Aktuális pályázati kiírásA KULTÚRA 2000 KERETPROGRAM 2006. ÉVI KIÍRÁSA

A Kultúra 2000 keretprogram 2006-ra szóló pályázati felhívása 2005. július 12-én jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapja C 172 számában (OJ 2005/C 172/14).

A rövid távú és a műfordítási pályázatok beadásának határideje 2005. október 17, a hosszú távúaké 2005. október 28.

A tavalyi kiíráshoz hasonlóan az Európai Unió Hivatalos Lapjában a pályázat szövege nem jelent meg, csak egy rövid felhívás 20 nyelven. A pályázattal kapcsolatos részleteket és az űrlapot az Európai Bizottság az Európa Szerveren tette közzé a három munkanyelven:
angolul, franciául és németül. A dokumentum tartalmazza az érvényes prioritásokat, pályázati feltételeket, kritériumokat, illetve a pályázat lebonyolításának menetét.
A részletes ismertető nem hivatalos magyar nyelvű fordítása letölthető Word dokumentum formátumban és pdf formátumban.

FIGYELEM! Mivel csak a fő- és társszervezők költségei elszámolhatóak a programban (tehát a társult partnereké nem), az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatósága Kultúra 2000 Főosztálya (DGEAC Culture 2000 Unit) az alábbi hibaigazítást teszi közzé a 9.5 ponthoz (Elszámolható költségek) kapcsolódóan, angol, német és francia nyelven:

Pg. 22 paragraph 3:- costs entailed by other contracts awarded by the beneficiaries for the purposes of carrying out the action/ project, provided that the conditions laid down in the Article II. 9 of the agreement are met; (...)

S. 24, Abs. 8:- Kosten aus Aufträgen, die der Empfänger für die Zwecke der Durchführung der Maßnahme/des Projekts vergeben, soweit die Bedingungen unter Artikel II. 9 der Vereinbarung eingehalten werden. (...)

p. 23, para. 1: - coûts découlant d'autres contrats passés par les bénéficiaires pour les besoins de la réalisation de l'action/projet, pour autant que les conditions prévues à l'article II, paragraphe 9, de la convention soient respectées;(...)

A magyar szövegben ez így értendő:
16. oldal, 2. bekezdés: - azon költségek, amelyek a projekt/tevékenység kivitelezése érdekében a kedvezményezettek által kötött egyéb szerződésekből fakadnak feltéve, hogy a megállapodás II. 9. cikkében lefektetett feltételeket tiszteletben tartják; (...)


A 2006-ra vonatkozó kiírásban nincs kiemelten támogatandó terület, hanem valamennyi művészeti ág egyaránt hangsúlyos elbírálásban részesül.

A pályázati kiírás szövege letölthető pdf formátumban angol, cseh, dán , észt , finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, máltai , magyar, német, olasz, portugál, spanyol, szlovák, szlovén valamint svéd nyelven.

A pályázati űrlapok letölthetők
Word dokumentum formátumban angol, francia, német nyelveken.

Az űrlapoknak magyar fordítása nem készül.

A pályázatokat az Európai Unió 20 hivatalos nyelvének valamelyikén (angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, spanyol, szlovák, szlovén vagy svéd nyelven) lehet benyújtani. A bírálati eljárás meggyorsítása érdekében azonban javasolják a pályázóknak, hogy az angol, francia vagy német nyelvek valamelyikén írják meg pályázatukat.
A csatolmányok (pl. alapító okirat, cégbírósági bejegyzés, pénzügyi beszámoló - bármilyen, nemzeti jellegű irat) beadhatóak az eredeti nyelven, nem szükséges őket szóról-szóra lefordítani a pályázat nyelvére (azonban egy rövid tartalmi összefoglaló javasolt).

Egyéb dokumentumok

A pályázati űrlapokhoz szükséges csatolni egy banki adatlapot. A banki adatlapot az alapján kell kiválasztani, hogy a pályázó/társszervező intézmény bankszámláját melyik országban vezeti.

A banki adatlapok letölthetők Excel táblázat formátumban

Ausztria: német;
Belgium: francia, német, holland;
Ciprus: görög;
Csehország: cseh;
Dánia: dán;
Egyesült Királyság: angol;
Észtország: észt;
Finnország: finn, svéd;
Franciaország: francia;
Görögország: görög;
Hollandia: holland;
Írország: angol;
Lengyelország: lengyel;
Lettország: lett;
Litvánia: litván;
Luxemburg: francia, német;
Németország: német;
Magyarország: magyar;
Málta: máltai
Olaszország: olasz;
Portugália: portugál;
Spanyolország: spanyol;
Svédország: svéd;
Szlovákia: szlovák;
Szlovénia: szlovén, illetve

Az összes többi ország: angol nyelven.

A pályázati űrlaphoz ugyancsak csatolni kell a szervezet jogállásáról szóló adatlapot, melyet az alábbi nyelveken tölthetnek le:

Magánszervezetek:
angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, spanyol, szlovák, szlovén, svéd nyelven.

Állami szervezetek:
angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, spanyol, szlovák, szlovén, svéd nyelven.

Csatolandó még az űrlaphoz a szervezet pénzügyi alkalmasságát tanúsító adatlap angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, szlovák, szlovén, svéd, spanyol nyelven érhető el

Hasznos dokumentumok

Kultúra 2000: költségvetés és beszámoló (PPS formátumban)

Számlalista a beszámolókhoz (Excel formátum)

Hasznos információk a pályázati költségvetés megtervezéséhez (PDF formátum)

A Kultúra 2000 keretprogram létrehozásáról szóló határozat (PDF formátum) és a program 2006. december 31-ig való meghosszabbításáról szóló határozat (PDF formátum)

Az Európai Bizottság napidíj-táblázata (Excel formátum)

Szerződésminták

Egyéves projektek (Word) (PDF)

Többéves projektek (Word), (PDF)

Műfordítás (Word), (PDF)A fájlokat saját gépére elmenteni pl. úgy tudja, ha a Shift gombot lenyomva tartva kattint a linkre az egérrel.

Az NKA bejelentése az önrésztámogatásról

Levél az NKA-tól

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) 2006-ös költségvetésébol 100 millió forint körüli összeget különít el a Kultúra2000 keretprogram 2006-os felhívásában nyertes magyar szervezetek támogatására. Dr. Harsányi Lászlónak, az NKA elnökének errol szóló bejelentése ITT OLVASHATÓ.

Támogatóink: