Kivonat az NKA 2005. évi beszámolójából


KULTÚRA 2000 IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM

Elnök: Tihanyi László
Titkár: Nagy Józsefné


include("2005_nka_beszamolo.inc")

A kollégium beszámolója

Tekintettel arra, hogy ez a kollégium döntően különbözik a többi szakmai kollégiumtól, úgy gondolom, indokolt, ha a szakmai beszámoló is eltér a többi kollégium esetében használatos formulától.

A "Kultúra 2000" kollégium az azonos nevű Európai Uniós pályázatokhoz nyújt segítséget, ezért a legkülönbözőbb területekről érkeznek ide pályázatok. A 2005. évben a kollégium teljes mértékben eleget tudott tenni feladatának: egyetlen pályázatot sem kellett elutasítania, a nyertes pályázatok mindegyike automatikusan megkapta - hiszen meg is kell kapja minden esetben - a pályázott összeget. A pályázatok többsége több éves futamidejű, ezért nincs mindegyikről visszajelzés arra vonatkozóan, megvalósult-e, vagy sem. Mivel a pályázatok mindegyike akceptálandó célt tűzött ki maga elé, és megvalósulásának egyik alapfeltétele - a pályázati cél megvalósításához való anyagi hozzájárulás - teljesült, reméljük, mindegyik sikeres lesz.

Abból, hogy ilyen kevés számú pályázat érkezett, következtetni lehet arra is, hogy ez a pályázati lehetőség nem eléggé ismert a potenciális pályázók körében. Azonban lehetséges másik magyarázat is. Aki vett már részt "Kultúra 2000" típusú pályázatban, tudja, hogy egy meglehetősen bonyolult, és szövevényes feltételrendszert kell teljesítenie, és azt igen bonyolult módon kell adminisztrálnia. Lehetséges, hogy ez sokakat elrettent, vagy arra ösztönöz, hogy más, könnyebb utat válasszon. Ugyancsak lehetséges, hogy még időre van szükség ahhoz, hogy kialakuljanak azok a személyes és szakmai kapcsolatrendszerek, amelyek elősegítik, hogy az egyes elképzelésekhez könnyen meg lehessen találni a megfelelő külföldi partnereket.

Ugyancsak a pályázati típus speciális voltából következik, hogy sem a döntés folyamán, sem az NKA vezetésével való kapcsolatban semmilyen probléma nem jelentkezett.

Tihanyi László s. k.
a Kultúra 2000 Ideiglenes Szakmai Kollégium elnöke

Forrás: NKA Hírlevél XIII. évfolyam 13. szám (2006. június 21.) 824-825. old

Támogatóink: