Az Európai Bizottság 6. Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramjának kulturális elemei [2006-12-08]


A 2000 márciusában Lisszabonban lezajlott Európai Tanács ülésen a tagállamok állam- és kormányfői az európai kutatási tevékenységek koncentrált, közösségi szintű fejlesztését határozták el, amelynek végső célja az Európai Kutatási Térség (European Research Area, ERA) megteremtése. A 2002 és 2006 közötti időszakban az ERA megvalósításának pénzügyi eszközeként az ún. 6. Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogram (6th framework programme) működik, amelynek az információs társadalom technológiai fejlesztését célzó IST prioritása számos kulturális területet is érintő elemet tartalmaz.

A keretprogram támogatásával működő kulturális programok nagy általánosságban három csoportra oszthatóak:

 • a kulturális örökség megóvásának európai szintű programjai a digitális technológia fejlesztéséhez kapcsolódóan;
 • a kulturális politika információs eszköztárának fejlesztése;
 • a kulturális tartalmak digitalizálásának határokon átívelő együttműködések során megvalósuló fejlesztése az Európai Bizottság DigiCULT (Digital Heritage and Cultural Content, Digitális Örökség és Kulturális Tartalmak) kezdeményezésének keretében.

  Bővebb információk:

  A 6. keretprogram IST prioritásának magyarországi kapcsolattartója az EU IST Pro csoport, amelynek hivatalos honlapja a következő:
  http://www.eu-ist.hu.

  A 6. Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogrammal kapcsolatos részletes magyar nyelvű információkat és hazai elérhetőségeket a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal honlapja tartalmazza:
  http://www.nkth.gov.hu..

  Az Európai Bizottság 6. Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramjával kapcsolatos hivatalos információk a következő honlapon találhatóak meg:
  http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm

  A DigiCULT kezdeményezéssel kapcsolatos részletes információk az alábbi honlapon érhetőek el:
  http://www.cordis.lu/ist/directorate_e/digicult/index.htm.

  A 6. keretprogram támogatásával megvalósult legjelentősebb kulturális projektek

  Agamemnon - képek a múltból
  Az Agamemnon program célja a harmadik generációs (3G) mobiltelefonok nyújtotta személyre szabható információs lehetőségek kiaknázása az egyes műemlékek és múzeumok esetében, ezáltal gyors, pontos és széleskörű adatokkal ellátva az érdeklődőket és látogatókat. További információk a hivatalos Agamemnon honlapon: http://services.txt.it/agamemnon/.

  Bricks - a kulturális információs szolgáltatások európai hálózata
  A Bricks program a digitális könyvtárak, múzeumok és archívumok új generációs hálózatát építi ki. Bővebb információk a projekt hivatalos honlapján: http://www.brickscommunity.org.

  Calimera - közös kulturális alkalmazások a helyi intézmények elektronikus együttműködésével
  A Calimera program a hasonló feladatokat ellátó "Pulman hálózat" (ld.: http://www.pulmanweb.org) eredményeit alapul véve az egyes helyi intézmények (könyvtárak, archívumok, múzeumok) gyakorlatainak és tapasztalatainak közös, európai dimenziójú kamatoztatását tűzte ki célul. További információk a hivatalos Calimera honlapon: http://www.calimera.org.

  Delos - digitális könyvtárak hálózata
  A Delos projekt a digitális könyvtárak kiépítésének és működtetésének területén lezajló kutatásokat foglalja magában. Bővebb információk: http://www.delos.info.

  Epoch - információs technológiák a kulturális örökség területén
  A projekt célja, hogy egyes tudományos, kutatási és kulturális szervezetek hálózataként az információs technológiák fejlesztésével támogassa az európai múzeumok és műemlékek esetében a meglévő kulturális örökségek hatékonyabb kezelését, feldolgozását és széleskörű megismertetését. További információk a hálózat hivatalos honlapján: http://www.epoch-net.org.

  Minerva Plus - kormányzati szintű együttműködés a digitalizálás területén
  A Minerva program folytatásaként a Minerva Plus az Európai Uniós tagállamok minisztériumai közötti együttműködés, mely egyebek mellett a kulturális tartalmak digitalizálását hangolja össze. A program célja egy közösen elfogadott európai platform kialakítása a digitalizálás területén, s egyben a kulturális értékek hosszú távú digitális megőrzésére vonatkozó ajánlások és irányelvek megfogalmazása. A megújult program első stratégiai megbeszélését 2004. február 10-én Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtárban tartották. További információk: http://www.minervaeurope.org.

  Prestospace - az európai audiovizuális tartalmak összehangolása
  A projekt célja az audiovizuális tartalmak megóvásával és tárolásával megbízott intézmények (egyebek mellett a műsorszórók, kutatási szervezetek, könyvtárak, múzeumok) egységes rendszerű technológiai támogatása a digitális adatrögzítésre való átállás folyamatában. Bővebb információk a Prestospace hivatalos honlapján: http://prestospace.org.

  Tel-me-mor - a könyvtári információs technológiák fejlesztése az új tagállamokban
  A projekt célja az új tagállamok nemzeti könyvtárainak bevonása a meglévő európai digitális együttműködési hálózatokba, egyebek mellett a kulturális örökségek területén. Bővebb információk a Tel-me-mor hivatalos honlapján: http://telmemor.net.

  TNT - The Neanderthal Tools (A Neander-völgyi Szerszámok)
  A TNT program az információs technológiák segítségével az európai kulturális örökségek, s ezeken belül elsősorban a neander-völgyi gyűjtemények szélesebb körű megismertetését elősegítő szolgáltatások fejlesztését tűzte ki célul. További részletek: http://www.the-neanderthal-tools.org
 • Támogatóink: