztvevők: BG-ES-HU-IT
Partner: TR
Projekt időtartama: 2005. 09. 01. - 2006. 07. 31.
Leírás: Fiatalok (köztük testi fogyatékkal élők és tanulási nehézségekkel küzdők) közös képzőművészeti kiállítást hoznak létre, melynek témája a Római Birodalom tárgyi emlékei. A projekt során tanulmányozzák a római idők népvándorlásainak emlékeit. Tervezett tevékenységek többek között: kreatív kiállítás, kiállítás-megynitó, weboldal a projektről, megbeszélések.
Célok: A projekt célja kapcsolatot teremteni a fiatalok és a közös európai örökség között. A projekt ösztönzi a kreativitást, a kultúra terjesztését határokon keresztül, a művészek és szakemberek mozgását . különös tekintettel a fiatalokra és a társadalmilag és testileg hátrányos helyzetű emberekre. PROJEKTVEZETŐ:
ROMAN BATHS MUSEUM (RBM)
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-ASCOLI PICENO (IT) - Társszerv.
-EDIRNE (TR) - Társszerv.
-ENNA (IT) - Társszerv.
-PÉCS (HU) - Társszerv.
-PUENTE GENIL (ES) - Társszerv.
-TRAKART FOUNDATION (BG) - Társszerv.
-MINISTRY OF CULTURE (IT) - Partner
Közösségi támogatás: 67.000,00 euróTanúságtételek: Erdélyi Szabad Művészeti Akadémia (Testimonies: Translylvanian Liberal Arts Academy)

Főszervező országa: ROMÁNIA
Résztvevők: FR-GB-RO
Projekt időtartama: 2005. 10. 06 - 2006. 10. 05.
Leírás: A projekt célja a romániai Beszterce (Bistrita) régi zsinagógájának restaurálása és átalakítása kulturális intézménnyé, mely színházat, művészeti galériát és koncerttermet foglal magába.
Az épület 1856-ban készült, egyedülálló építészeti megoldásokkal. 10.000 fős zsidó közösség imaháza volt, de a II. világháború és a zsidók auschwitzi deportálása után elnéptelenedett.
A helyreállítást 2002-ben kezdték, a homlokzat 80%-ban elkészült, de a belső tér még minidg nincs helyreállítva. A Romániai Zsidó Közösségek Szovetsége az épületet kulturális térré óhajtja átalakítani. Románia Főrabbija és a Szövetség Tanácsa 49 évre szóló szerződést írt alá az épület használatáról.
A projekt a következőket foglalja magába:
- Szabad Művészetek Akadémiája
- Saison Philharmonique
- műhelyek és kiállítások szervezése
Célok: - a lehető legnagyobb kulturális teret adni a régiónak, mely minden művészeti területet magába foglal
- helyreállítani a Múltat a kortárs európai közösségek hasznára
PROJEKTVEZETŐ:
"SOCIETATEA DE CONCERTE BISTRITA" FOUNDATION
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-FRIENDS OF THE NATIONAL MUSEUM OF ART OF ROMANIA ASSOCIATION (RO) -Társszerv.
-LIGHT HOUSE MEDIA CENTER (GB) - Társszerv.
-REBELI, LES CAVES SAINT SABIN (FR) - Társszerv.
-ARCUB, BUCHAREST'S CENTER FOR CULTURAL PROJECTS (RO) - Partner
-ROMANIAN MINISTRY OF CULTURE AND RELIGIOUS AFFAIRS (RO) - Partner
-THE CITY HALL OF HERZOGENRATH (DE) - Partner
-THE CITY HALL OF KEERKRADE (NL) - Partner
-THE CITY HALL OF MAASTRICHT (NL) - Partner
-THE INTERNATIONAL THEATER FESTIVAL OF SIBIU (RO) - Partner
-SZABAD MŰVÉSZETI AKADÉMIA (HU) - Partner
-THE NATIONAL CONSERVATORY OF BESANÇON (FR) - Partner
-THE NATIONAL MUSEUM OF ART OF ROMANIA (RO) - Partner
-THE PEASENT MUSEUM (RO) - Partner
-UAP, UNION OF PLASTIC ARTS OF ROMANIA (RO) - Partner
-UNITER, NATIONAL UNION OF THEATER AND DRAMA (RO) - Partner
Közösségi támogatás: 114.000,00 euró
Kulturális örökség harmadik országokban

A 10 NYERTES PÁLYÁZATBÓL 1 MAGYAR VONATKOZÁSÚA nyers föld házai és városai: a városi jelentőség és öntudat megőrzése (Le Case e le Citta della terra cruda: conservazione significato e decoro urbano)

Főszervező országa: OLASZORSZÁG
Résztvevők: ES-IT-PT
Projekt időtartama: 2005. 07. 21. - 2006. 07. 1.
Leírás: A projekt középpontjában a földet alapanyagként használó építészet, a földből épült helyszínek és városok állnak. A projekt stratégiai eleme, hogy a fő események Marrakeshben (Marokkó) zajlanak majd. Tevékenységek: ismétlő-kurzusok és technikai látogatások a különleges fontosságú helyi helyszínekre, ezek eredménye lesz majd az első műhely-füzet kiadása; marrakesh-i képző és gyakorlati műhely, mely lehetősé teszi a gyakorlati tapasztalatszerzést, illetve az információszerzést a legjobb hagyományos építészeti technológiákról . ennek eredménye lesz a második füzet.
Célok: A projekt céljai többek között: szélesíteni a kapcsolatokat az európai technikai szervezetek között, a technikák összehasonlítása; a hagyományos lakásmodellek elemzése a földépületekben; történelmi és vidéki területek kialakulása és fejlődése; az építési és épület-karbantartási tapasztalatok és know-how átadása.
PROJEKTVEZETŐ:
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA - LABTERRA
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTE DELLA TERRA CRUDA (IT) - Társszerv.
-ENTE SCUOLA EDILE DI CAGLIARI (ESIEA) (IT) - Társszerv.
-ESCOLA DE ENSINO UNIVERSITARIO GALLAECIA (PT) - Társszerv.
-PROVINCIA DI PESCARA (IT) - Társszerv.
-REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (IT) - Társszerv.
-UNIVERSITAT DE VALENCIA - ESTUDI GENERAL, FACULTAD DE GEOGRAFIA E HISTORIA (ES) - Társszerv.
-BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM (HU) - Partner
-CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI PER LA STORIA DELLA CITTA (IT) - Partner
-CRATERRE-EAG UNIVERSITÉ DE GRENOBLE (FR) - Partner
-LABHAUT, ÉCOLE NATIONALE D'ARCHITECTURE DE RABAT (MA) - Partner
-MARRAKECH 3000 (MA) - Partner
-SOPRINTENDENZA REGIONALE DELLA SARDEGNA (IT) - Partner
-UNIVERSITA CADI AYYAL (MA) - Partner
-UNIVERSITY OF KASSEL, (DE) - Partner
Közösségi támogatás: 150.000,00 euró

Műfordítás

Szépirodalom

AZ 50 TÁMOGATOTT PROJEKTBŐL 5 MAGYAR VONATKOZÁSÚ

KORTINA KIADÓ KFT

1. Jónás Tamás 1. Cigányidők / Bánom, hogy a szolgád voltam
2. Kerékgyártó István: Makk ász az Olajfák hegyén
3. Ottlik Géza: Továbbélők
4. Hegedűs Géza 4. Az életművész hagyatéka
Közösségi támogatás: 16.300,00 euró


MINERVA NOVA KIADÓ

1. Otfried Preussler: Bei uns in Schilda
2. Mikael Engstroem: Dogge
3. Marliese Arnold: Gespensterpark - Die Geheimtuer zur Geisterwelt
4. Paul Maar: In einem tiefen dunklen Wald
5. Kevin Brooks: Lucas
6. Milos Macourek: Mach a Sebestova va skole
7.Brendan O.Carroll: The Mammy
8. Julia Bell: Massive
9. Siobhan Parkinson: Sisters... No Way!
Közösségi támogatás: 26.824,00 euró


L.HARMATTAN KIADÓ

1. Vedrana Rudan: Uho, grlo, noz
2. Alina Nelega: Ultim@vrajitoare
3. Ales Car: Pasji Tango
4. Allison L. Kennedy: So I am Glad
5. Valerio Aiolli: Io e mio fratello
6. Toenu Onnepalu: Printsess
Közösségi támogatás: 20.009,00 euró


NAPKÚT KIADÓ KFT

1. Ivan Kulekov: Bez adres, bez red, bez vreme
2. Kostantin Pavlov: Stihove, zapiski, piesi
3. Dragan Danilov: Ikonostas na kraju sveta
4. Dragan Velikic: Dosije Domasevski
5. Olga Tolarczuk: Gra Na WieluBebenkach - 19 Oponoidon
Közösségi támogatás: 9.210,00 euró


ÍRÓK ALAPÍTVÁNYA - SZÉPHALOM KÖNYVMŰHELY, BUDAPEST

1. Jean-Luc Outers: L.ordre du jour
2. Arto Paasilinna: Hirtettyjen kettujenmetsae (The forest of hung foxes)
3. Emmanuel Carrere: La moustache
4. Wieslaw Mysliwski: Widnokrag
5. Lackfi János: Szabadulás (Echappée) / Kegyetlen rekviem (Le requiem cruel)
Közösségi támogatás: 32.144,00 euró

Magyar műveket fordító külföldi kiadókASCHEHOUG & CO

1. Szabó Magda: Az ajtó
2. Arto Paaslinna: Ulvova Myllaeri
3. Susanna Clarke: Jonathon Strange & Mr. Norrell
4. Helen Walsh: Brass
Közösségi támogatás: 49.509,26 euró


KALLIGRAM S.R.O.

1. Victor Erofeyev: The Good Stalin
2. Yuri Buida: The Prussian Bride
3. Yuri Buida: The Prussian Bride
4. Laslo Blaskovic: Madonna.s Jewel
5. Laszlo Marton: Fraternity
6. Lajos Grendel: Mass Grave
Közösségi támogatás: 17.400,00 euró


FORUM, SOCIETA EDITRICE UNIVERSITARIA UDINESE

1. Jaroslaw Mikolajewski: Herbata dla wilblada
2. Zuzana Brabcova: Rok Perel
3. Olga Tolarczuk: Gra na wielu bebenkach
4. Josef Jedlicka: Kde zivot nas je v puli se svou pouti
5. Esterházy Péter: Egy Nő
Közösségi támogatás: 19.040,00 euró


STUDENTSKA ZALOZBA (STUDENT PUBLISHING HOUSE)

1. Ingvar Ambjornsen: Delvis Til Stede
2. Bernardo Atxaga: El Hijo del Acordeonista
3. Darvasi László: Szerezni egy nőt
4. Georgi Gospodinov: Estestven roman
5. Milan Kundera: L'ignorance
6. Andrej Nikolaidis: Mimesis
7. Erik Orsenna: Longtemps
8. Milos Urban Sedmikisteli: Goticky roman y Prahy
9. Enrique vila- Matas: Bartleby y Compania
10. Goran Samardzic: Sumski duh
Közösségi támogatás: 40.850,16 euró


GB FORLAGENE A/S

1. Alex Garland: The Coma
2. Margaret Mazzantini: Non ti muove
3. Esterházy Péter: Javított Kiadás
4. Marc Ferro (ed.): Le livre noir du colonialism
5. Louis de Bernieres: Birds without wings
Közösségi támogatás: 49.081,71 euró


DAUPHIN

1. Mate Dolenc: Morje v casu mrka
2. Hand Henry Jahn: 13 nicht geheure Geschichten
3. Lakatos Menyhért: Füstös Képek
4. Claude Pujade-Renaud: Belle mere
Közösségi támogatás: 14.730,00 euró


VARRAK PUBLISHERS LTD 1. Arturo Perez-Reverte El Club Dumas
2. Doris Lessing The Sweetest Dream
3. William Boyd: Any Human Heart
4. Márai Sándor: San Gennaro Vére
5. David Mitchell: The Cloud Atlas
6. Marguerite Duras: Un Barrage contre le Pacifique
Közösségi támogatás: 29.181,00 euró

Társadalomtudományi művek fordítása

A 20 TÁMOGATOTT PROJEKTBŐL
3 MAGYAR VONATKOZÁSÚ

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM (ELTE)

1. Francois Hartog and Jacques Revel: Les usages politiques du passe
2. Francois Hartog: Regimes d.historicite: presentisme et experience du temps
3. Benedict Anderson: Imagined Communities : Reflections on the Origin and Spread of Nationalism
4. Stephane Audoin-Rouzeau/ Annette Becker: 14-18, Retrouver la Guerre
5. Roger Brubaker: Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe
Közösségi támogatás: 22.415,00 euró


AKADÉMIAI KIADÓ RT.

1. Raymond Aron: L.opium des intellectuels
2. R.A. Butlin, R.A. Dodgshon: An Historical Geography of Europe
3. Wolfhart Pannenberg: Metaphysik und Gottesgedanke
4. Archimandrite Sophrony (Saharov): Starets Siluan
5. Geron Joseph the Hesychast: Ekphrasis monakhikis empirias
6. Kurt Ruth: Geschichte der abendlaendischen Mystik, Band I und II
Közösségi támogatás: 49.667,00 euró


Magyar műveket fordító külföldi kiadó

MSB MATTHES & SEITZ BERLIN VERLAGSGESELLSCHAFT MBH

1. Georges Bataille: Sur Nietzsche
2. Hamvas Béla: Essays
3. Claude Arnaud: Chamfort
4. Mario Bortolotto: Wagner L'Oscuro
5. F. Földényi László: William Blake
6. Bernard Manin: The principles of representative government
Közösségi támogatás: 49.650,00 euró

Egyéves, az irodalom, könyvek, olvasáskultúra népszerűsítése témakörbe tartozó projektek

A 7 TÁMOGATOTT PROJEKTBŐL 1 MAGYAR VONATKOZÁSÚ PÁLYÁZAT

Műfordítók az interkulturális és nemzetközi párbeszéd középpontjában (Les traducteurs littéraires au coeur du dialogue interculturel et international)

Főszervező országa: FRANCIAORSZÁG
Résztvevők: HU-NL
Projekt időtartama: 2005. 05. 01. - 2006. 04. 30.
Leírás: Műfordítók fogadása alkotóházban
Szemináriumok és kerekasztal-beszélgetések szervezése, ahol hivatásos szerzők és műfordítók találkozhatnak, és amelyek nyitottak a nagyközönség számára Szerzők és műfordítók találkozása adott mű kapcsán, egyetemisták, szakmabeliek és a közönség részvételével Célok: A különböző országok irodalmi alkotásainak megismerése és terjesztése európai országokban.
Felhívni a figyelmet az európai kulturális sokszínűségre és ezt terjeszteni más országok közönsége körében Segíteni az EU műfordítóit napi gyakorlatukban, illetve elősegíteni továbbképzésüket és javítani a fordítás minőségét. PROJEKTVEZETŐ:
COLLEGE INTERNATIONAL DES TRADUCTEURS LITTERAIRES
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-MAGYAR FORDÍTÓHÁZ ALAPÍTVÁNY (HU) - Társszerv.
-VERTALERSHUIS (NL) - Társszerv.
Közösségi támogatás: 150.000,00 euró

Egyéves, az előadóművészet témakörébe tartozó projektek

A 45 TÁMOGATOTT PROJEKTBŐL 5 MAGYAR VONATKOZÁSÚ PÁLYÁZAT

A művészeti kliséktől a klisék művészetéig (From Cliché in art to the art of cliché

Főszervező országa: NÉMETORSZÁG
Résztvevők: IT-NO
Projekt időtartama: 2005. 07. 01. - 2006. 06. 30.
Leírás: A művészeti kliséktől a klisék művészetéig interkulturális kutatási program műhelyekkel, mesterkurzusokkal, kollokviumokkal és laboratóriumokkal, melyek eredményeit európai és nemzetközi fesztiválokon fogják bemutatni és megvitatni. A program európai hozzájárulás az International Theatre Institute/Unesco Színházi Oktatási Bizottsága nemzetközi tanulmányához. Tervezett tevékenységek többek közt: Amiata Színházi Nyári Akadémia, 3 intenzív műhely, Laboratory 1,2,3 címmel nemzetközi kollokvium igazgatóknak és képzőknek, nyilvános bemutatók, könyv megjelentetése, videódokumentáció.
Célok: Projektcélok: Európai Színészegyüttes létrehozása; hosszú távú együttműködés a partnerekkel, szoros együttműködés, melynek multiplikátor-hatása lesz.
PROJEKTVEZETŐ:
AKT-ZENT E.V. INTERNATIONALES THEATERZENTRUM
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-ACCADEMIA AMIATA (IT) - Társszerv.
-SCUT SCANDINAVIAN CENTRUM FOR UTFORSKNING AV TEATER (NO) - Társszerv.
-ACADEMY OF ARTS (IS) - Partner
-SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM + ITI MAGYARORSZÁGI KÖZPONT (HU) - Partner
-ACADEMY OF MUSIC AND DRAMATIC ARTS - BRATISLAVA (SK) - Partner
-ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE (CZ) - Partner
-HELLENIC ITI CENTRE (GR) - Partner
-ITI CENTRE (CY) - Partner
-KOINE (FR) - Partner
-PROTEI (IT) - Partner
-RAKVERE TEATER (EE) - Partner
-THEATRE ET PUBLICS (BE) - Partner
Közösségi támogatás: 109.990,00 euró


Kulturális alkímia (CULTURAL ALCHEMY)

Főszervező országa: ÍRORSZÁG
Résztvevők: EE-LT-LV-PL
Partner: RC
Projekt időtartama: 2005. 06. 01. - 2006. 05. 31.
Leírás: A projektvezető kivételével minden résztvevő a legutóbbi bővítés alkalmával csatlakozott az EU-hoz. A cél létrehozni egy marionett-előadást országuk kultúrájáról és történelméről, valamint azon új lehetőségekről, amelyek megnyíltak előttük az uniós csatlakozással. Az előadások aztán turnéra indulnak, a cél létrehozni egy "Európai Marionettművészeti Fesztivált". A program végén az összes résztvevő közös előadáson lép fel. A projekttel kapcsolatos információkat egy weboldalon mutatják majd be.
Célok: - megvizsgálni az európai kultúrák hasonlóságait és különbségeit, az eredményt megosztani a közönséggel
- a marionettszínház eszközeivel elérni a fiatalokat, a hátrányos helyzetű csoportokat és a menekülteket, a projektbe integrált speciális programok révén
- új és újító módszerek kidolgozására a marionettszínház felhasználásában
PROJEKTVEZETŐ:
THE NATIONAL MARIONETTE THEATRE OF IRELAND LIMITED (NMTI)
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-DIVADLO MINOR (RC) - Társszerv.
-THE ESTONIAN STATE PUPPET THEATRE (EE) - Társszerv.
-THE LATVIAN STATE PUPPET THEATRE (LV) - Társszerv.
-UNIVERSITY OF WARSAW PUPPET ART DEPARTMENT (PL) - Társszerv.
-VILNIAUS TEATRAS "LE-LE" (LT) - Társszerv.
-ASSITEJ-ASSOCIATION INTERNATIONALE DU THEATRE POUR L'ENFANCE ET LA JEUNESSE (IE) - Partner
-BABKOVE DIVADLO ZILINA (SK) - Partner
-FABULA BÁBSZÍNHÁZ (HU) - Partner
-THE ARTS COUNCIL OF IRELAND (IE) - Partner
-THE EMBASSY OF THE CZECH REPUBLIC, DUBLIN (RC) - Partner
-A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NAGYKÖVETSÉGE (HU) - Partner
-THE NATIONAL YOUTH FEDERATION OF IRELAND (IE) - Partner
-THEATRE LUCEAFARUL (RO) - Partner
-UNIMA -UNION INTERNATIONALE DE LA MARIONNETTE (FR) - Partner
Közösségi támogatás: 146.990,10 euróMoving Music

Főszervező országa: EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
Résztvevők: FR-HU
Projekt időtartama: 2005. 08. 31. - 2006. 08. 30.
Leírás: Utazás azon emberáradat körül, akik az európai jazz fejlődését táplálták. Annak vizsgálata, hogyan osztható meg ez az élmény, hogy előmozdítsa a társadalmi és kulturális harmóniát Európában. Tervezett tevékenységek egyebk közt: konzultáció és a projekt kifejlesztése; oktatási projekt; vitafórum; háromnapos zenei sorozatok szervezése a részt vevő országokban; projekteredmények terjesztése.
Célok: Egyebek mellett: megismertetni az emberekkel a vándorlások hatását kultúránkra, hangsúlyozni ennek pozitív mivoltát; emlékeztetni azokat, akikkel együtt dolgozunk, hogy a vándorlás nem új jelenség és önmagában is példája közös európai örökségünknek; bemutatni a jazz jelentőségét a szélesebb társadalmi-politikai kontextusban; lehetőséget teremteni a művészeknek és kulturális szereplőknek az eszmecserére és a közös munkára.
PROJEKTVEZETŐ:
SERIOUS EVENTS LTD
TÁRSSZERVEZŐK ÉS MÁS RÉSZTVEVŐK
-A38 KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG (HU) - Társszerv.
-BANLIEUES BLEUES (FR) - Társszerv.
-EUROPE JAZZ NETWORK (IT) - Partner
-HUNGARIAN CULTURAL CENTRE LONDON (UK) - Partner
-THE BARBICAN (UK) - Partner
-THE SPITZ (UK) - Partner
Közösségi támogatás: 149.940,00 eurótörésteszt-bábuk - Az új Én a biopolitikai töréstesztben (crash test dummy - Das neue Ich im bio-politischen Crashtest) Főszervező országa: NÉMETORSZÁG
Résztvevők: HU-RC-SI
Projekt időtartama: 2005. 06. 27. - 2006. 06. 26
Leírás: A program művészeti és interdiszciplináris kísérlet arra, hogy az építészetet, előadóművészetet, képzőművészetet és a médiát egy közös térbe hozzák, interaktív társadalmi szobrot létrehozva. Létrejön egy nemzetközi hálózat művészekből, tudósokból, aktivistákból és kulturális központokból, melynek célja európai bio-utópikus mikrokozmoszt létrehozni négy közép-európai városban: Budapesten, Ljubljanában, Münchenben és Prágában.
A projekt során minden városban kiállítást rendeznek: a projekt magvát a Mobile Studio Cocobello adja. A stúdiót egy jól ismert közterületen állítják fel a városok központjában, ez lesz majd a különböző előadások, happeningek, kirándulások bázisállomása és belépési pontja. A Cocobello afféle hipermobil térként működik majd, mint egyfajta műhold, és a célja a mobilitás jövőbeni formái építészeti és esztétikai víziójának ábrázolása. Bio-utópikus Agora, közterület lesz, amely a kortárs társadalom érzelmi és intellektuális kétségbeesettségét testesíti meg. A helyszínen Európai Nappalit és Magán-műemlékparkot is felállítanak. Az Agora megkísérli megrajzolni a kortárs és jövőbeni európai identitás körvonalait, illetve megmutatni, hogy a magánszféra mennyire az eredete az egyén öndeterminációjának. A koncentrált események és az autonóm kommunikációs hálózat hozzáférhetősége biztosítják, hogy a művészek és a közösség érintett polgárai, különösen a fiatalabbak, integráns részei legyenek a projektnek. Az Agora a szervezeteknek a biztonság változó feltételeit és az újfajta kapcsolatok kialakulását hangsúlyozza. Egyrészről, az állampolgárt egyre inkább biometrikus, átlátszó virtuális testként kezelik, másrészt azonban egyre nagyobb mértékű, nem-virtuális veszélyként. A program high-tech biztonsági rendszer és speciális törésteszt-berendezés segítségével mutatja be társadalmi helyzetünket, kézzel fogható észrevételeken. Ezeket a helyszíneket a bio-utópia/Cocobello installációkkal internet és video köti majd össze.
Célok: - a célcsoport a fiatal generáció, mivel fontos, hogy érzelmileg kötődjenek Európához; az erősödő európai identitás azt jelenti, hogy a jövőtől való félelem csökkenthető; - a projekt mintaként szolgálhat a szorosabb együttműködésre a benne részt vevő partnerek számára; - az első lépés lehet egy helyi szintű, közös európai platform kialakítására előretekintő, rugalmas és kísérleti kortárs művészeti produkciók megvalósítására és az állandó virtuális kommunkáció létrehozására
PROJEKTVEZETŐ:
MUFFATHALLE BETRIEBS GMBH
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-DIVADLO ARCHA (RC) - Társszerv.
-TRAFÓ - KORTÁRS MŰVÉSZETEK HÁZA (HU) - Társszerv.
-ZAVOD K6/4 (SI) - Társszerv.
-BUNDESZENTRALE FUR POLITISCHE BILDUNG (DE) - Partner
-GOETHE FORUM MUENCHEN (DE) - Partner
-GOETHE INSTITUT (DE) - Partner
-GOETHE INSTITUT BUDAPEST (DE) - Partner
-GOETHE INSTITUT PRAG (DE) - Partner
-INSTITUT FRANCAIS DE MUNICH (FR) - Partner
-JUGENDFILMZENTRUM MUENCHEN (DE) - Partner
-KULTURREFERAT DER LANDESHAUPTSTADT MUENCHEN (DE) - Partner
-LA VILLETTE (FR) - Partner
-LMU MUENCHEN (UNIVERSITAET) (DE) - Partner
-TSCHECHESCHES ZENTRUM MUENCHEN (DE) - Partner
Közösségi támogatás: 145.000,00 euró


rádió.területek (radio.territories)

Főszervező országa: AUSZTRIA
Résztvevők: AT-BG-DE-HU
Partnerek: SK-UK
Projekt időtartama: 2005. 10. 01. - 2006. 09. 30
Leírás: 14 multimédiás művészeti előadás Európa számos városában, rádión és webrádión keresztül, 8 hónapon át
- az együttműködés idejére a művészek fogadásának megszervezése
- konferencia .Rádió-előadások és a városi fejlődés. címmel
Célok: - a rádiót és a nagyközönséget célzó művészeti formák fejlesztésének támogatása
- a kísérleti művészeti formák használata a társadalom különböző rétegeivel való párbeszéd érdekében, a kulturális sokszínűség hangsúlyozására a városi fejlődés környezetében
- megkönnyíteni a művészek mobilitását európai szinten
- előmozdítani az új médiumok használatát az élő művészeti események nemzetközi terjesztésében
PROJEKTVEZETŐ:
FREIES RADIO WIEN
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-BOOTLAB, BERLIN (DE) - Társszerv.
-BURUNDI (SK) - Társszerv.
-INTERSPACE ASSOCIATION (INTERSPACE) (BG) - Társszerv.
-LONDON MUSICIANS COLLECTIVE (UK) - Társszerv.
-OSTERREICHISCHER RUNDFUNK (KUNSTRADIO) (AT) - Társszerv.
-TILOS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY (TILOS RÁDIÓ) (HU) - Társszerv.
-ASSOCIACE MLOK - LEMURIE T.A.Z. /RADIO JELENI (RC) - Partner
-AUSLAND E.V. (DE) - Partner
-D MEDIA (RO) - Partner
-DEPOT. KUNST UND DISKUSSION,WIEN (AT) - Partner
-LINHARTOVA SPOLECNOST, O.P.S. UNIVERSAL VENUE AND GALLERY NOD (RC) - Partner
-MOKS - MOOSTE KULALISSTUUDIO (EE) - Partner
-N.A. (AT) - Partner
-OFFENER KANAL BERLIN (DE) - Partner
-RADIO INTERNA DO INSTITUTO SUPERIOR TECNICO (PT) - Partner
-SCHLOSSL LICHTSPIELE (AT) - Partner
-TANZQUARTIER WIEN (AT) - Partner
Közösségi támogatás: 99.970,00 euró

Egyéves, a vizuális művészetek témakörbe tartozó projektek

A 15 TÁMOGATOTT PROJEKTBŐL 5 MAGYAR VONATKOZÁSÚ PÁLYÁZAT

Mobil stúdiók - nomád platform (Mobile Studios - a nomadic platform)

Főszervező országa: NÉMETORSZÁG
Résztvevők: HU-SK
Projekt időtartama: 2005. 01. 03. - 2006. 11. 03
Leírás: A Mobil stúdiók kis nomád egységek (kiállítási archívumok), melyek a különböző országokba utaznak és intenzív párbeszédet kezdeményeznek a különböző kultúrákkal és nemzetekkel.
I. Mobil stúdió: Urbánus archívum (Országonként 12 művészhallgató, összesen 72, egy nyilvános vagy magántérben előadott akcióból egy használt kézikönyvvel műtárgyat fejleszt ki)
II. Mobil stúdió: Lobbi (Együttműködés kultúrpolitikusokkal, kulturális szereplőkkel, művészetkutatókkal, NGO-kkal és művészeti intézményekkel, beleértve 6 installációt / 5 előadást és vitát; országonként 11 művész, összesen 66)
III. Mobil stúdió: Nyilvános stúdió, mely a közönség számára látható művészeti tevékenység terepe (állomásonként 10 művész, összesen 60)
Célok: interkulturális mobilitás, pilot project egy új bemutató-modellhez művészek és kulturális szereplők számára, nomád projektszínhely és nagyvárosi kontakt-platform, kísérleti és kutatási terep
PROJEKTVEZETŐ:
PUBLIC ART LAB
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-A38 KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG (HU) - Társszerv.
-BURUNDI (SK) - Társszerv.
-AKADEMIE SCHLOSS SOLITUDE (DE) - Partner
-EUROPA-UNIVERSITET VIADRINA (DE) - Partner
-GOETHE INSTITUT BUDAPEST (DE) - Partner
-IFA- INSTITUT UR AUSLANDSBEZIEHUNGEN (DE) - Partner
-MINISTRY OF CULTURE OF THE SLOVAK REPUBLIC (SK) - Partner
-RAMONT GALLERY (YU) - Partner
-UNIVERSITY OF ARTS IN BELGRADE (YU) - Partner
Közösségi támogatás: 149.680,00 euró


A mobilitásról (On Mobility)

Főszervező országa: HOLLANDIA
Résztvevők: HU-LT
Projekt időtartama: 2005. 08. 01 - 2006. 07. 31
Leírás: Utazó kiállítás, mely a következő tevékenységeket foglalja magába: öt kiállítás, a résztvevő országok mindegyikében, a mobilitás témakörében. Mivel a kiállítás és a művészek köre így folyton változik majd, a projekt azt a feszültséget elemzi majd, amely a művészek nomád léte, illetve azon embercsoportok mobilitása között feszül, akik nem a saját elhatározásunkból vándorolnak.
Célok: A projekt célja a mobilitás és integráció kulturális és társadalmi aspektusainak terjesztése Európában. A kiállítások révén az európai állampolgárok más módokon szereznek tudomást a mobilitásról, az integrációról és a kulturális értékekről, mint amelyeken általában. PROJEKTVEZETŐ:br> DE APPEL
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-CAC VILNIUS (LT) - Társszerv.
-TRAFÓ .KORTÁRS MŰVÉSZETEK HÁZA (HU) - Társszerv.
-KÜNSTLERHAUS BETANIEN (DE) - Partner
Közösségi támogatás: 150.000,00 euró


Hogyan cselekedjünk? a (sem)mi közepén (How to Do Things? in the middle of (no) Where?)

Főszervező országa: NÉMETORSZÁG
Résztvevők: DE-DK-HU-RO
Projekt időtartama: 2005. 08. 01. - 2006. 07. 31.
Leírás: A régi és új EU-tagállamokból, csatlakozó és EU-n kívüli országokból származó résztvevők közös művészeti- előadóművészeti projekteket valósítanak meg a mondott térség hat városában. Tervezett tevékenységek: kétnapos találkozó, művészcsoportok sorozata a programok és cserekapcsolatok bevezetésére, művészeti tevékenység hat városban, publikáció, értékelés
Célok: A projekt a mű és közönsége közötti kapcsolatot elemzi és változtatja meg, felvetve egyúttal az ügynökség és részvétel (politikai) kérdését. Nemcsak a különböző régiók és helyszínek közti kreatív kapcsolatok erősítése a cél, hanem középpontba kerül az a nézet, hogy lehetséges közösen dolgozni a közös célokon és elképzeléseken.
PROJEKTVEZETŐ:
UQBAR - GESELLSCHAFT FÜR RÄPRESENTATIONSFORSCHUNG E.V.
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-ICCA - INTERNATIONAL CENTRE FOR CONTEMPORARY ART (RO) - Társszerv.
-KUNSTRAUM KREUZBERG (DE) - Társszerv.
-NIKOLAJ - CCAC (DK) - Társszerv.
-TRAFÓ .KORTÁRS MŰVÉSZETEK HÁZA (HU) - Társszerv.
-CENTRE FOR CONTEMPORARY ART KYIV (UA) - Partner
-FUTURA CENTRE FOR CONTEMPORARY ARTS AND EVENTS (CZ) - Partner
-GALERIA GREGOR PODNAR (SI) - Partner
-GALERIA JANA KONIARKA V TRNAVE (SK) - Partner
-KSA:K CENTER FOR CONTEMPORARY ARTS (MD) - Partner
-LITHUANIAN ART MUSEUM (LT) - Partner
-RASTER (PL) - PartnerA különbözőségről: fókuszban Kelet-Európa (On Difference: Focus Eastern Europe)

Főszervező országa: NÉMETORSZÁG
Résztvevők: BG-HU-SI
Projekt időtartama: 2005. 07. 01. - 2006. 06. 30.
Leírás: A projekt a kortárs művészet helyzetével foglalkozik a globalizációs körülmények között; különösen a kelet-európai kulturális körök perspektíváira koncentrálva. A tervezett tevékenységek között szerepel: kortárs képzőművészeti kiállítás Németországban, melyen 40, kelet-európai és máshonnan érkező fiatal művész mutathatja be munkáit és/vagy alkothat a projekt kontextusában; párhuzamos projekt Szlovéniában; interdiszciplináris műhelymunka; panelek; vetítések; előadások; webes fórum és kiadványok
Célok: A projekt többrétű platformokat teremt, melyek jobban megvilágíthatják a művészeti alkotás speciális helyzetét Kelet-Európa különböző országaiban. A projekt nagy hangsúlyt fektet majd a helyi és nemzetközi hálózatoknak a kortárs művészet és kultúra érdekében végezhető tevékenységére, lehetőségeire. Ugyancsak megvizsgálja a változatosságot, mint az európai identitás egyik erősségét.
PROJEKTVEZETŐ:
WÜRTTEMBURGISCHER KUNSTVEREIN (WKV)
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-INTERSPACE (BG) - Társszerv.
-SKUC GALERIE (SI) - Társszerv.
-TRAFÓ - KORTÁRS MŰVÉSZETEK HÁZA (HU) - Társszerv.
-AKADEMIE SCHLOSS SOLITUDE (DE) - Partner
-INSTITUT FUR AUSLANDSBEZIEHUNGEN (DE) - Partner
Közösségi támogatás: 116.965,00 euró


(Poszt-)Modernizmus ((Post-)Modernism)

Főszervező országa: NÉMETORSZÁG
Résztvevők: AT-RC
Projekt időtartama: 2005. 11. 01. - 2006. 10. 31.
Leírás: A program célja a kapitalista és szocialista országokban létező különféle kritikai megközelítések középpontba állítása. A program az elmúlt 30 évet, ezzel együtt a társadalom- és térfelfogás változásait vizsgálja a társadalomkritikán keresztül. Vizuális művészetekkel és építészettel/várostervezéssel foglalkozik, és tartalmilag három fókuszpont köré szerveződik: - tér és térelosztás / befogadási és kirekesztési mechanizmusok a térben
- az új média (film/TV) hatása a várostervezésre / városfelfogásra és az ezzel kapcsolatos identitásfogalmakra
- közösségi csoportok részvétele és aktiválása.
A különböző eseményekre/programokra művészeti intézményekben, egyetemeken és közterületeken kerül sor. Ezek formája kiállítástól kerekasztal-beszélgetésen át a köztéri művészetig és ösztöndíjakig terjed. A projekt célja vitát kezdeményezni a részt vevő oszágokban a kritikai érvelés eszközeiről és erejéről.
Célok: - megvizsgálni a modernizmus kritikáját kapitalista és szocialista országokban;
- újra meghatározni a modernizmus és a posztmodernizmus kapcsolatát
- alaposabban megismerni az elmúlt 30 év különféle megközelítéseit
- közös kiindulási alap kidolgozása a jövőbeni kritikai vitákhoz, rákérdezni, mit jelenthet ma a kritikai megközelítés. A projekt célja azirányban is vizsgálódni, mi történt ezekkel a kritikai megközelítésekkel a ma szemszögéből stb.
PROJEKTVEZETŐ:
STIFTUNG FUER ZEITGENOESSISCHE KUNST (GFZK)
TÁRSSZERVEZŐK ÉS PARTNEREK:
-FORUM STADTPARK (AT) - Társszerv.
-JAN EVANGELISTA PURKYNE UNIVERSITY, COLLEGE OF ART AND DESIGN (RC) - Társszerv.
-FUTURA GALLERY, PRAHA (RE) - Partner
-HOUSE OF ART, BRNO (RC) - Partner
-KORTÁRS MŰVÉSZETI INTÉZET, DUNAÚJVÁROS (HU) - Partner
-MUSEUM OF MODERN ART, LJUBLJANA (SI) - Partner
-VAN ABBE MUSEUM, EINDHOVEN (NL) - Partner
Közösségi támogatás: 132.310,00 euró

Többéves, a kulturális örökség témakörbe tartozó projektek

A 7 TÁMOGATOTT PROJEKTBŐL 3 MAGYAR VONATKOZÁSÚ PÁLYÁZAT

Oppidumok: a legkorábbi európai városok az Alpoktól északra (OPPIDA: The earliest European towns north of the Alps)

Főszervező: FRANCIAORSZÁG
AT-DE-FR-HU -LU-RC
Projektidőszak: 2005. 07. 01. . 2008. 06. 30.
Leírás: A XX. század végén újjáéledt a XIX. században Keltomániának nevezett rajongás a kelta múlt és emlékei iránt. Eme romantikus képhez vonzódó fiatalok között sokan új identitást kerestek, elutasítva a késő-XX. századi ipari társadalmak által nyújtottakat. Jelen projekt célja ráirányítani a figyelmet az Oppidumok történetére, a legrégebbi európai városokéra az Alpoktól északra. A Római Birodalom alapítása óta a mediterrán világ uralta az európai civilizáció fogalmait. Amit Észak-Európában elsöpört, az maga is egy dinamikus, önállóan kialakult kultúra volt, mely az egész Alpokon túli térségben elterjedt, és amelyet ma általában kelta kultúraként ismerünk.
Tevékenységek:
- a vaskori város-lelőhelyek egységesített adatbázisának létrehozása
- tapasztalat- és ötletcsere az oppidum-lelőhelyek bemutatására a vegyes nagyközönségnek (családok, iskolák, fiatalok, fogyatékkal élők stb.), és egy transzeurópai kommunikációs hálózat létrehozása a lelőhelyeket igazgatók/működtetők számára
- tapasztalatcsere: hogyan mutassuk be a vaskori régészetet a fiataloknak oktatási és oktatáson kívüli kontextusban
- a bibracte-i kutatások újrakezdésének 20. évfordulójára különféle rendezvények a helyszínen kortárs művészek bevonásával, kapcsolatépítés a régió közösségével; ez és a hasonló rendezvények csak kísérő-rendezvények lesznek, külön költségvetéssel, de nagy publicitást biztosítanak a programnak, illetve lehetőséget adnak újfajta közvetítésre.
Célok: konszolidálni és egységesíteni az Alpoktól északra fekvő területek proto-urbánus fejlődésével foglalkozó kutatásokat;
- felhívni a szélesebb európai közönség figyelmét az európai vaskorszaki civilizáció létére és jelentőségére;
- a különféle nemzeti jó gyakorlatok cseréje a kulturális örökség megőrzése, értelmezése, bemutatása területén, a szakmai közönség, a kulturális örökség terület szereplői és a nagyközönség javára.
FŐSZERVEZŐ
BIBRACTE
TÁRSSZERVEZŐK ÉS MÁS RÉSZTVEVŐK
-MUSEE NATIONAL D'HISTOIRE ET D'ART LUXEMBOURG (LU) - Társszerv.
-NORDICO MUSEUM (AT) - Társszerv.
-REGION DE BOHEME CENTRALE (RC) - Társszerv.
-UNIVERSITAET LEIPZIG (DE) - Társszerv.
-EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM (HU) - Társszerv.
-UNIVERSITE MARC BLOCH, STRASBOURG (FR) - Társszerv.
-ARTS ET VIE (FR) - Partner
-ASSOCIATION DES GRANDS SITES DE FRANCE (FR) - Partner
-ATLANTISFILM (DE) - Partner
-CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE DE BOURGOGNE (FR) - Partner
-COLLEGE DE FRANCE (FR) - Partner
-COMMUNAUTE DE COMMUNES GERGOVIE / VAL D'ALLIER (FR) - Partner
-DIPUTACION DE AVILA (ES) - Partner
-EUROPEAN INSTITUTE OF CULTURAL ROUTES (LU) - Partner
-FEDERATION EUROPEENE DES RANDONNEURS PEDESTRES (LU) - Partner
-HACHETTE LIVRES (FR) - Partner
-INSTITUT ARCHEOLOGIQUE DE NITRA (SK) - Partner
-INSTITUT D'ARCHEOLOGIE DE PRAGUE (RC) - Partner
-KORE (FR) - Partner -MUSEE DES ANTIQUITES NATIONALES (FR) - Partner -PARC DU MORVAN (FR) - Partner
-ROEMISCH-GERMANISCHE KOMMISSION D. DEUTSCHEN ARCHAEOLOGISCHEN
INSTITUTS (DE) - Partner
-TERRA INCOGNITA (DE) - Partner
-UNITE MIXTE DE RECHERCHE 5594, DIJON (FR) - Partner
-UNIVERSITAET WIEN (AT) - Partner
-UNIVERSITE COMPLUTENSE (ES) - Partner
-UNIVERSITE DE BOLOGNA (IT) - Partner
-UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES (BE) - Partner
-EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM (HU) - Partner
-UNIVERSITE OF LAUSANNE (CH) - Partner
-UNIVERSITY OF DURHAM (UK) - Partner
-ZUTIQUE PRODUCTIONS (FR) - Partner
Közösségi támogatás: 318.800,00 euró


Emberek és kerámiák (People and Potteries)

Főszervező: NÉMETORSZÁG
FR-HU-IT-UK
Projektidőszak: 2005. 07. 01. - 2008. 06. 30.
Leírás: 6 modul köré szerveződő tevékenység: 1. a fazekas és mestersége / 2. Utazás a múltba - a régi termelési mód találkozása a virtuális valósággal / 3. Oktatás a gyakorlaton és e-tanuláson keresztül - új módszerek a múzeumok számára / 4. A könyvtár készletei - találjuk meg a kerámiáról szóló könyveket / 5. Életrajzi adatbázis - az egyének hatása a fejlődésre / 6. Kiállítás . a kerámia társadalmi és technikai történetének megtapasztalása
Célok: - bemutatni a közös kulturális örökséget, szem előtt tartva az egyes regionális identitásokat, hogy így a kulturális egységet mindenki sajátjának érezze és másoknak magabiztosan mutathassa be.
- a hagyományok életben tartása, megőrzésük az utókor számára
- maradandó feljegyzések készítése emberekről, munkájukról, életmódjukról
- mindezt újító, szokatlan módon.
FŐSZERVEZŐ
ZWECKVERBAND DEUTSCHES PORZELLANMUSEUM
TÁRSSZERVEZŐK ÉS MÁS RÉSZTVEVŐK
-HERENDI PORCELÁNMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTVÁNY (HU) - Társszerv.
-HOT HOUSE CENTRE OF DESIGN (UK) - Társszerv.
-MUSEE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHE (FR) - Társszerv.
-MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE IN FAENZA (IT) - Társszerv.
-POTTERIES MUSEUM & ART GALLERY (UK) - Társszerv.
Közösségi támogatás: 884.000,00 euró


A Római Birodalom határai (Frontiers of the Roman Empire)

Főszervező: EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
AT-DE-HU-PL -SK
Projektidőszak: 2005. 07. 01. - 2008. 06. 30.
Leírás: Megrajzolni a Római Birodalom mint páneurópai jelentőségű kulturális egység határait. 15 európai ország vesz részt a projekt megvalósításában. Több tevékenységet terveznek:
- weboldal létrehozása a nagyközönség számára, az európai határokról szóló információkkal
- kiállítás a Limesről 8 ország régészeti múzeumaiban
- tervek kidolgozása a Limes-dokumentáció elkészítésére (adatbázisokkal), hogy elkerüljék a helyi (tehát nem megközelíthető) archívumok létrehozását - konzerváció, gondozás, bemutatás. Mindez a témában már létrejött konvenciók alapján; közös irányvonalak létrehozása ezen műemlékek megóvására: műhelymunka és helyszíni látogatások segítségével.
Célok: - Európai standardok kialakítása egy európai régészeti lelőhely-adatbázis kialakítására
- Irányvonalak kialakítása a követendő régészeti gyakorlat érdekében, néhány kiválasztott régészeti lelőhely virtuális rekonstrukciója
- Elősegíteni a strukturált párbeszédet a régészek, illetve a régészek és más szakemberek között
- Segíteni és fenntartani a nagyközönségnek és a fiataloknak szóló oktatási projekteket
FŐSZERVEZŐ
HISTORIC SCOTLAND
TÁRSSZERVEZŐK ÉS MÁS RÉSZTVEVŐK
-DLK-DEUTSCHE LIMESKOMISSION SAALBURGMUSEUM (DE) - Társszerv.
-MMB-MESTSKÉ MÚZEUM V BRATISLAVA (SK) - Társszerv.
-NOVAE-OSRODEK BADAN ARCHEOLICZNYCH UNIWERSYTEWARSZSKIEWEGO (PL) - Társszerv.
-PTE-PÉCSI TUDOMÁNYEGETEM (HU) - Társszerv.
-VGF-VEREIN FÜR GESELLSCHAFTS-WISSENSCHAFTILICHE FORSCHUNG (AT) - Társszerv.
-CONSILIUL JUDETAN SALAJ MUZEUL JUDETAN DE ISTRIE SI ARTA -ZALAU (RO) - Partner
-KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN AFD. PROVINCIAAL-ROMEINSE ARCHEOLOGIE (NL) - Partner
-NMS-NARODNI MUZEJ SLOVENIJE ARHEOLOSKI ODDELEK (SI) - Partner
-UDL-UNIVERSIDAD DE LEON, FACULTAT DE FILOSOFIA Y LETRAS, AREA DE ARQUEOLOGIA (ES) - Partner
-UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN -DÉPARTEMENT D'ARCHÉOLOGIE (BE) - Partner
Közösségi támogatás: 810.000,00 euró

Többéves, az irodalom, könyvek, az olvasáskultúra népszerűsítése témakörbe tartozó projektek

A 4 TÁMOGATOTT PROJEKTBŐL 3 MAGYAR VONATKOZÁSÚ PÁLYÁZAT

Roma könyvtár (Romani Library)

Főszervező: BULGÁRIA
AT-HU-RC-RO
Projektidőszak: 2005. 05. 30. - 2008. 05. 30.
Leírás: Együttműködés olyan intézmények és kiadók között, melyeknek már vannak tapasztalataik a roma kultúra területén. A cél a kortárs roma irodalom fontos műveinek kiválasztása, fordítása, megjelentetése, terjesztése és népszerűsítése.
Összesen 22 mű szerepel a programban, nyelvenként 4 (német, román, magyar, cseh, roma), továbbá a roma kiadások webes publikációja (a címek angolul és svédül is).
Szakértőcsoportot hoznak létre a művek kiválasztására, és egy adatbázis létrehozására. A társszervezők ebből a listából választják majd ki a műveket, hogy a roma irodalom földrajzi, tematikus és nyelvi eloszlása megfelelően tükröződjön.
Műhelymunkát szerveznek a roma szövegekkel való, különböző megközelítésű munkamódszerek tanulmányozására.
Célok: - A roma kultúra erősítése azáltal, hogy bevezetik a kortárs irodalmi nyelvek közé, és a romák új generációját az írásra és olvasásra ösztönzik
- a roma irodalmat elérhetővé tenni az egész európai közönség számára, hogy leküzdjék az előítéleteket és erősítsék a kultúraközi párbeszédet
- elősegíteni a roma irodalomnak az európai kultúra integráns részeként való elismerését
- fejleszteni a roma nyelvet és fordítási standardokat felállítani hozzá
FŐSZERVEZŐ
NEXT PAGE FOUNDATION
TÁRSSZERVEZŐK ÉS MÁS RÉSZTVEVŐK
-ROMA PAGE / KURT LEWIN ALAPÍTVÁNY (HU) - Társszerv.
-ROMANI PROJECT- DEPARTMENT OF LINGUISTICS, KARL FRANZENS UNIVERSITY (AT) - Társszerv.
-SOCIETY OF FRIENDS OF THE JOURNAL ROMANO DZANIBEN (RC) - Társszerv.
-THE RESOURCE CENTER FOR ROMA COMMUNITIES (RO) - Társszerv.
-BOKFORLAGET TRANAN (SE) - Partner
-BORDERLAND FOUNDATION (PL) - Partner
-DEPARTMENT OF COMPARATISTICS, UNIVERSITY OF INNSBUCK (AT) - Autre Part.
-DRAVA VERLAG (AT) - Partner
-DZENO ASSOCIATION (RC) - Partner
-GOVERNMENT CENTER FOR ROMANI CULTURE (SE) - Partner
-KARJAA (FI) - Partner
-ROM E.V. KOELN (DE) - Partner
-ROM PO DROM (PL) - Partner
-ROMA THEATER PRALIPE (DE) - Partner
-ROMANO CENTRO (AT) - Partner
-SIGNETA PUBLISHING HOUSE (RC) - Partner
-STEPPING STONES SCHOOL - ROMANI COMMUNITY (UK) - Partner
-STUDII ROMANI (BG) - Partner
-UNIVERSTITY OF HERTFORDSHIRE PRESS (UK) - Partner
Közösségi támogatás: 290.250,00 euró


Többéves, az előadóművészetek témakörébe tartozó projektek

A 7 TÁMOGATOTT PROJEKTBŐL 2 MAGYAR VONATKOZÁSÚ PÁLYÁZAT

Gyökerek és utak (Roots and Routes)

Főszervező: HOLLANDIA
DE-ES-FR-GR-HU-IT-PT
Projektidőszak: 2005. 05. 27. - 2008. 05. 26.
Leírás: A projekt a nagyvárosi fiatalokat bátorítja, hogy ének-, tánc- és média-képességeik segítségével lépjenek előbbre a gazdasági és társadalmi integráció, illetve az állampolgárság területén. A program nyilvános fellépési lehetőséget és televíziós szereplési alkalmakat biztosít számukra a részt vevő országokban, lehetővé téve, hogy együtt dolgozzanak művészeti példaképeikkel, elképzeléseiket megosszák és kicseréljék a hasonló gondolkodású, más európai városokban élő fiatalokkal, és hogy megmutathassák tehetségüket a szélesebb nemzeti és európai közönségnek.
Tevékenységek: fiatal városi énekes-, táncos- és média-tehetségek felfedezése;
zenei és tánc mesterkurzusok;
média-műhelyek és TV-dokumentumfilmek;
közös multikulturális előadások, ahol profi művészek együtt lépnek fel a tehetséges fiatalokkal valamelyik nagy európai fesztiválon stb.
Célok: - EU-szerte működő hálózat létrehozása kulturális, szociális és médiaszervezetekkel, melyek segítenek a program szemléletmódját meghonosítani a nagy európai zenei fesztiválokon, a helyi előadóművészeti színhelyeken és a műsorsugárzó médiumoknál, hogy azok programja multikulturális és a városi ének-, tánc- és médiatehetségek felé nyitott legyen;
- új európai piac kialakítása ezen multikulturális városi tehetségek számára;
- segíteni a zenei fesztiváloknak, helyi előadóművészeti helyszíneknek és műsorsugárzóknak, hogy nyissanak az új felé stb.
FŐSZERVEZŐ
MIRA MEDIA
TÁRSSZERVEZŐK ÉS MÁS RÉSZTVEVŐK
-ASSOCIACAO JOURNEYS (PT) - Társszerv.
-ASSOCIATION RIF (FR) - Társszerv.
-COSPE, FIRENZE (IT) - Társszerv.
-DIMITRA INSTITUTE OF TRAINING AND DEVELOPMENT S.A. (GR) - Társszerv.
-JFC MEDIENZENTRUM KOELN (DE) - Társszerv.
-SZIGET MANAGEMENT (HU) - Társszerv.
-XENOMEDIA (ES) - Társszerv.
-ASSOCIAZIONE CULTURALE FABBRICA EUROPA (IT) - Partner
-ROOTS & ROUTES (NL) - Partner
Közösségi támogatás: 675.000,00 euróA képek ideje (Temps d'Images)

Főszervező: FRANCIAORSZÁG
BE-DE-FR-HU-IT-PT
Projektidőszak: 2005. 06. 01. - 2008. 05. 31.
Leírás: Határokon és művészeti ágakon átnyúló hálózat: az európai helyszínek összegyűjtése.
Tervezett tevékenységek: közös produkciós térség kialakítása kész művek (előadások) vagy folyamatok (műhelyek ) létrehozására / segítség a kész művek nemzetek közötti terjesztésére / évenként rendezendő fesztivál létrehozása a színpadi művészetek és a kép találkozása témában / a fiatal szakmabéliek fejlesztése mesterkurzusokon / éves szakmai találkozó szervezése / a nehezen integrálódó népcsoportokkal művészeti és kulturális gyakorlatok kifejlesztése / közös kommunikációs platform létrehozása / együttműködés egy televízióval.
Célok: - európai produkciós hálózat kialakítása és fejlesztése
- az európai művészek országok közötti mobilitásának elősegítése munkáik terjesztése révén
- .hidak. kialakítása a színpadi és a kép-művészetek között
- tapasztalatok megosztása, a hálózaton belüli és kívüli összetartás fejlesztése
- európai szinten a lehető legnagyobb közönséget szenzibilizálni
FŐSZERVEZŐ
LA FERME DU BUISSON - SCENE NATIONALE DE MARNE-LA-VALLÉE
TÁRSSZERVEZŐK ÉS MÁS RÉSZTVEVŐK
-ARTE FRANCE (FR) - Társszerv.
-DUPLACENA (PT) - Társszerv.
-HALLES DE SCHAERBEEK (BE) - Társszerv.
-ROMAEUROPA - ARTE E CULTURA (IT) - Társszerv.
-TANZHAUS NRW, BERTRAM MULLER (DE) - Társszerv.
-TRAFÓ - HONGRIE (HU) - Társszerv.
-NEW THEATRE INSTITUTE OF LATVIA, RIGA (LV) - Partner
-ZAMEK UJAZDOWSKI (PL) - Partner
Közösségi támogatás: 895.500,00 euró

Támogatóink: