Összefoglaló a Kultúra 2000 keretprogramban 2005-re beadott pályázatok értékeléséről


Összefoglaló a Kultúra 2000 keretprogramban 2005-re beadott pályázatok értékeléséről

Lezárult a Kultúra 2000 keretprogram 2005-re beadott pályázatainak értékelése. A támogatást nyert szervezeteket levélben értesítették, majd megkezdődött a támogatási szerződések megkötése. Az eredmények közzététele 2005. őszére várható, a szerződéskötések befejeződése után. A kulturális szervezetek idén több mint 600 pályázati ötlettel álltak elő. Az alábbiakban az értékelési eljárás műhelytitkaiba adunk betekintést.

A Kultúra 2000 keretprogram 2005-re szóló pályázati felhívását 2004. július 6-án tették közzé (Hivatalos Lapok C 174/46), a felhívásban megjelent pályázati naptár szerint a pályázat lebonyolításának menete a következő:

 • 2004. október 15.: az egyéves és műfordítási projektek pályázati beadási határideje;
 • 2004. október 29.: a többéves együttműködési megállapodáson alapuló projektek és a harmadik országokkal megvalósítandó projektek pályázati beadási határideje;
 • 2005. február: a pályázatok elbírálásának befejezése és konzultáció a Kultúra 2000 irányító testületével;
 • 2005. március: az Európai Parlament véleménye és döntés;
 • 2005. május: az eredmények írásbeli közlése a pályázókkal.
 • Jelenleg a támogatási szerződések megkötése zajlik a sikeres pályázókkal.

  Az értékelés menetéről

  Szakértői csoportok - értékelő bizottság

  A formai szűrőn túljutott pályázatokat a szakmai zsűri 2005. január 31. és február 5. között értékelte Brüsszelben.
  A keretprogramban részt vevő országok kulturális minisztériumai által jelölt szakértők hét csoportban végezték a pályamunkák értékelését. Két-két csoport a kulturális örökség illetve az előadóművészeti témájú pályázatokat, egy-egy pedig a vizuális művészeti, a műfordítói és az olvasáskultúrát népszerűsítő pályázatokat bírálta.

  Értékelési módszerek
  A saját csoportjában minden szakértő minden pályázati anyagot elolvasott és értékelte annak kulturális és technikai minőségét (a Bizottság tisztviselői által készített űrlap segítségével). Azt vizsgálták, mennyiben felelt meg az adott anyag a Kultúra 2000 általános alapelveinek, illetve szűkebb kulturális területe prioritásainak. A következő hét szempont volt ebben segítségükre (csökkenő fontossági sorrendben):
  1. a pályázati anyag minősége;
  2. európai kulturális hozzáadott érték (erről bővebben lásd: http://www.kulturpont.hu/addedvalue.php);
  3. mennyire kötődik a pályázat az előzetesen kiemelt általános témákhoz (állampolgárok megszólítása, új technológiák/médiumok alkalmazása, hagyomány és innováció);
  4. a projektben szereplő kulturális szervezetek szakmai kompetenciája;
  5. a pályázat hatása a közönségre, nyilvánosság;
  6. a pályázat általános kulturális értéke, minősége;
  7. társadalmi hatások.
  Ezen túlmenően egy nyolcadik kérdés azt firtatta, javasolják-e a szakértők az adott projekt támogatását (igen/nem/ha van rá keret). Újdonság a korábbi évekhez képest, hogy a szakértők külön lapon egyéb megjegyzéseket fűzhettek az értékeléshez.

  A műfordítási projektek értékelése némiképp eltért az együttműködésen alapuló pályázatokétól. Legfeljebb 100 pont volt adható, három kritérium alapján (csökkenő fontossági sorrend):
  1. a lefordítandó alkotás minősége;
  2. a fordító szakmai tudása;
  3. a fordítóház kompetenciája (tapasztalat a műfordítások megjelentetésében, képes-e a kiadott művet megfelelő széles körben terjeszteni, tisztességes-e a fordítókkal szemben).
  Itt is volt egy kiegészítő kérdés arról, hogy a pályázat mennyire egységes, jelentős és mennyire járul hozzá az európai irodalom illetve humán tudományok megismertetéséhez.

  A pályázatok száma
  532 egyéves és 152 két- vagy hároméves pályázatot nyújtottak be a pályázók eredetileg, ezeknek 12,1%-a formai hiba miatt kiesett az első rostán. A szakértői csoportok elé végül összesen 601 pályázati anyagot terjesztettek értékelésre.

  Megjegyzés:
  A 2005-re szóló részletes pályázati ismertetőben csak hozzávetőlegesen szerepel a támogatandó pályázatok száma. A beadott pályázatok közül támogatásra javasoltak száma ennek alatta marad, ha kimerül a rendelkezésre álló pénzkeret (ezt a keretösszeget is tartalmazza a pályázati ismertető).

  A kiválasztást végző bizottság
  Azt, hogy végül mely pályázati anyagokat terjesztettek az Irányító Bizottság (Management Committee) elé, az Európai Bizottság hivatalnokaiból álló válogató-bizottság döntötte el 2005. február 24-i ülésén, a szakértők véleménye alapján.

  Az Irányító Bizottság (Management Committee)
  A Kultúra 2000 Irányító Bizottsága 2005. március 15-i ülésén foglalkozott az előterjesztett pályázati anyagok értékelésével, majd a rangsorolt anyagokat és véleményét megküldte az Európai Parlamentnek betekintésre.

  Droit de regard
  Az Európai Parlament egyhónapos betekintési joggal (droit de regard) rendelkezik a Kultúra 2000 döntéshozatali eljárásában; az egy hónap leteltével kerül vissza az anyag az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatósága Kultúra 2000 főosztályára. A nyerteseket végül (közvetlen levél vagy fax formájában) 2005. május elején értesítették az eredményről.

  Támogatóink: