Az NKA pályázata örökségvédelmi célok támogatására [2018-01-24]

Az NKA Örökségvédelem Kollégiuma pályázatot hirdet kulturális örökségvédelmi célok megvalósításának támogatására. (NKA)


Pályázatot hirdet a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem Kollégiuma a 2018. április 1. és 2019. december 31. közötti időszakra kulturális örökségvédelmi célok megvalósításának támogatására.

Pályázni a következő altémákban lehet:
- a közhiteles nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárásának, valamint feltárást követő állagmegóvásának, régészeti bemutatóhely kialakításának támogatása;
- műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatása;
- veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatása.

A támogatásra szánt keretösszeg 240 millió forint.

Pályázati határidő: 2018. február 28.

Bővebb információ:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő;
I: http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/oroksegvedelem_180228
T: (06 1) 327-4338, (06 1) 327-4444

Támogatóink: