Az Európai Unió Kreatív Európa programja - 2014-2020 [2014-03-27]

Az Európai Unió Kreatív Európa Programja a 2014-2020-as időszakban a korábbi Kultúra, MEDIA és MEDIA Mundus programok összeolvadásával jött létre. (Kreatív Európa Iroda)


Az európai kultúra, mozi, televíziózás, zene, irodalom, előadóművészet, kulturális örökség és a kapcsolódó területek megnövekedett támogatásban részesülnek az Európai Bizottság Kreatív Európa programja keretében, amelyet az Európai Parlament 2013. november 19-én, a Tanács pedig 2013. december 5-én jóváhagyott. 1.46 milliárd eurós összköltségvetésével - amely 9%-kal haladja meg az előző hétéves időszak szintjét - a program fellendíti a kulturális és kreatív szektorokat. A Kreatív Európa Program az Európai Unió Bizottságának döntése értelmében magában foglalja a 2014-2020-as időszakban a korábbi Kultúra, MEDIA és MEDIA Mundus programokat.

Bővebb információ a programról elérhető az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) honlapján.


A Kultúra alprogramon belül az alábbi területekre lehet pályázni:

A Kreatív Európa program szektorközi ágán belül pályázható területek:

Kultúra alprogram

A Kreatív Európa Kultúra alprogramja a kulturális és kreatív szervezeteket támogatja azzal a céllal, hogy segítse őket a transznacionális működésben és hozzájáruljon a kulturális művek határokon átívelő áramlásához és a kulturális szereplők mobilitásához. Segíti az európai dimenziójú projektek elindítását és a kulturális tartalom megosztását nemzeti és európai határokon át; lehetővé teszi a kulturális és kreatív szereplőknek a nemzetközi munkavállalást, valamint hogy nemzetközivé tegyék karrierjeiket és tevékenységüket az EU-ban és azon kívül. Nemzetközi projekteket, műfordításokat, hálózatokat és platformokat finanszíroz.

A Kultúra alprogram prioritásai

A Kultúra alprogram célja a kulturális és kreatív ágazatok kapacitásának megerősítése azok transznacionális és nemzetközi működése, valamint az országok közötti forgalom és mobilitás előmozdítása érdekében.

MOBILITÁS

  • a művészek és szakemberek országokon átívelő mobilitásának támogatása
  • a kulturális és kreatív alkotások országokon átívelő forgalmának támogatása

KÖZÖNSÉGÉPÍTÉS

  • új közönség megszólítása a meglévő közönség megtartása mellett
  • az európai kulturális és kreatív alkotások és az európai anyagi és eszmei kulturális örökség iránti érdeklődés felkeltése
  • a kultúrához való hozzáférés javítása, különös tekintettel az alulreprezentált csoportokra
  • a közönség újfajta, innovatív bevonása

INNOVÁCIÓ

  • a kreativitás és az alkotás innovatív megközelítése
  • új, innovatív bevételszerzési, gazdálkodási és marketing-modellek kidolgozása és tesztelése a kulturális ágazatokban
  • digitalizáció, digitális átállás
  • Külön figyelmet kell fordítani az olyan tevékenységek támogatására, amelyek lehetővé teszik, hogy a kulturális szakemberek új készségeket sajátítsanak el, az oktatási vonatkozású tevékenységekre, valamint a kultúrák közötti párbeszéd, a különböző kultúrával vagy háttérrel rendelkező emberek közötti kölcsönös megértés erősítésére és a megkülönböztetés valamennyi formája elleni, kultúrán alapuló fellépésre.

Támogatóink: