Az NKA Iparművészet Kollégiumának pályázata [2020-03-18]

Az NKA Iparművészet Kollégiuma pályázatot hirdet 2020. évi szakmai tevékenységek támogatására. (NKA)


Pályázatot hirdet a Nemzeti Kulturális Alap Iparművészet Kollégiuma 2020. évi szakmai tevékenységek támogatására.

Pályázni a következő altémákban lehet:
- hazai iparművészek külföldi alkotótelepeken, alkotóműhelyekben és szimpóziumokon való részvételére, valamint külföldi iparművészek magyar szakmai fórumokon való szereplésére, kurzus vezetésére az iparművészet területén a 2020. március 1. és 2021. február 28. közötti időszakban;
- iparművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítása, valamint magyar iparművészek részvétele hazai alkotótelepeken a 2020. március 1. és 2021. február 28. közötti időszakban;
- alkotói támogatás iparművészek, valamint művészettörténészek és szakírók részére a 2020. május 1. és 2021. április 30. közötti időszakra;
- iparművészeti és design egyéni és csoportos kiállítás előkészítése, megrendezése, valamint szakmai szervezetek és egyéni iparművész alkotók kiállításainak támogatása belföldön és külföldön, és a kiállításhoz tartozó katalógus megjelentetése a 2020. március 1. és 2021. február 28. közötti időszakban;
- külföldi szakvásárokon nonprofit iparművészeti szervezetek, valamint iparművészeti ágak akkreditált képzését folytató felsőoktatási intézmények megjelenése a 2020. március 1. és 2021. február 28. közötti időszakban;
- a magyar iparművészettel foglalkozó szervezetek nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítása a 2020. január 1. és december 31. közötti időszakban.

Saját forrás biztosítását a kollégium egyik altémában sem írja elő. A támogatásra szánt keretösszeg 161 millió forint.


Pályázati határidő: 2020. április 13.

Bővebb információ:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő;
I: http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/iparmuveszet_200413
T: (06 1) 550-2611, (06 1) 550-2803

Támogatóink: