Pályázati felhívás filmalkotás készítésére


Pályázati felhívás filmalkotás készítésére

A KultúrPont Iroda az Európai Unió Phare SPP programjának támogatásával pályázatot hirdet egy négyperces magyar filmalkotás elkészítésére, amely az amszterdami székhelyű D Nerve Lab "Europa Square XXL" projekt 40 perces alkotásának magyar része lesz.

A készítendő film témája:
A film aktualitását az kell, adja, hogy 2004. május 1-jén az Európai Unió történetének legnagyobb szabású bővítésére kerül sor. A Közösség tagállamainak száma 15-ről 25-re emelkedik. Ennek kapcsán a "Europa Square XXL" projekt az éppen csatlakozó vagy az Unión kívüli országok művészeinek egyedi nézőpontjából kívánja bemutatni véleményüket.

A készülő négypercesben egy fiatal filmalkotó művész (a továbbiakban: Alkotó) véleményét várják: hogyan látja közvetlenül a csatlakozás előtt az európai integrációt. Mik az elvárásai, reményei, esetleg félelmei a közös európai jövőt maga elé képzelve. A szervezők nem kampányfilmet várnak, teljes körű az alkotói szabadság érvényesítése.

A filmet 2 (kettő) példányban DV vagy DVcam formátumban angol nyelven vagy tetszőleges nyelven és angol nyelvű felirattal kell elkészíteni legkésőbb 2004. március 30. napjáig.

Pályázók köre:
Olyan fiatal, 25-35 év közötti filmalkotók (magánszemélyek) jelentkezését várjuk, akik kihívásnak tekintik a témát. Egy pályázatot több filmalkotó közösen is beadhat. Pályázni már (részben) kész alkotásokkal is lehet.

A pályázat célja:
A nyertes Alkotó

  • készíthet egy négyperces filmalkotást részben vagy egészében a Kiíró közvetlen költségére;
  • részt vehet 2004. április 23. és május 2. között a "Europa Square XXL" amszterdami rendezvényein, ahol a teljes 40 perces mű bemutatójára és egyéb kulturális bemutatkozási lehetőségre is alkalom lesz, amelynek költségeit szintén a Kiíró viseli;
  • a teljes 40 perces alkotás európai terjesztéséről a D Nerve Lab gondoskodik.

Pályázati feltételek:
A pályázatnak egy nyertese lesz, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.
A film elkészítéséhez szükséges stáb felállításáról és a lebonyolításhoz szükséges egyéb teendőkről az Alkotó kell, gondoskodjon, a költségeket a filmmel kapcsolatos projekt-koordinálási szerződés alapján a Kiíró közvetlenül viseli, amelynek szerződés-tervezete a KultúrPont Iroda honlapjáról letölthető. A megbízásoknál, megrendeléseknél a nyertes pályázó köteles figyelembe venni a közbeszerzésre és az állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolási rendre vonatkozó hatályos jogszabályokat.

A keretösszeg kizárólag a film elkészítésével kapcsolatos számlákkal és külön egyeztetés szerinti okiratokkal igazolt dologi költségekre fordítható. A filmalkotás megvalósítására vonatkozó részleteket az ezzel kapcsolatos szerződés-tervezet tartalmazza, amely része a pályázati kiírásnak.

Az elkészült négyperces alkotással kapcsolatos vagyoni (időben, térben, tartalomban korlátlan felhasználási) jogok szabad gyakorlása (akár kereskedelmi célokra) minden ellenszolgáltatás és térítés nélkül a Kiírót illeti. Ugyanakkor az elkészült négyperces alkotást nem kereskedelmi célra az Alkotó szabadon felhasználhatja. Minden egyéb célú felhasználásra csak a Kiíró előzetes írásos hozzájárulásával van lehetőség.

Az Alkotó köteles helytállni az általa elkészített film szerzői jogi tisztaságáért és azért, hogy a film elkészítésével kapcsolatos esetleges jogdíjakat megfizette.

A Kiíró nem tekinti saját álláspontjának az alkotásban megfogalmazott gondolatokat, így azokért semmilyen formában felelőssé nem tehető. A Kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelennek történő nyilvánítására.

A pályázat beadásához szükséges:

  • az alkotó adatai (név, cím, telefonszám, fax, e-mail)
  • forgatókönyv, story board;
  • a négyperces film tervezett tételes és teljes körű költségvetése, amelyben kérjük az esetleges önerőt, saját hozzájárulást (ha van ilyen) is feltüntetni.
  • valamint bármilyen, az Alkotó által fontosnak ítélt anyag, amely segítheti a bírálók munkáját.

A pályázati anyagot négy példányban kérjük beadni.

A kizárólag személyesen beadott vagy postai úton elküldött zárt borítékba helyezett anyagokat bizalmasan kezeljük, azonban a pályázat lezárultát követően azokat sem megőrizni, sem visszaküldeni nem áll módunkban.

A pályázatok elbírálását egy, a KultúrPont Iroda által felállított három főből álló szakmai bíráló testület végzi.

Az elbírálás szempontjai:

  • az ötlet eredetisége;
  • a megvalósítás tervezett színvonala;
  • az alkalmazni kívánt technika, módszerek minősége.


A pályázatok beérkezési határideje legkésőbb:

2004. március 16. 14 óra.

A határidőn túl, elektronikus formában (e-mail) vagy hiányosan beadott pályázatokat értékelni nem tudjuk.

Beküldési cím:

KultúrPont Iroda
H-1075 BUDAPEST
Kazinczy u. 24-26.


A pályázatokat az egyenlő elbírálás esélyének biztosítása érdekében egyszerre bontjuk fel, ezért kérjük a küldeményen feltüntetni a "PHARE FILM" jeligét.

Az eredményhirdetés időpontja: 2004. március 19. 16 óra
A pályázókat telefonon és postán értesítjük, illetve az eredmény olvasható lesz a www.kulturpont.hu/esxxl oldalon is.

Bővebb információ a KultúrPont Irodától kérhető:
1075 Budapest, Kazinczy u. 24-26.
T: (1) 413-7565
M: (30) 282-6317
F: (1) 413-7574
E: schaff@kulturpont.hu

Támogatóink: